😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Im więcej reaktorów jądrowych w Polsce, tym lepiej

Opublikowano 24.12.2023, 08:45
CFI2Z4
-

Już przy realizacji jednej elektrowni wyzwań logistycznych będzie wiele. Jeżeli zdecydujemy się realizować jednocześnie więcej projektów, to zagrożeń może okazać się za wiele, aby nad nimi zapanować. 

Teoretycznie im więcej reaktorów jądrowych w Polsce, tym lepiej ponieważ energetyką jądrowa zapewnia stabilne dostawy energii bez emisji CO2, która powoduje dodatkowe koszty i szkodzi klimatowi.

- Jednak w praktyce Polska ma małe kompetencje w sektorze jądrowym, dlatego powinna zacząć od pierwszego reaktora na Pomorzu i zobaczymy co wówczas z innymi projektami – mówi w rozmowie z MarketNews24 Wojciech Jakóbik, red. nacz. BiznesAlert.pl.

Pod koniec września 2023 r. podpisano umowę projektową między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ) a amerykańskimi firmami Westinghouse i Bechtel, dotyczącą budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Umowa projektowa to kolejny kluczowy etap inwestycji w atom. Umożliwi ona rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy pierwszym w Polsce bloku jądrowym na Pomorzu planowanym przez PEJ, Bechtel i Westinghouse na 2033 rok. Jej celem jest dostosowanie sprawdzonej na świecie technologii Amerykanów do lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. W wyniku podpisanej umowy w ok. 1,5 roku powstanie projekt pierwszej elektrowni jądrowej, która zostanie wybudowana na Pomorzu. 

Rząd premiera M.Morawieckiego zaangażował się jednak także w inne przedsięwzięcie. Projekt koreański ma potencjał ze względu na godnego zaufania partnera, który potrafi realizować inwestycje zgodnie z harmonogramem i założeniami budżetowymi. Jesteśmy na wstępnym etapie tego przedsięwzięcia, powstała spółka z udziałem firm polskich, które będą rozmawiać z Koreańczykami o utworzeniu konsorcjum. 

- Program polskiej energetyki jądrowej zakładał budowę elektrowni jądrowych w dwóch lokalizacjach, ale partnerem dla nas miała być jedna firma, dając efekt skali – komentuje ekspert. - To przy takim założeniu byłoby można budować reaktory „na zakładkę” i powstawałyby co dwa lata.

Już przy jednym projekcie wyzwań logistycznych będzie wiele, jeżeli zdecydujemy się realizować jednocześnie więcej projektów, to zagrożeń będzie więcej. To należy brać pod uwagę przy strategicznym planowaniu projektu jądrowego.

- Zacznijmy od jednego reaktora w 2033 r., tok i tak jest już bardzo ambitny termin, który może ulec opóźnieniu – ocenia W,Jakóbik z portalu BiznesAlert.pl.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.