🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Dobry rating mimo spowolnienia?

Opublikowano 25.07.2022, 11:07

Indeksy koniunktury pokazują, że gospodarka musi pogodzić się z nadchodzącym spowolnieniem. Patrząc jednak na oceny agencji ratingowych, nie powinno to mieć wpływu na zdolność do spłaty zadłużenia.

Indeksy PMI słabną

W piątek poznaliśmy odczyty indeksów koniunktury. Indeks PMI informuje nas jak bardzo optymistycznie podchodzą do przyszłości managerowie odpowiedzialni za zamówienia. Robi się osobne badania w sektorze przemysłowym i usługowym. W obydwóch przypadkach dla Unii Europejskiej wynik jest wyraźnie słabszy od oczekiwań i oscyluje wokół poziomu 50 pkt. Dlaczego ten poziom jest taki ważny? 50 pkt to bariera pokazująca równowagę pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi a negatywnymi. Spadek sugeruje, że spodziewają się oni gorszego obrotu spraw niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jest to niestety trochę samospełniająca się przepowiednia. Niski optymizm zaopatrzeniowców spowoduje niższe zamówienia. To z kolei może doprowadzić faktycznie do spowolnienia w gospodarce.

Fitch nie zmienia rankingu

Agencja ratingowa Fitch uznała, że rentowność długoterminowa Polski to nadl A-. Co więcej, pomimo przeszło 15% inflacji, budżetu domykanego kolanem, przez wylewające się wydatki socjalne i nadchodzące w przyszłym roku wybory, otrzymaliśmy perspektywę stabilną. To bardzo miło, ze strony analityków, bo nie wzrosną nam koszty kredytowania. Problem w tym, że jeżeli tak nonszalancko rozdawane są ratingi, to prawdopodobnie są one warte tyle samo co przed kryzysem z 2008 roku. Dla niepamiętających tamtych czasów, agencja Fitch realnie bankrutującej Grecji dopiero w listopadzie 2009 roku obniżyła rating do A-, problem w tym, że inne były bardziej spóźnione. Tak, najwyraźniej uważano, że ten kraj jest wówczas równie wiarygodny jak Polska przez ostatnie lata. Później oczywiście lawinowo rating spadał, ale było to mocno po fakcie. Nie sugerujemy, że Polska jest bliska drogi greckiej. Nadmierny optymizm agencji powoduje, że kapitał masowo płynie na rynek obligacji, zatem państwa są realnie zainteresowane śrubowaniem wyników. Polskie obligacje po raz pierwszy od kwietnia płacą mniej niż 6% rocznie.

Odbicie złotego

Wspomniane spadki oprocentowanie obligacji odbijają się korzystnie na złotym. To przecież za złotówki kupowane są polskie papiery dłużne. Dzisiaj euro dotarło już do poziomu 4,72 zł ostatni raz tak tanie było na początku lipca. Relatywnie niskie poziomy widać również na dolarze i franku. Tutaj jednak przez słabość europejskiej waluty efekt nie jest aż tak spektakularny.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.