🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Bitcoinów może wystarczyć tylko na 9 miesięcy. Tokeny BTC masowo znikają z giełd

Opublikowano 17.04.2024, 08:54

Nadchodzący Halving Bitcoina, a rosnąca rzadkość tokenów BTC

Halving Bitcoina, który zmniejsza podaż tej kryptowaluty o 50%, ma istotny wpływ na dostępność tokenów Bitcoina na rynku. Spodziewa się, że po halvingu spadek podaży BTC na giełdach jeszcze bardziej się nasili. Według raportu, rezerwy Bitcoinów na giełdach szybko się wyczerpują, zwłaszcza w kontekście napływu funduszy ETF Bitcoin Spot.

Po halvingu Bitcoin stanie się jeszcze rzadszy niż złoto. Współczynnik zapasów do przepływu (S2F), który określa stosunek podaży towaru do jego rocznej produkcji, wzrośnie do 112 po nadchodzącym halvingu. To oznacza, że Bitcoin staje się coraz bardziej rzadkim zasobem cyfrowym, często porównywalnym do cyfrowego złota.

Rośnie apetyt inwestorów instytucjonalnych na Bitcoina

Raport Bybit podkreśla również, że inwestorzy instytucjonalni wyprzedzili krzywą, przygotowując się na nadchodzące wydarzenie. Zatwierdzenie przez USA funduszy ETF Bitcoin było kluczowym momentem, który jeszcze bardziej zwiększył zaufanie do głównej krytpowaluty jako bezpiecznej i stabilnej inwestycji.

Ben Joe, współzałożyciel i dyrektor generalny Bybit, podkreślił, że każdy halving Bitcoina wzmacnia narrację o BTC jako rzadkim zasobie cyfrowym na całym świecie.

Wygląda na to, że zbliżający się halving w kwietniu 2024 roku wprowadzi Bitcoina w erę bezprecedensowego niedoboru, co tylko zwiększa jego wartość i unikalność na tle innych aktywów cyfrowych.

Bitcoinów może wystarczyć tylko na 9 miesięcy. Tokeny BTC masowo

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.