🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

ATREM – zysk kwartalny po raz pierwszy od ponad 4 lat

Opublikowano 11.09.2020, 11:56
Zaktualizowano 09.07.2023, 12:32
ATRP
-
GKI
-

Grupa Atrem (WA:ATRP) działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową i elektroenergetyką (m.in OZE). Grupa realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce.

ATREM został przejęty na początku 2019 roku przez Grupę Immobile (WA:GKI).

Okazało się, że ATREM miało “wiele trupów w szafie” i potrzebna była głęboka restrukturyzacja.

Przez 17 kwartałów (!) spółka wykazywała stratę netto.

W Liście Zarządu opublikowanym przy okazji publikacji raportu rocznego za 2019 r. można przeczytać:

“Aktualny portfel zamówień, zmiany organizacyjne, które wprowadziliśmy już w 2019 roku, w połączeniu z wdrożonymi narzędziami do oceny ryzyk biznesowych, zarządzania płynnością kontraktów oraz kontroli i dyscypliny ponoszenia kosztów, już wkrótce znajdą pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki.”

No i w 2 kwartale 2020 r. po raz pierwsze od ponad 4 lat pojawił się zysk netto!

ATREM – zysk kwartalny po raz pierwszy od ponad 4 lat

Udało się to osiągnąć pomimo spadku przychodów.

ATREM – zysk kwartalny po raz pierwszy od ponad 4 lat

Zakończone niskomarżowe kontrakty budowlane oraz znajdujące się na etapie projektowym nowe kontrakty i przerwy w realizacji związane z pandemią spowodowały, że przychody ze sprzedaży wyniosły 20 mln zł i były niższe o 37% r/r.

Spółka zapowiada jednak zwiększony obrót w II półroczu 2020 r.

Portfel rentownych zakontraktowanych zamówień zapewniających przychody Spółki w 2020 na poziomie ponad 114 mln PLN, co stanowi ponad 90% planowanych przychodów kontraktowych na 2020 rok oraz w 2021 i kolejnych latach na poziomie 92 mln PLN,” To oznacza, że planowane przychody na 2020 r. wynoszą ok. 125 mln zł.

Poprawa nastąpiła w obu segmentach, jednak kluczowa była zmiana w kontraktach z zakresu elektroenergetyki.

ATREM – zysk kwartalny po raz pierwszy od ponad 4 lat

W raporcie spółka tłumaczy to “polepszeniem rentowności na kontraktach wykonawczych, w szczególności w segmencie elektroenergetyki.

ATREM – zysk kwartalny po raz pierwszy od ponad 4 lat

Jak widać skok marży ze sprzedaży brutto jest bardzo duży. Pytanie, czy trwały. Wydaje się, że trudno będzie utrzymać aż tak wysoką rentowność. Wg spółki obecny portfel kontraktów jest już rentowny, a zatem również w kolejnym kwartale można oczekiwać zysku.

Ciekawostką, która może bardzo poprawić sytuację ATREMU jest przetarg na budowę 3 tłoczni w ramach Baltic Pipe. Spółka wg informacji Pulsu Biznesu znajduje się na 2 miejscu w 2 przetargach (na trzy). Jednak oferent z najniższą ceną (włoski Max Streicher) wzbudza duże emocje w branży i obawy o rzetelność. Może się okazać, że podczas trwającego procesu weryfikacji i negocjacji wyłoniony zostanie inny wykonawca (np. Atrem – jest to możliwe, bo przetarg jest zwolniony z rygorów postępowania publicznego). Ale to na razie spekulacje i trzeba pamiętać, że do realizacji Baltic Pipe wybrana została … włoska firma Saipem Limited.

Ze względu na realizację projektów dla OZE (np. budowa Farmy Wiatrowej Gaworzyce czy przebudowa stacji 110/15kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej) na spółkę rzucił się kapitał spekulacyjny windując kurs w górę o 100%. Skok ten jednak wykorzystały fundusze Quercus i OFE NN sprzedając część swoich akcji i schodząc poniżej 5%, co może zastanawiać.

Trochę wcześniej w lipcu spółka otrzymała roszczenie od TAURON Dystrybucja na kwotę 8,1 mln zł, którą uznaje za bezzasadne.

ATREM – zysk kwartalny po raz pierwszy od ponad 4 lat

Aktualna kapitalizacja to zaledwie 19 mln zł.

Zapraszam do zapoznania się z szerszą analizą na Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/analiza/161/Atrem—wyniki-pierwszego-p%C3%B3%C5%82rocza-2020).

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.