🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Akcje spółki z GPW są warte 40% więcej niż obecnie! Czy nowa rekomendacja rozkręci

Opublikowano 15.04.2024, 11:41

Druga fala wzrostów?

Notowania Atende (WA:ATDP) poruszają się w trendzie bocznym, jednak warto zwrócić uwagę na odbicie z końca marca. W zaledwie kilka dni spółka zyskała 15% w bardzo dynamicznym stylu przy wzroście obrotów.

Akcje spółki z GPW są warte 40% więcej niż obecnie! Czy nowa rekome

Po bardzo delikatnej korekcie, dzisiaj kurs znowu mocno zyskuje. Możliwe, że zaczyna się druga fala odbicia. Jej celem będzie wybicie 3,15 zł.

40% potencjał dalszego wzrostu

“Utrzymujemy rekomendację na poziomie kupuj, obniżając jednak 12-miesięczną ceną docelową do poziomu 4,1 zł (wcześniej 4,8 zł).

Powyższe wynika min. z rewizji w dół naszych prognoz odnośnie rentowności i dynamik wzrostu przychodów w kolejnych latach” – napisali analitycy.

Prognoza słabszego wzrostu

W raporcie wyjaśnili również przyczyny takiego kroku. Analitycy spodziewają się słabszego wzrostu w pierwszej połowie 2024 roku, przede wszystkim z uwagi na negatywny wpływ przestojów inwestycyjnych w obszarze IT w spółkach należących do sektora publicznego oraz skarbu państwa, wynikających ze zmian kadrowych po okresie wyborczym.

Dodatkowo, prognozują spadek rentowności ze względu na negatywny wpływ pierwszego etapu kontraktu dla PGE (WA:PGE).

Lepsze wyniki przyjdą później

Jednakże, spodziewają się, że efekty wykonanych prac w tym etapie ukażą się pod koniec pierwszej połowy 2024 roku, co przyczyni się do pozytywnego wpływu na bilans grupy w III kwartale 2024 roku.

Analitycy zakładają, że odbicie rentowności nastąpi w drugiej połowie roku, a stabilna sytuacja bilansowa spółki Atende powinna pozwolić na wypłatę dywidendy na poziomie 0,14 zł na akcję. Pomimo obniżonej ceny docelowej, analitycy nadal uznają Atende za atrakcyjną inwestycję, z oczekiwanymi pozytywnymi trendami w drugiej połowie roku, co przyczyni się do dalszego rozwoju spółki.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.