Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

Opublikowano 06.10.2023, 15:49
Zaktualizowano 06.10.2023, 14:10
© Reuters.  Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

Warszawa, 06.10.2023 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 2-6 października.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w sierpniu 2023 r. spadł o 1,1 mld zł (tj. o -0,1% m/m) do 1 161,1 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 5,7%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w sierpniu 2023 r. wzrosła o 11,7 mld zł do 1 749,2 mld zł (+0,7% m/m i +11,1% r/r).

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 18,75 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2023 r., co oznacza wzrost o 125,9% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

KIR: Decyzję o zmianie rachunku bankowego z systemem Ognivo podjęło 5 650 osób w III kw. 2023 r., podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Najwięcej wniosków w minionym kwartale - ponad 2,8 tys. - wpłynęło we wrześniu.

Bezpieczny kredyt 2%: W przypadku, gdy środki zaplanowane na rządowy program "Bezpieczny kredyt" na lata 2023- 2024 wyczerpią się, rząd planuje zwiększanie budżetu tego programu, aby mogli skorzystać z niego wszyscy chętni, którzy spełniają kryteria ustawowe, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) we wrześniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 248,8% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 169,5% r/r do 36,59 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym - spadła o 5,9%.

Wakacje kredytowe: Próg dochodowy dla wakacji kredytowych w 2024 r. będzie "stosunkowo wysoki", obejmie większość kredytobiorców, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Muller.

Akcja kredytowa: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w sierpniu br. 12,2 tys. kredytów (wzrost o 15,7% r/r) o łącznej wartości 1,643 mld zł (wzrost o 15,7% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W okresie styczeń-sierpień liczba kredytów udzielonych mikrofirmom wyniosła 102,4 tys. (+11%), a ich wartość sięgnęła 14,48 mld zł (+5,6%).

Konta mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono ponad 3 tys. kont mieszkaniowych, poinformowała wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

Bezpieczny kredyt 2%: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt" z oprocentowaniem 2% wzrosła do blisko 14,67 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono ponad 50 tys. wniosków.

RYNEK KAPITAŁOWY

Wydarzenia: XI edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się 25-26 października br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Rynek obligacji: Narodowy Bank Polski (NBP) nie planuje reinwestowania obligacji skupionych od banków komercyjnych w czasie pandemii koronawirusa, poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

Rynek akcji: Ostatnie spadki na rynkach akcji to tylko korekta, która przypadła na statystycznie słabsze miesiące dla inwestorów giełdowych. Wydaje się, że jest to dobry moment na zbudowanie dobrego portfela akcji, który powinien przynieść atrakcyjne stopy zwrotu w średnim terminie, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.

GPW: Zawiesiła na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła obrót akcjami siedmiu spółek: British Automotive Holding, PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna, Fast Finance, Serinus (WA:SENP) Energy, Resbud (WA:RESP), Vistal Gdynia (WA:VTL) oraz Hollywood, podała Komisja. Powodem zawieszania było nieprzekazanie raportów finansowych za I poł. 2023 r.

GPW: Akcje holenderskiego koncernu inwestycyjnego Prosus (właściciela m.in. OLX i PayU) oraz czołowego dostawcy na światowym rynku półprzewodników - ASML Holding (AS:ASML) zadebiutują 5 października na rynku akcji zagranicznych GPW - GlobalConnect, podała giełda.

GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 22,86 mld zł we wrześniu 2023 r., czyli o 0,4% mniej r/r, zaś wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 3,3% r/r do 22,11 mld zł, podała spółka.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) stanowią 2/3 zadłużonych firm widniejących w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) i są winni wierzycielom 4,92 mld zł, czyli o 442 mln zł więcej niż w końcówce ub.r. i o 604 mln zł niż rok temu, wynika z danych KRD. W najgorszej sytuacji są mikrofirmy z branży handlowej, które mają blisko 1,3 mld zł długów, następnie transportowe - 798 mln zł i budowlane - 775 mln zł.

Zaległości: Zaległe zobowiązania biznesu wobec kontrahentów i banków przekroczyły na koniec sierpnia 42,5 mld zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK. Jednocześnie cykliczne badanie "Skaner MŚP, zatory płatnicze firm" wskazuje, że odsetek firm informujących o ponad 60-dniowych opóźnieniach w spływie należności spadł do 35% w III kw. z 42% w II kw. - poprawę w tym względzie notuje budownictwo i usługi, reszta branż nie widzi zmian na lepsze.

Cyberbezpieczeństwo: Przy korzystaniu z bankowości elektronicznej bezpiecznie lub bardzo bezpiecznie czuje się 81% Polaków, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie Banku Pocztowego.

Zatory płatnicze: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 20 decyzji w sprawach zatorów płatniczych w ciągu ostatnich trzech miesięcy i nałożył kary pieniężne na 10 spółek w łącznej wysokości ponad 13 mln zł, a wśród ukaranych spółek jest m.in. Amrest (ponad 3,2 mln zł kary), Boryszew (WA:BORY) (ponad 2,8 mln zł) czy Grodno (ponad 290 tys. zł), podał Urząd. Od początku roku wydanych zostało 50 decyzji, a łączna kwota nałożonych kar to ponad 33 mln zł, podano.

Zaległości: Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIKwynika, że zaległości osób w wieku od 18 do 24 lat wyniosły 1 mld zł na koniec lipca br.. Zaległość zwiększyła się przez rok o przeszło 18%, o ponad osób 7 tys. (do ok. 132 tys.) wzrosła też liczba niesolidnych dłużników.

ROZWÓJ BIZNESÓW

BNP Paribas (EPA:BNPP): Zrównoważone finansowanie udzielone przez wyniosło 8,4 mld zł na koniec II kw. 2023 r, czyli 9,3% całego portfela kredytów, podał bank.

Bank Millennium (WA:MILP): Utworzył szacunkowo 673 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w III kwartale 2023 r., podał bank. Przewiduje również utworzenie dodatkowo 71 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank, ale bez wpływu na wynik finansowy. Bank spodziewa się dodatniego wyniku za III kw. 2023 r.

Skarbiec Holding: W zakończonym wczoraj wezwaniu spółki Lubelski Chmiel Investment na sprzedaż akcji Skarbiec Holding zapisami objęto 84 189 sztuk akcji spółki, a transakcje nabycia tych walorów zostaną zawarte nie później niż 6 października i zostaną rozliczone nie później niż 10 października 2023 r., podał podmiot pośredniczący Q Securities.

Quercus TFI (WA:QRS): Nadzwyczajne walne zgromadzenie Quercus TFI 2 października 2023 r. powołało w skład zarządu szóstej kadencji Zbigniewa Sławomira Jakubowskiego, powierzając mu funkcję wiceprezesa, podała spółka.

Kruk (WA:KRU): Podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AL4 po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 1 000 zł i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 450 mln zł, podała spółka. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 450,000 niezabezpieczonych obligacji. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2023 r. Kruk będzie chciał wprowadził papiery do obrotu na rynku Catalyst.

Kruk: Przydzielił 900 tys. obligacji serii AO2 o łącznej wartości emisyjnej 90 mln zł, podała spółka. W okresie subskrypcji 1 015 Inwestorów skutecznie złożyło 1 253 zapisy na 991 029 obligacji, w związku z czym stopa redukcji wyniosła 9,19%. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M (NYSE:MMM)) powiększonego o stałą marżę w wysokości 4 pkt proc. w skali roku.

Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 417,27 mld zł na koniec września, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 370,64 mln zł.

Bank Pekao: Uruchomił z początkiem października nowy program ugód dla posiadaczy kredytów frankowych "Bezpieczna ugoda 2%", poinformował ISBiznes.pl wiceprezes Pekao Paweł Strączyński. Ugoda oparta jest na skalkulowaniu należności tak, jak gdyby kredyt od początku udzielony był w PLN z oprocentowaniem 2% - jeśli kredytobiorca spłacił w całości tak wyliczoną należność, następuje wykreślenie hipoteki. Pekao chce zrealizować program ugód w około rok.

Bank Pekao: Podpisał ponad 6 100 umów w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%", poinformował ISBiznes.pl wiceprezes Pekao Paweł Strączyński. Bank otworzył też prawie 1 500 Kont Mieszkaniowych, dodał wiceprezes.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 29 września 2023 r. wyniosła 3 820,8 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 695,6 mln zł.

mBank: Oszacował, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w III kwartale 2023 r., wyniosły 1 061 mln zł, podał mBank. Koszty te wynikają z aktualizacji przewidywanego rozkładu wyroków sądowych, kosztu programu ugód oraz zmian innych parametrów modelowych i rynkowych.

Bank Handlowy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na włączenie przez Bank Handlowy do kapitału podstawowego Tier 1 banku części zysku netto za I półrocze 2023 roku w kwocie 800 mln zł oraz włączenie do skonsolidowanego ostrożnościowo kapitału podstawowego Tier 1 grupy kapitałowej banku części zysku netto grupy kapitałowej banku za I półrocze 2023 roku w kwocie 800 mln zł, podał bank.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Europejski Bank Inwestycyjny: Podpisał umowę na finansowanie firmy Tylko kwotą 7,5 mln euro na wzmocnienie możliwości badawczo-rozwojowych spółki w zakresie rozwoju innowacyjnych mebli, podał bank. Finansowanie EBI umożliwi Tylko dalszy rozwój platformy oprogramowania, wzmocnienie konkurencyjności i ekspansję globalną. Inwestycja EBI jest wspierana w ramach programu Komisji Europejskiej InvestEU.

Bank Pekao: Rozpoczął nabór wniosków o sfinansowanie czesnego za płatne studia na kierunku lekarskim, podał bank. W pierwszej edycji programu - w roku akademickim 2022/2023 - Pekao udzielił blisko 1 800 takich kredytów.

BGK: opublikował wyniki naboru w Kredycie technologicznym. Planowany budżet działania wynosił 578 mln zł, jednak dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jego wysokość wzrosła do ponad 763 mln zł, podał bank. Dzięki temu w sumie 88 firm będzie mogło skorzystać ze wsparcia. Kredyt technologiczny jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tpay: Operator płatności online Tpay nawiązał współpracę z PayPo, rozszerzając w ten sposób ofertę metody płatności odroczonych (Buy Now Pay Later - BNPL) dla współpracujących z nim sklepów internetowych, podała spółka.

ING Bank Śląski: Wprowadził do oferty dla firm kredyty obrotowe w rachunku bieżącym i pożyczkę na dowolny cel oparte o wskaźnik WIRON, podał bank.

Fundusz Da Gama ASI: Chce zainwestować 450 mln zł w pomoc polskim spółkom w rozwoju biznesu i ekspansji zagranicznej, podała spółka. Jednorazowo tego rodzaju firmy mogą pozyskać od Da Gama ASI do 90 mln zł.

Alior Bank: Udostępnił wszystkim klientom usługę Alior Pay, podał bank. Dzięki temu rozwiązaniu posiadacze kont osobistych w Alior Banku (WA:ALRR) mogą korzystać z opcji odroczenia transakcji wykonanych na swoim koncie osobistym za pomocą aplikacji mobilnej.

TFI PZU (WA:PZU): Wprowadziło z początkiem października na swoją platformę inwestycyjną funduszy indeksowych inPZU 6 nowych funduszy: 4 akcyjne i 2 obligacyjne, podało towarzystwo. Obecnie pod marką inPZU działają 22 fundusze indeksowe.

Pekao: Na wszystkich, którzy do końca bieżącego roku przejdą do BM Pekao czekają promocyjne stawki prowizji z tytułu wykonywania zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, kwitów depozytowych, REIT, certyfikatów inwestycyjnych, ETP i produktów strukturyzowanych na poziomie 0,15% (min. 5,90 zł) dla zleceń składanych w kanałach zdalnych: Pekao24, platformy inwestycyjnej eTrader Pekao, aplikacji mobilnej PeoPay. Stawki takie będą obowiązywać aż do końca 2024 roku.

Volkswagen Financial Services: Rozszerzył swoją ofertę w obszarze elektromobilności. Firma ogłosiła nawiązanie trzech partnerstw na rzecz elektryfikacji pojazdów, w tym strategicznego z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA). Ponadto zaprezentowano program ELECTRIFY, czyli ofertę gwarantującą kompleksowe wsparcie w przejściu na samochody elektryczne, zupełną nowość na rynku elektromobilności.

Bank Pekao: Właściciele pojazdów mogą kupić ubezpieczenie za pośrednictwem Banku Pekao (WA:PEO) i zyskać dodatkowy benefit w postaci punktów do programu Mastercard Bezcenne Chwile. Bank oferuje polisy dwóch ubezpieczycieli: PZU oraz LINK4. Klienci, którzy zapiszą się do programu Bezcenne Chwile z kartą Banku Pekao i kupią oferowane za pośrednictwem banku ubezpieczenia w PZU lub LINK4 mogą zyskać do 16 tysięcy punktów do wykorzystania na atrakcyjne nagrody z katalogu programu Bezcenne Chwile, w tym e-vouchery o wartości do 200 zł.

PZU: Wystartowała kampania platformy inwestycyjnej in.PZU.pl pod hasłem „inWESTUJĘ na in.PZU.pl". Za opracowanie strategii komunikacji oraz kreację i produkcję kontentu do kampanii odpowiada zespół Focus Nation (IF Nation Group). Kampania  jest skorelowana z piątymi urodzinami platformy inPZU (którą TFI PZU uruchomiło w 2018 roku).

PKO BP (WA:PKO): Udostępnił przedsiębiorcom (lub ich uprawnionym pracownikom) możliwość wykonywania przelewów krajowych i przelewów na rachunek własny w aplikacji iPKO biznes.  Maksymalna kwota pojedynczego przelewu zewnętrznego to 100 tys. zł.

Bank Pekao: Klienci z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz korporacji z dostępem do platformy PekaoBiznes24 mogą otworzyć dodatkowy rachunek całkowicie zdalnie. Usługa dotyczy m.in. rachunków bieżących, pomocniczych czy funduszy celowych. Uruchomienie takiego konta odbywa się niezwykle szybko - już w ciągu minuty od podpisania elektronicznego wniosku klient może korzystać z niego za pomocą bankowości internetowej.

Alior Bank: Wprowadził kredyt inwestycyjny do grantu OZE, rozszerzając tym samym ofertę finansowania termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Kredyt można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii. Grant OZE jest udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i umożliwia spłatę kapitału kredytu w wysokości 50 proc. kosztów netto realizowanej inwestycji. Kredyt inwestycyjny do grantu OZE jest udzielany na okres do 20 lat, a jego maksymalna kwota wynosi 5 mln zł.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.