Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 08.05.2024, 20:01
© Reuters Przegląd informacji ze spółek
BNPP
-
ENAE
-
ALRR
-
AMB
-
ASBP
-
ATC
-
ATTP
-
BDXP
-
BHW
-
DBC
-
ERB
-
INGP
-
KRU
-
RBW
-
RPCP
-
TOR
-
UNTP
-
ULG
-
CRI1
-

Erbud (WA:ERB) odnotował 2,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 13,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Na skutek nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych skonsolidowany wynik brutto ING Banku Śląskiego (WA:INGP) w II kw. 2024 r. zostanie obniżony o ok. 220 mln zł, podał bank.

Produkcja węgla netto w Grupie Enea (WA:ENAE) wyniosła 1,9 mln ton w I kw. 2024 r., zaś całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto sięgnęło 5 TWh, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Enea odnotowała 1 018 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 1 877 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 353,24 mln zł w kwietniu br., co oznacza wzrost o 22,69% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Narastająco w styczniu-kwietniu br. przychody grupy wzrosły o 19,87% r/r do 1 347,99 mln zł.

Produkcja węgla netto w Grupie Enea wyniosła 1,9 mln ton w I kw. 2024 r., zaś całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto sięgnęło 5 TWh, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Enea odnotowała 1 018 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 1 877 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 353,24 mln zł w kwietniu br., co oznacza wzrost o 22,69% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Narastająco w styczniu-kwietniu br. przychody grupy wzrosły o 19,87% r/r do 1 347,99 mln zł.

Kruk (WA:KRU) odnotował 338,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 234,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 17,79 mln zł w kwietniu br., co oznacza spadek o 11,8% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 18,7 mln.

Wielkość zrealizowanej przez Rainbow Tours (WA:RBW) przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2024" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień-październik 2024 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 30 kwietnia 2024 roku wyniosła 307 619 osób, co oznacza wzrost o ok. 25,3% r/r, podała spółka.

Onde zawarło z Park Lewałd, swoją spółką w 100% zależną, umowę na wykonanie robót elektroenergetycznych oraz robót budowlanych (w formule EPC) dla farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 32 MW za ok. 85 mln zł netto. Termin realizacji to najdalej 28.04.2025 r., podało Onde.

BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska, w związku z nowelizacją ustawy o tzw. wakacjach kredytowych, zaakceptował szacunek wpływu tej ustawy na wyniki i działalność banku w wysokości 203 mln zł negatywnego wpływu w II kw. br., podał bank.

Exolaunch ogłosił partnerstwo z Creotech Instruments (WA:CRI1) przy wysłaniu w kosmos w połowie 2024 r. największego polskiego satelity EagleEye, podał Exolaunch.

Zwyczajne walne zgromadzenie ZM Ropczyce podjęło uchwałę o wypłacie 5,57 mln zł dywidendy (co najmniej 1 zł na akcję - ostateczna liczba akcji z prawem do dywidendy zależeć będzie od liczby akcji nabytych w ramach programu motywacyjnego), podała spółka. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 czerwca 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 10 czerwca.

Na skutek nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych Alior Bank (WA:ALRR) rozpozna koszt związany z modyfikacją umów kredytowych z tego tytułu w wysokości ok. 117 mln zł, który zostanie ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto w II kwartale 2024 r., podał bank.

Wolumen sprzedaży paliw w sieci stacji Avia, zarządzanej przez Unimot (WA:UNTP), zwiększył się o ponad 30% r/r w I kwartale 2024 roku, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

Unimot nie przewiduje, żeby marka Spar Express, pod którą funkcjonuje kilkadziesiąt sklepów na stacjach paliw sieci Avia, miała zniknąć z sieci nawet w przypadku decyzji nowego operatora - sieci Spar o wycofaniu marki z polskiego rynku, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

Signius rozpoczął dziś przyjmowanie zapisów na akcje serii F w transzy zwykłej - potrwają one do 23 maja br., podała spółka. Cena emisyjna za akcję wynosi 8,4 zł, co implikuje wycenę przed emisją na poziomie 14 mln zł. W planach firmy jest pozyskanie kapitału w wysokości do 2 mln zł m.in. na dalszy rozwój spółki i skalowanie biznesu w Polsce i za granicą.

Asbis (WA:ASBP) Enterprises prognozuje, że w 2024 roku osiągnie: przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 3,1 mld USD a 3,4 mld USD oraz zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 60 mln USD a 64 mln USD, podała spółka.

Dynamika wzrostu sprzedaży Grupy Ambra (WA:AMB) w ujęciu ilościowym, wynosząca 6,5% (do 17 mln butelek 0,75 l) w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (styczeń - marzec 2024 r.) była najlepsza od ponad roku, co rokuje pozytywnie na kolejne kwartały, ocenia spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży wzrosła o 8,3% - tylko nieznacznie szybciej niż sprzedaż ilościowa.

Ultimate Games zarekomendowało zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Łączna kwota wypłaty wyniosłaby 2,615 mln zł z zysku wypracowanego w 2023 r. wynoszącego 2,616 mln zł.

Spółki zależne Arctic Paper (WA:ATC) - Arctic Paper Grycksbo oraz Arctic Paper Munkedals - zawarły 15-letnie umowy o współpracy z firmą S.E.R. Sverige. Ich przedmiotem jest zlokalizowanie na terenie papierni w Grycksbo oraz w Munkedal bateryjnych magazynów energii o mocy 24 MW oraz świadczenie usług systemowych na rzecz operatora szwedzkiego systemu elektroenergetycznego Svenska kraftnät (TSO), podał Arctic Paper. Szacunkowy wpływ na roczny skonsolidowany wynik EBITDA grupy Arctic Paper wyniesie w pierwszych dwóch latach działalności od 10 do 30 mln SEK, począwszy od 2025 roku.

Ultimate Games odnotowało 1,1 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5,2 mln zł, a środki pieniężne na koniec wspomnianego okresu 8,3 mln zł.

Torpol (WA:TOR) miał 10,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r., wobec 14,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach netto ze sprzedaży 260,5 mln zł (rok wcześniej: 212,5 mln zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Firma Oponiarska Dębica (WA:DBC) zanotowała stratę netto w wysokości 65,82 mln zł przy przychodach w wysokości 556,43 mln zł w I kw. 2024 roku, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 8 maja 2024 roku, na czas wspólnej trzyletniej kadencji zarządu trwającej od 26 maja 2022 roku, Huberta Kamoli na członka zarządu, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa, podała spółka.

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu - zgodnie z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego - przeznaczenie na dywidendę 1 450,32 mln zł, czyli 64,31% zysku netto za 2023 rok, który wyniósł 2,26 mld zł, a 804,87 mln na kapitał rezerwowy, podał bank.

Portfel zamówień Grupy Budimex (WA:BDXP) wynosił 14 644,72 mln zł na koniec marca br., przy czym wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń-marzec br. wyniosła 2 702,85 mln zł, podała spółka. Po 31 marca br. podpisane zostały umowy o wartości blisko 0,5 mld zł.

Budimex odnotował 119,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 106,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ambra odnotowała 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (styczeń-marzec 2024) wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Na skutek nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych wyniki grupy kapitałowej Banku Millennium w II kw. 2024 r. zostaną obciążone kwotą szacowaną na 201-247 mln zł, podał bank.

Na skutek nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych wyniki grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego w II kw. oraz w całym 2024 r. zostaną obciążone poprzez dokonanie korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 489 mln zł (w tym korekty wartości bilansowej brutto kredytów hipotecznych PKO Banku Hipotecznego w kwocie około 61 mln zł), podał bank.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.