Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 07.02.2024, 18:46
Zaktualizowano 07.02.2024, 19:10
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie zgłosiła zastrzeżeń do wypłaty przez Bank Pekao (WA:PEO) w 2024 roku, w formie dywidendy, niepodzielonego zysku zatrzymanego za rok 2019 w kwocie 1 685,06 mln zł, podał bank.

Prometheus - z portfela JR Holding - wdraża model usługowy "Dron as a Service" we współpracy z Orange Polska (WA:OPL) i Integrated Solutions Polska, podał operator.

CD Projekt (WA:CDR) na początku marca zmigruje funkcje online, w tym "Cross Progression" i "Moje nagrody" w grach CD Projekt Red z kont GOG do nowego systemu kont, którego jest bezpośrednio właścicielem i operatorem, podała spółka.

Archicom rozpoczął projekt Flow w Łodzi, w którym do 2025 r. powstanie w ramach I i II etapu odpowiednio 186 i 314 lokali mieszkalnych, podała spółka. Kolejne trzy obiekty są obecnie w fazie projektowania; docelowo Flow dostarczy na rynek 1 250 mieszkań.

Famur (WA:GEA1) z Grupy Grenevia podjął decyzję o utworzeniu oddziału Famur Gearo, podała spółka. Oddział powstał na bazie zasobów i aktywów Famur Machinery mieszczącego się w katowickich Piotrowicach i skupia wszystkie działania prowadzone w zakresie rozwiązań dla energetyki wiatrowej oraz produkcji przekładni przemysłowych.

Zarząd PKP Cargo (WA:PKPP) deklaruje wolę kontynuowania dialogu społecznego i apeluje do części związków zawodowych, które pozostają w sporze zbiorowym, o zawarcie porozumienia, podała spółka. Zarząd podkreśla, że trzy organizacje związkowe reprezentujące ponad 50% pracowników nie pozostają w sporze z zarządem spółki i nie przystępują do strajku ostrzegawczego.

Oferta konsorcjum Mirbudu (lider) i Kobylarni - spółki zależnej Mirbudu (partner) - o wartości 92,6 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu, ogłoszonym przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, na budowę DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w Sandomierzu o dł. ok. 1,35 km, podała spółka.

Dariusz Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu PKO Banku Polskiego, jak również z członkostwa w zarządzie banku ze skutkiem na 14 lutego 2024 r., podał bank.

Strategia Road Studio na 2024 r. zakłada m.in. wspieranie gry "Alaskan Road Truckers" (ART) i rozpoczęcie prac nad Projektem D, podała spółka. W dłuższej perspektywie (2025 i dalej) spółka zakłada dalsze prace nad "Road Truckers 2" i "American Motorcycle Simulator".

AW Invest - podmiot kontrolowany bezpośrednio przez Wiesława Wojasa - ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 767 666 akcji spółki Wojas (WA:WOJ), stanowiących 13,94% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Cena w wezwaniu wynosi 8,2 zł za sztukę.

XTPL otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku "Method of filling a microcavity with a polymer material, a filler in a microcavity, and an apparatus for filling a microcavity on or in a substrate with a polymer material", podała spółka. Procedurę zgłoszeniową dla patentu rozpoczęto 1 czerwca 2021 roku i jest to też data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie stosownych opłat. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 29 przyznanych patentów.

Grupa Azoty (WA:ATTP) Polyolefins, spółka stowarzyszona Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" otrzymała od Hyundai Engineering, generalnego wykonawcy projektu Polimery Police, kolejną propozycję zmiany do umowy o kompleksową realizację projektu (umowa EPC), podała spółka. Propozycja dotyczy podwyższenia wynagrodzenia generalnego wykonawcy o 5,84 mln euro stanowiącej - zdaniem generalnego wykonawcy - sumę odsetek za opóźnione płatności należne z tytułu osiągnięcia kamieni milowych określonych w umowie EPC.

Digital Network zakłada 10-15% średnioroczne tempo rozwoju sieci ekranów cyfrowych, poinformowała ISBtech prezes Digital Network Agnieszka Godlewska. Priorytetem są przede wszystkim akwizycje lokalizacji premium. Przewiduje także dynamiczne zwiększanie marży i zysków.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 323,02 mln zł w styczniu br., co oznacza wzrost o 21,7% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Analiza fundamentalna, jak i oczekiwane napływy na GPW pozwalają zachowywać optymizm co do siły polskiego rynku akcji w średnio- i długoterminowej perspektywie, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek.

Płock, 07.02.2024 (ISBnews) - Minister aktywów państwowych powołał Witolda Literackiego do zarządu Orlenu (WA:PKN), a rada nadzorcza w nowym składzie powołała go na funkcję pełniącego obowiązki prezesa zarządu Orlenu, podała spółka. Na tym samym posiedzeniu, rada nadzorcza Orlenu odwołała ze składu zarządu Adama Buraka, Krzysztofa Nowickiego, Roberta Perkowskiego, Piotra Sabata oraz Iwonę Waksmundzką-Olejniczak, a z obecnego składu rady oddelegowała do zarządu Orlenu na maksymalnie 3 miesiące Kazimierza Mordaszewskiego, Tomasza Sójkę oraz Tomasza Zielińskiego. Docelowo nowy zarząd Orlenu zostanie wyłoniony w drodze konkursu, zapowiedziano.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.