Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 30.11.2023 19:00 Zaktualizowano 30.11.2023 20:40
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
EUR
-0,89%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ATTP
+3,56%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
AGOP
+1,23%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ATRP
+1,56%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PEPP
-3,76%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
TPE
-1,93%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Vigo (WA:VGOP) Photonics informuje o zawarciu umów objęcia łącznie 145 799 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 430 zł. Akcje zostały w pełni opłacone przez inwestorów wkładami pieniężnymi w łącznej kwocie 62,69 mln zł, w związku z czym zarząd podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji serii F, podała spółka.

Grupa Azoty (WA:ATTP) Polyolefins, spółka zależna Grupy Azoty, podpisała aneksy do umowy dotyczącej zakupu propanu z TOTSA Total Energies Trading zmieniające harmonogram dostaw, rozszerzające przedmiot umowy o dodatkowe dostawy propanu w roku 2025 oraz wydłużające czas trwania umowy do 1 września 2025 roku, podała spółka. Szacunkowa dodatkowa wartość świadczeń wynikających z aneksów do umowy wyniesie ok. 42 mln USD.

Agora podpisała aneks do umowy z SFS Ventures, w którym uzgodniła ostateczną cenę za nabycie 11% Eurozet na 9,5 mln zł, podała spółka. Strony uzgodniły też warunki ewentualnego zakupu przez Agorę pozostałych 49% akcji.

Atrem (WA:ATRP) zawarł z Enea (WA:ENAE) Operator umowę na wybudowanie stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN, podała spółka. Wynagrodzenie wynosi 39,02 mln zł netto. Strony ustaliły, że termin zakończenia robót wynosi 100 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Gamivo przyjęło "Strategiczny Plan Rozwoju i Innowacji", w którym założono 1) zmianę kierunku w zarządzaniu platformą, 2) rozbudowę udzielania przez spółkę licencji na korzystanie z platformy Gamivo.com na inne podmioty zmierzając do optymalnego wykorzystania posiadanego aktywa, 3) dalszy rozwój platformy i monetyzację realizowane w spółce głównej w modelu ze spółkami celowymi i licencjobiorcami z jednoczesnym zabezpieczaniem praw własności do platformy oraz 4) maksymalizację zysku, zapewnienie stałych przepływów pieniężnych oraz zmniejszenie negatywnych konsekwencji potencjalnie nieudanych projektów, podała spółka.

Polenergia (WA:PEPP) Obrót - spółka zależna Polenergii - zawarła z McDonald's (NYSE:MCD) Polska nowy warunkowy pakiet umów PPA i PPA+ (po niespełnieniu warunku zawieszającego poprzedniego pakietu umów), który ma zostać podpisany również przez 87 franczyzobiorców McDonald's, podała spółka. Łączna wartość umów może wynieść około 441 mln zł.

Eurocash skonsolidował wszystkie biznesy technologiczne i cały obszar IT, a kierownictwo nad nimi przejął Szymon Mitoraj, który dołączył do Eurocash w październiku br., podała spółka. Jako członek zarządu ds. cyfryzacji jest dziś odpowiedzialny m.in. za dalszy rozwój eurocash.pl, Innowacyjną Platformę Handlu, a także spółkę Frisco.

Trakcja (WA:TRKP) zawarła umowę z miastem Łodzią na budowę i rozbudowę dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawie komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów, podała spółka. Wartość umowy to 77,76 mln zł netto, z czego na prace budowlane przypada 75,39 mln zł, opracowanie dokumentacji 2,26 mln zł i nadzór autorski 0,11 mln zł.

Tauron Polska Energia zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach - Dziećkowicach o mocy 37 MW, która powstała na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, a jej moc docelowa sięgnie 100 MW, podała spółka. Dzięki temu łączna moc OZE Taurona (WA:TPE) przekroczyła 600 MW.

Medicalgoritmics planuje osiągnąć 45 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r., choć ocenia, że jest to cel ambitny, a nawet wyśrubowany, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Gamrot. Cele na kolejne lata w wysokości 55 mln zł w 2025 roku oraz 70 mln zł w 2026 roku są już realistyczne.

Konsorcjum Kobylarni (lider konsorcjum) i Mirbudu (partner) podpisała umowę z miastem Słupsk wartości 66,86 mln zł brutto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska w systemie zaprojektuj - wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części miasta Słupska".

Photon Energy (WA:PENP) zawarł umowę na pełną obsługę i techniczne utrzymanie (O&M) elektrowni PV o mocy 100,19 MWp z OX2 Construction AB (OX2) - jednym z wiodących europejskich deweloperów projektów OZE, podała spółka. Dotychczas spółka zawarła w Polsce umowy o świadczenie usług O&M dla aktywów fotowoltaicznych o łącznej mocy 267,5 MWp.

Inflacja konsumencka wyniosła 6,5% w ujęciu rocznym w listopadzie 2023 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7%, podał też GUS.

3R Games odnotowało 0,17 mln zł jednostkowego zysku netto w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Raen odnotował 2,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Ovostar odnotował 28,99 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 2,51 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Tower Investments odnotowało 1,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 931,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

ZE PAK odnotował 368,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 129,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

STS Holding odnotował 15,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 48,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

All in! Games odnotowało 1,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 6,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Drago entertainment odnotowało 0,67 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mBank Hipoteczny otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na spłatę pożyczki podporządkowanej o wartości 100 mln zł przed upływem jej umownego terminu zapadalności, podał bank. Pożyczka podporządkowana wynikała z umowy z 12 lipca 2018 roku zawartej z mBankiem (podmiotem dominującym banku) i została zaliczona do kapitału Tier II mBanku Hipotecznego na podstawie decyzji KNF z 27 sierpnia 2018 r. Pożyczka zostanie spłacona w najbliższej dacie płatności odsetek, tj. 15 grudnia 2023 roku. Spłata pożyczki spowoduje zmniejszenie łącznego współczynnika kapitałowego (TCR).

Santander Bank Polska (WA:SPL1) rozliczył emisję obligacji uprzywilejowanych (senior preferred) serii 2/2023, podał bank. Wszystkie obligacje na łączną kwotę 3,1 mld zł zostały objęte przez posiadaczy.

GK Immobile (WA:GKI) odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

BioMaxima odnotowała 0,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

DB Energy odnotowało 0,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XPlus odnotowało 0,32 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polska Grupa Fotowoltaiczna (PGF) odnotowała 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 16,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Games Operators odnotował 1,19 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Maxcom odnotował 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Vistal Gdynia (WA:VTL) odnotował 5,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 4,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PCF Group odnotowała 1,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 15,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments (WA:CRI1) odnotował 3,66 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 2,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

ATM Grupa (WA:ATGP) odnotowała 14,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 15,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Libet (WA:LBTA) odnotował 3,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wikana odnotowała 7,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Columbus (WA:CLC) Energy odnotował 16,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 22,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Monnari Trade (WA:MONP) odnotowało 2,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 10,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Tarczyński odnotował 25,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 45,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

SimFabric odnotowało 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2023 r. wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Action (WA:ACT) odnotował 8,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 12,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Feerum odnotowało 0,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2023 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Best odnotował 23,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 3,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Sfinks Polska (WA:SFSP) odnotował 2,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Medicalgorithmics (WA:MDG) miało 29,8 mln zł środków pieniężnych na koniec września br. wobec 12,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Enter Air odnotował 56,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 104,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PlayWay odnotował 27,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 42,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ryvu Therapeutics miało 258,5 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wraz z obligacjami na dzień 24 listopada br. wobec 101,9 mln zł na koniec 2022 r. Wraz z innymi już zabezpieczonymi źródłami finansowania zapewnia to spółce środki finansowe do I kw. 2026 r., podało Ryvu.

Ferrum (WA:FERR) odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mercator (WA:MRCP) Medical odnotował 19,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 19,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKP Cargo (WA:PKPP) odnotowało 7,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 37,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MLP Group spodziewa się, że zrealizuje cele strategii obowiązującej do końca 2024 r., po drodze wypełniając śródokresowe cele na bieżący rok, poinformował ISBnews prezes Radosław T. Krochta. Spółka kończy prace nad założeniami strategii na kolejne lata, w której jednak nie będzie bardzo istotnych zmian.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail