Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 24.11.2023, 18:59
Zaktualizowano 24.11.2023, 20:10
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek

Ciech (WA:CIEP) złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. 22 listopada spółka informowała, że nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Digital Network odnotowało 10,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polenergia (WA:PEPP) Obrót - spółka zależna Polenergii - zawarła z McDonald's (NYSE:MCD) Polska warunkowy pakiet umów PPA i PPA+, który ma zostać podpisany również przez 91 franczyzobiorców McDonald's, podała Polenergia. Pakiet umów PPA i PPA+ dotyczy sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy zainstalowanej 38 MW, jak również dodatkowych wolumenów energii elektrycznej składających się łącznie na całkowite zużycie energii elektrycznej przez wszystkich kupujących. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży na podstawie pakietu to ok. 468 mln zł.

PCF Group podjął z długoletnim wydawcą grupy - Square (NYSE:SQ) Enix Limited - strategiczne rozmowy na temat kształtu gry "Projekt Gemini" i warunków współpracy nad tym projektem, realizowanym przez Grupę w Europie, w modelu work-for-hire na rzecz wydawcy, podała spółka. PCF Group zasygnalizował, że ocenia jako wysoce prawdopodobne, iż w przyszłości realizacja "Projektu Gemini" nie będzie kontynuowana przez Grupę na dotychczasowych zasadach komercyjnych

Amica odnotowała 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 7,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Andrzej Niewiński złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie oraz pełnienia funkcji prezesa zarządu Grupy Azoty Polyolefins - spółki z grupy kapitałowej Grupy Azoty, podała spółka. W jego miejsce rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu dotychczasowemu wiceprezesowi Wojciechowi Blewowi, a także powołała w skład zarządu jako wiceprezesa Marka Wadowskiego, który nadal pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa Grupy Azoty.

JR Holding ASI (JRH) zawarł z Onvestor ASI oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami JRH, podała spółka.

Budimex (WA:BDXP) podpisał aneks nr 1 do umowy na budowę trasy tramwaju do Wilanowa w Warszawie, który zwiększa wartość zadania o 199,34 mln zł netto - do 756,6 mln zł netto, podała spółka. Termin zakończenia robót nie został zmieniony.

Rafako (WA:RFK), w związku z otrzymaniem 23 listopada, podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, żądania akcjonariuszy PBG oraz Multos Trading Company Limited, dotyczącego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 21 grudnia br., zwołało nadzwyczajne walne zgromadzenie w tej dacie, podała spółka.

MCI Capital ASI (wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem MCI Management) podpisało porozumienie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w sprawie przywrócenia obrotu akcjami spółki, podało MCI. Zgodnie z podpisanym porozumieniem cała operacja powinna zakończyć się do 6 grudnia 2023 r.

Oferta polskiego konsorcjum, którego liderem jest Creotech Instruments (WA:CRI1), została wybrana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) do przygotowania fazy 0/A dla najważniejszej europejskiej misji związanej z mapowaniem Księżyca, podała spółka. Konsorcjum zrealizuje w ramach Projektu Twardowski studium wykonalności satelity do mapowania zasobów Księżyca.

Czteroletnie euroobligacje senioralne Banku Pekao (WA:PEO), o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Program EMTN) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange, LSE), podał bank.

Całkowity przychód One More Level z tytułu realizacji umowy z 505 Games w zakresie stworzenia podstawowej wersji gry "Ghostrunner 2" wyniesie, według wstępnych szacunków 24,4 mln zł, a zysk brutto na projekcie, rozumiany jako różnica przychodów oraz kosztów związanych z jego realizacją, przekroczy 7,7 mln zł, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przyjął uchwałę ws. wycofania z obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcji Alumetalu z dniem 28 listopada 2023 r., podała spółka. Pełną kontrolę nad Alumetalem przejęła norweska spółka Hydro.

Asseco Poland (WA:ACPP) ze środków pozyskanych z ewentualnej transakcji sprzedaży akcji własnych przede wszystkim spłaci dług, poinformowała CFO grupy Karolina Rzońca-Bajorek.

Prezes Asseco (WA:ABSP) Poland Adam Góral ocenia, że bieżący rok może być jednym z najlepszych w historii grupy.

Creepy Jar jest zadowolony z postępów prac nad "Chimerą" i podtrzymuje plan zaoferowania gry w early access (EA) w II poł. 2024 r., poinformował zarząd. Jeszcze w tym roku spółka planuje działania marketingowe.

Orange Polska (WA:OPL) rozpoczął rozmowy z partnerami społecznymi dotyczące nowej umowy społecznej, podała spółka. Nowa umowa społeczna ma obowiązywać przez okres 2 lat (2024-2025) i będzie określać między innymi liczbę dobrowolnych odejść w tych latach, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz kontynuowanie programu "przyjazne środowisko pracy", podkreślono.

Grupa Altum złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad EC Będzin Wytwarzanie, podał Urząd.

Grupa Wittchen, która zapowiedziała odroczenie planowanej inwestycji w nowe centrum logistyczne o powierzchni ok. 30 tys. m2 (z możliwością rozbudowy), podejmie decyzję w tej sprawie prawdopodobnie w 2025 roku, wynika ze słów prezesa Jędrzeja Wittchena. Nowe centrum logistyczne na pewno będzie spółce potrzebne w przyszłości.

Zarząd TIM przygotowuje spółkę na kolejne ożywienie gospodarcze, poinformowali przedstawicie spółki. Mają też nadzieję, że decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia spółki przez Grupę Wurth zapadnie wkrótce.

Grupa Wittchen ocenia, że wyniki sprzedaży w IV kw. br. są obiecujące, liczy na niezły grudzień i z optymizmem patrzy na wynik na koniec roku dzięki okresowi promocji związanym z Black Friday i Black Week, a także dzięki okresowi świątecznemu; natomiast w 2024 r. roku liczy na wzrost przychodów o co najmniej 10% r/r, a także utrzymanie stabilnej marży brutto, poinformowali przedstawiciele spółki.

Asseco Poland uważa sprzedaż pakietu 17,84% akcji własnych, nabytych w czasie buy backu, do inwestorów finansowych jako scenariusz podstawowy, poinformowała CFO spółki Karolina Rzońca-Bajorek.

Airway Medix pozyskał finansowanie na regulacje zobowiązań wynikających z porozumienia w sprawie redukcji zadłużenia i odroczenia spłaty zobowiązań wobec Discount Banku, podała spółka. Zgodnie z nim do końca roku spółka ma uregulować pierwszą ratę w wysokości 250 tys. euro. Pozyskane środki są niezależne od umów inwestycyjnych z nowymi partnerami, którzy mają zainwestować do 2 mln euro w rozwój spółki i komercjalizację produktów. Środki w wysokości 800 tys. zł pochodzą od Adiuvo Investment, które uzyskało je ze sprzedaży akcji Airway Medix.

Dom Maklerski INC (WA:INCP) nie był zobligowany - jako dom maklerski uprawniony do pośredniczenia w ofertach publicznych - do uzyskiwania licencji na platformę crowdfundingową i zamierza nadal przeprowadzać oferty publiczne o różnej wielkości, w tym w ramach crowdfundingu udziałowego, poinformował ISBnews prezes DM INC Paweł Śliwiński.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex zawarła z Eques Investment TFI umowę o współpracy, dotyczącą funduszu inwestycyjnego zamkniętego pod nazwą Eques Pekabex Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który będzie inwestował w spółki celowe realizujące projekty deweloperskie Pekabex w obszarze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, podała spółka.

mPay zawarł umowę z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście na świadczenie usług obejmujących m.in. udostępnianie oferty przewoźnika oraz prowadzenie sprzedaży biletów na wszystkie połączenia realizowane przez PKP SKM oraz Polregio w województwie pomorskim za pośrednictwem aplikacji mPay, podała spółka.

Stalprofil (WA:STFP) odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 12,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Global Cosmed podjął decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej poprzez połączenie ze spółką zależną - Global Cosmed Group - przez jej przejęcie przez Global Cosmed, podała spółka. Planowy termin realizacji połączenia ustalono na I kw. 2024 roku.

Grupa Fabrity po sprzedaży segmentu marketingowego przygotowuje strategię na kolejne trzy lata i planuje zaprezentować jej założenia w I lub II kw. 2024 roku, podała spółka.

Vigo (WA:VGOP) Photonics zakończyło proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje serii F, podała spółka. Rada nadzorcza ustaliła cenę emisyjną na 430 zł za jedną akcję.

Creepy Jar odnotował 6,31 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 10,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Marvipol (WA:BAHP) Development ocenia, że jest wysoce prawdopodobne, że wynik finansowy grupy za III kwartał 2023 roku, w efekcie stosunkowo niskiego poziomu przychodów ze sprzedaży, w IV kwartale 2023 roku ulegnie obniżeniu, podała spółka.

Marvipol Development odnotował 24,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 18,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wittchen rozważa odroczenie zapowiadanej inwestycji w nowe centrum logistyczne o powierzchni około 30 tys. m2 (z możliwością rozbudowy), poinformował prezes Jędrzej Wittchen.

Wittchen odnotowało 17,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 17,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12 527 mln zł (spadek o 3% r/r), podała spółka. W kursach stałych wynosi 13 570 mln zł (wzrost o 5% r/r).

Asseco Poland odnotowało 113,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 127,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.