Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
💎 Uzyskaj dostęp do narzędzi rynkowych, którym zaufały tysiące inwestorów Rozpocznij

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 02.05.2023 19:45
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
MONP
+1,33%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
DEK
+0,87%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ALL1
-0,52%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
VTL
-21,94%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
WASP
-0,58%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
TRNP
-2,67%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

MedApp otrzymała pozytywną decyzję w przedmiocie rejestracji CarnaLife Holo przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA) w klasie II, co oznacza dopuszczenie do obrotu na rynek amerykański, podała spółka.

Starward Industries zakłada, że jego prospekt zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) do końca lipca br., co zdaniem Biura Maklerskiego mBanku oznaczałoby przejście na rynek główny w sierpniu/wrześniu 2023 r., podał broker.

Oferta Atrem (WA:ATRP), warta 16,24 mln zł netto (19,97 mln zł brutto), została wybrana przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie w postępowaniu na "Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie", podała spółka.

Po 48 godzinach od wydania gier "Saboteur!", "Saboteur II: Avenging Angel" i "Saboteur SiO" w sklepie Epic Games Store wszystkie koszty przygotowania, produkcji, portingu oraz marketingu zostały zwrócone w 100%, podał SimFabric, powołując się na informacje ze sklepu Epic Games Store oraz od partnerów dystrybuujących cyfrowe kody do 3 gier na konsole i komputery PC. Obecnie spółka przygotowuje wydanie tych tytułów również w wersji na komputery Mac w sklepie Epic Games Store. SimFabric był odpowiedzialny za produkcję, portowanie i wydanie gier, jest również właścicielem praw majątkowych do tych tytułów.

ML System rozszerzy strategię grupy kapitałowej o nowe produkty ery kwantowej, zgodnie z którą zakłada uruchomienie seryjnej produkcji innowacyjnych dachówek fotowoltaicznych, łączących funkcje klasycznej dachówki ceramicznej i standardowego panelu PV oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Na uruchomienie i rozwój produkcji planuje przeznaczyć w latach 2023-2024 ok. 120 mln zł, podała spółka. MLS spodziewa się w II połowie 2025 r. powyżej 120 mln zł przychodów ze sprzedaży ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych w ujęciu rocznym, przy dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA.

People Can Fly Canada Inc., spółka zależna PCF Group, podpisała list intencyjny z Bank of Montreal jako kredytodawcą oraz PCF Group jako gwarantem dotyczący udzielenia PCF Canada dwóch kredytów obrotowych (demand revolving facility) w maksymalnej kwocie 1 200 000 dolarów kanadyjskich (CAD) z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada oraz 8 000 000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na sfinansowanie ulg podatkowych w Kanadzie.

Serinus (WA:SENP) Energy ukończył montaż urządzenia wiertniczego CTF-004 i rozpoczął prace rekonstrukcyjne w odwiercie N-2 na polu Sabria w Tunezji, podała spółka. Pole Sabria to duże, konwencjonalne pole naftowe, którego pierwotne zasoby niezależni inżynierowie złożowi oszacowali na ok. 445 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego dotychczas wydobyto 1,6%.

Stalprofil (WA:STFP) odnotował 4,05 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. (spadek o 89% r/r) i 5,44 mln zł zysku EBITDA (spadek o 89% r/r) przy 232,64 mln zł przychodów (spadek o 30% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Bioton (WA:BIOP) odnotowało 0,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Ovostar odnotował 6,25 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 1,69 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Digital Network zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 3,04 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 7,55 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,73 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 4,51 mln zł spółka proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Protektor (WA:PRTE) odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ciech (WA:CIEP) rekomenduje wypłatę części zysku netto, wynoszącego łącznie 612,26 mln zł, w kwocie 79,05 mln zł na dywidendę za 2022 rok, z zastrzeżeniem, iż ww. kwota wypłacona została akcjonariuszom tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2022 roku, podała spółka. Pozostała część wypracowanego zysku netto, wynosząca 533,21 mln zł, ma zostać przeznaczona na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Auto Partner odnotował 43 mln zł skonsolidowanego zysku netto (spadek o 14,5% r/r) i 62 mln zł zysku EBIT (spadek o 6,9% r/r) przy 836,6 mln zł przychodów (wzrost o 30,8% r/r) w I kw. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Ostateczne wyniki za I kw. br. zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym 16 maja 2023 r.

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE (WA:PGE)) zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2022 r. na zasilenie kapitału zapasowego, podała spółka.

LESS odnotowało 9,79 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2022 r. wobec 7,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

BioMaxima odnotowała 28,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rainbow Tours (WA:RBW) odnotowało 21,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 17,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Polsat Plus zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy kredytu do maksymalnej kwoty 7 255 mln zł, kredytu do maksymalnej kwoty 506 mln euro oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1 000 mln zł, podała spółka. Zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne, spłatę całości zadłużenia z poprzednich kredytów oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Tarczyński odnotował 101,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 95,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gi Group odnotowało 50,2 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2022 r. wobec 21,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Feerum odnotowało 4,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

TenderHut odnotował 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2022 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zamet odnotował 3,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 0,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Libet (WA:LBTA) odnotował 9,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 13,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Dekpol (WA:DEK) odnotowało 78,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 75,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Trans Polonia (WA:TRNP) odnotowało 6,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 27,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vistal Gdynia (WA:VTL) odnotował 474,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 17,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Kapitałowa Immobile (WA:GKI) odnotowała 9,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 12,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Monnari Trade (WA:MONP) odnotowało 57,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 18,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creotech odnotowało 7,03 mln zł jednostkowej straty netto w 2022 r. wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PCF Group odnotowało 18,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 61,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wasko (WA:WASP) odnotowało 6,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 15,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PlayWay odnotował 112,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 127,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ailleron (WA:ALL1) odnotował 40,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2022 r. wobec 17,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rafako (WA:RFK) odnotowało 54,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 18,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Comarch (WA:CMR) odnotowało 107,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 123,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen (WA:PKN) odnotował 33 488 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 11 122 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail