🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

BNP Paribas Bank Polska SA (BNP1)

Warszawa
Wartość w PLN
Zastrzeżenie
106,00
-0,50(-0,47%)
Zamknięty
Wyniki BNP1
Pełna Analiza
Oczekuje się, że dochód netto wzrośnie w tym roku
Wartość godziwa
Zakres dzienny
104,50106,50
Zakres 52 tyg.
54,20114,00
Kupno/Sprzedaż
105,00 / 106,00
Zamknięcie
106,5
Otwarcie
105
Zakres dzienny
104,5-106,5
Zakres 52 tyg.
54,2-114
Wolumen
41.941
Przeciętny wol.
29.587
1-roczna zmiana
65,89%
Wartość godziwa
Odblokuj
Wart. godziwa odwrotna
Odblokuj
Wyniki BNP1pro icon
Kondycja spółki
pro lockOdblokuj
Wartość godziwa
pro lockOdblokuj cenę
Cena godziwapro lock
Potencjał wzrostupro lock
Cena docelowa
109,23
Upside
+3,05%
Nastroje członków
Niedźwiedzi
Byczy
ProTips
Handel przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków

Użytkownicy obserwują także

2.500,00
BFT
+1,42%
89,00
TXTP
+3,85%
299,50
INGP
-0,99%
9,66
MILP
+0,21%
17,50
PKPP
+3,80%

Profil firmy BNP Paribas Bank Polska SA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, dawniej BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, to bank z siedzibą w Polsce. Bank prowadzi swoją działalność w trzech segmentach. Segment Bankowości detalicznej obejmuje sprzedaż produktów i usług klientom indywidualnym, takich jak między innymi rachunki bieżące i depozytowe, lokaty terminowe, udzielanie kredytów mieszkaniowych i gotówkowych, kredyty hipoteczne, kredyty odnawialne, kredyty w rachunku bieżącym, wydawanie kart debetowych i kredytowych, przelewy zagraniczne i zawieranie transakcji walutowych. Segment Bankowości instytucjonalnej obejmuje sprzedaż produktów i usług przedsiębiorstwom, spółkom i spółdzielniom, przedsiębiorcom indywidualnym, indywidualnym rolnikom, instytucjom non-profit oraz podmiotom sektora publicznego. Segment Zarządzania rynkami finansowymi, aktywami i zobowiązaniami obejmuje działalność w zakresie rynków finansowych i zarządzania płynnością.

Sektor
Finanse
Pracownicy
8153
Rynek
Polska
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.