Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Microsoft Cloud zaoferuje chipy AMD AI jako alternatywę dla Nvidii: kupić akcje AMD?

Opublikowano 17.05.2024, 16:44
Microsoft Cloud zaoferuje chipy AMD AI jako alternatywę dla Nvidii: kupić akcje AMD?
MSFT
-
NVDA
-
AMD
-

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD (NASDAQ:AMD)) jest znaczącym graczem w branży półprzewodników, często postrzeganym jako groźny konkurent dla większych odpowiedników, takich jak Nvidia. Ostatnie wydarzenia sugerują jednak potencjalne zmiany dynamiki na rynku. Niedawny raport Reuters ujawnił zamiary Microsoftu dotyczące wprowadzenia alternatywy dla procesorów AI Nvidii poprzez współpracę z AMD.

Inicjatywa ta, która ma zostać szczegółowo opisana na przyszłotygodniowej konferencji deweloperów Microsoft (NASDAQ:MSFT) Build, oznacza znaczące poparcie dla możliwości AMD w dziedzinie chipów AI. Wkroczenie AMD na rynek chipów AI zyskuje na popularności, a firma prognozuje znaczne przychody w tym segmencie. Zaprezentowanie flagowych układów AI MI300X firmy AMD, które mają zostać zintegrowane z usługą przetwarzania w chmurze Azure firmy Microsoft, stanowi atrakcyjną alternatywę dla oferty Nvidii.

Decyzja Microsoftu o zaoferowaniu chipów AI firmy AMD sygnalizuje rosnące uznanie dla jej możliwości technologicznych i potencjalnych zakłóceń, jakie mogą one spowodować na rynku chipów do centrów danych.

Tło, na którym rozwija się rozwój AMD, to krajobraz zmiennych wyników akcji i rozbieżnych nastrojów analityków. Dotychczasowe oceny wahały się od sceptycyzmu, określającego AMD jako „martwe pieniądze”, po ostrożny optymizm, potwierdzający potencjał wzrostu firmy. Ostatnie raporty finansowe, w tym zyski za pierwszy kwartał 2024 r., przedstawiły mieszany obraz wyników AMD, ze znaczącymi wydarzeniami w segmencie centrów danych skompensowanymi słabościami w segmentach gier i systemów wbudowanych.

Chociaż przychody AMD z procesorów graficznych AI wykazały obiecującą trajektorię wzrostu, szczególnie w związku z szybkim przyjęciem akceleratora MI300, wciąż pojawiają się pytania o zdolność firmy do osiągnięcia hiperwzrostu na poziomie konkurencji. Analitycy przyjrzeli się prognozom AMD na tle dominacji Nvidii, budząc obawy o dynamikę udziału w rynku i tempo innowacji technologicznych.

Zasadniczo strategiczna pozycja i perspektywy finansowe AMD przedstawiają zróżnicowaną narrację. Chociaż firma wykazała się odpornością i innowacyjnością w niektórych segmentach, nadal istnieją wyzwania, w tym problemy z zarządzaniem zapasami i presją na marże. Porównanie z gigantami branżowymi, takimi jak Nvidia, podkreśla skalę konkurencji i konieczność zajęcia przez AMD odrębnej niszy na rynku.

Gdy inwestorzy rozważają te czynniki, pojawia się pytanie: czy AMD jest gotowe na trwały wzrost, czy też będzie w dalszym ciągu zmagać się z wyzwaniami i dynamiką rynku? Bliższa analiza wskaźników technicznych i wzorców wykresów może dostarczyć wglądu w trajektorię notowań akcji AMD. Zagłębmy się więc w wykresy, aby dostrzec potencjalne trendy i punkty przegięcia, które mogą ukształtować przyszłość akcji AMD.

Opada kurz w trendzie spadkowym: poszukiwanie odnowienia dynamiki

Akcje AMD odnotowały ogromny trend wzrostowy od końca listopada 2023 r. do marca tego roku, w wyniku czego ich ceny spadły z poziomu poniżej 95 dolarów do ponad 225 dolarów. Jednak w ciągu następnych kilku tygodni akcje spółki wkroczyły w fazę spadków, która doprowadziła je do strefy wsparcia na poziomie 140 dolarów.

Wykres AMD sporządzony przez TradingView Na wykresach średnioterminowych widzimy, że 140 dolarów stanowi obecnie strefę wsparcia dla akcji, podczas gdy 184 dolarów stanowi barierę. Ponieważ wszystkie wskaźniki średnioterminowe znajdują się obecnie w strefie neutralnej, istnieje duża szansa, że w dającej się przewidzieć przyszłości ceny akcji będą oscylować pomiędzy tymi dwoma poziomami.

Ponieważ w tym momencie akcje nie są pod kontrolą ani byków, ani niedźwiedzi, nie zalecamy otwierania w tym miejscu długiej lub krótkiej pozycji. Jednak inwestorzy, którzy są optymistycznie nastawieni do akcji, mogą je kupić po obecnych poziomach i utrzymać stop loss na poziomie 139,5 USD. Jeśli kurs akcji odzyska dynamikę wzrostową, może ponownie osiągnąć historyczne maksima.

Traderzy, którzy chcą dokonać krótkiej sprzedaży akcji, powinni w idealnym przypadku poczekać, aż cena akcji przekroczy 175 dolarów, po czym będą mogli dokonać krótkiej sprzedaży, utrzymując stop loss na poziomie 186 dolarów i docelowy zysk na poziomie 140 dolarów.

The post Microsoft Cloud zaoferuje chipy AMD AI jako alternatywę dla Nvidii: kupić akcje AMD? appeared first on Invezz

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.