😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

MF: Najwięcej nabywców euroobligacji - z UK i Niemiec, Bliskiego Wschodu i Austrii

Opublikowano 05.01.2024, 18:00
© Reuters.  MF: Najwięcej nabywców euroobligacji - z UK i Niemiec, Bliskiego Wschodu i Austrii
EUR/USD
-
FGBL
-

Warszawa, 05.01.2024 (ISBnews) - Nabywcami obligacji 10-letnich byli inwestorzy z: Wielkiej Brytanii (43%), Niemiec (18%) oraz krajów Bliskiego Wschodu (7%), natomiast papierów 20-letnich - inwestorzy z: Wielkiej Brytanii (52%), Niemiec (18%), podało Ministerstwo Finansów.

"Struktura nabywców obligacji była zdywersyfikowana. Nabywcami obligacji 10-letnich byli inwestorzy z: Wielkiej Brytanii (43%), Niemiec (18%), krajów Bliskiego Wschodu (7%), Polski (5%), Austrii (3%), krajów Beneluksu (3%), Francji (3%), Szwajcarii (3%), pozostałych krajów europejskich (14%) oraz pozostałych krajów spoza Europy (2%)" - czytamy w komunikacie.

W strukturze podmiotowej inwestorów 10-letnich obligacji znalazły się: fundusze inwestycyjne (57%), banki (19%), banki centralne i instytucje publiczne (14%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (4%) oraz pozostałe instytucje finansowe (6%), podał też resort.

"Nabywcami obligacji 20-letnich byli inwestorzy z: Wielkiej Brytanii (52%), Niemiec (18%), Austrii (4%), Francji (4%), Szwajcarii (4%), krajów Bliskiego Wchodu (3%), Polski (1%), pozostałych krajów europejskich (10%) oraz pozostałych krajów spoza Europy (4%)" - czytamy dalej.

W strukturze podmiotowej inwestorów 20-letnich obligacji znalazły się: fundusze inwestycyjne (53%), banki (12%), banki centralne i instytucje publiczne (12%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (11%) oraz pozostałe instytucje finansowe (12%).

Ministerstwo Finansów podało wcześniej, że uplasowało na rynku euro 10- i 20-letnie obligacje benchmarkowe o łącznej wartości nominalnej 3,75 mld euro. Jak podkreślało, to historycznie największa transakcja przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów na tym rynku.

Inwestorzy zgłosili łączny popyt na poziomie 10,2 mld euro.

Obligacje 10-letnie o wartości 2,5 mld euro o terminie wykupu 11 stycznia 2034 r. wyceniono na 115 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 3,716%, przy rocznym kuponie 3,625%.

Obligacje 20-letnie o wartości 1,25 mld euro o terminie wykupu 11 stycznia 2044 r. wyceniono na 160 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 4,175%, przy rocznym kuponie 4,125%.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: BNP Paribas (EPA:BNPP), Citi, Commerzbank (ETR:CBKG) oraz ING.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.