Zgarnij zniżkę 40%

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Opublikowano 10.12.2018, 10:00
© Reuters.  Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
PGN
-
NG
-
ENAE
-
PGE
-
ALRR
-
APTP
-
EEX
-
EKP
-
ERB
-
GEA1
-
JSW
-
TPE
-
URSP
-
ENGP
-

(PAP) Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 3 grudnia do 9 grudnia

EKO EXPORT SA (WA:EEX) - potwierdzenie zamówienia od naszego przedstawiciela handlowego z Niemiec na rok 2019

Zarząd emitenta informuje, że potwierdził dostawy mikrosfer do czternastu odbiorców z Europy Zachodniej i USA, z różnych branż, w tym dla Koncernu z branży ropy i gazu z Houston (Teksas, USA) na rok 2019. Zamówienie otrzymaliśmy od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec. Całkowita wartość dostaw to ca 3,6 mln EUR, tj. ca 15,5 mln zł.

FAMUR SA (WA:FMF) - podpisanie umowy na dostawy dla PGG SA

3 grudnia 2018 r. zarząd społki powziął wiadomość o podpisaniu 30 listopada 2018 r. przez drugą stronę, tj. Polską Grupę Górniczą SA. umowy na dostawę nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych oraz kruszarek ścianowych. Wartość netto zawartej Umowy wyniosła 59 900 000 zł.

ML SYSTEM SA - zawarcie znaczącej umowy

4 grudnia 2018 r. zarząd spółki poinformował, że 3 grudnia 2018 r. spółka podpisała z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze umowę dotyczącą zmiany aranżacji stref w Terminalu A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie. Łączna wartość umowy wynosi 14.635.483,57 zł netto.

WORK SERVICE SA - zawarcie umów faktoringowych

5 grudnia 2018 r. zarząd spółki poinformował o zawarciu z Bibby Financial Services Sp. z o.o., przez emitenta oraz jednostki zależne. Przedmiotem umów jest finansowanie faktoringowe emitenta oraz jednostek zależnych przez faktora w kwocie limitu wynoszącego łącznie 14 000 000 zł.

PGE (WA:PGE) POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2022

5 grudnia 2018 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2022 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 7.062 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE. Umowy mocowe zawarte zostały na jeden rok. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 195,28 do 219,66 PLN/kW/rok i - zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r.

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA - wyniki aukcji rynku mocy

5 grudnia 2018 roku Grupy ZE PAK SA zakontraktowała łącznie 587 MW (obowiązek mocowy, OM). Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 7 rundzie, mieści się w przedziale od 195,28 zł/kW/rok do 219,66 zł/kW/rok.

ZUE SA - umowa z PKP PLK SA

5 grudnia 2018 r. została podpisana przez ZUE SA umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK, zamawiający) na zadanie pn. "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock- Dęblin - Lublin, etap I" na linii kolejowej nr 7. Wartość brutto Umowy: 36,9 mln zł. Termin realizacji zadań objętych umową to lipiec 2019 r.

ARCHICOM SA - zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

Spółka z Grupy Archicom tj. Archicom Nieruchomości JN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kredytobiorca) zawarła z Alior Bank (WA:ALRR) SA dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 56.190.000 zł na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Browary Wrocławskie budynek BA1" z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2021 r.

ENERGA SA (WA:ENGP) - wyniki aukcji rynku mocy na 2022 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA

5 grudnia 2018 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2022 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie 442 MW obowiązku mocowego dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok), należących do Grupy ENERGA. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 195,28 do 219,66 PLN/kW/rok.

ENEA (WA:ENAE) SA - wyniku aukcji rynku mocy na 2022 rok

5 grudnia 2018 roku na aukcji rynku mocy, po uwzględnieniu wyników aukcji z 15 listopada 2018 roku, dla jednostek należących do Grupy Kapitałowej ENEA na rok 2022 zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 3.663 MW obowiązku mocowego. Cena zamknięcia aukcji z 5 grudnia 2018 roku na rundzie 7 mieści się w przedziale 195,28 - 219,66 PLN/kW/rok.

PGNIG SA - nabycie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

6 grudnia 2018 r. zarząd PGNiG (WA:PGN), powziął informację, że oferta spółki na objęcie udziałów w Bloku nr 5 w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została wybrana w rundzie przetargowej organizowanej przez Ras Al Khaimah Petroleum Authority. Wysokość zabezpieczeń dla każdego z okresów poszukiwawczych będzie wynosić ok. 7 mln dolarów amerykańskich.

PRIMETECH SA - zawarcie umowy z JSW (WA:JSW) na roboty poziome

Zarząd PRIMETECH SA 6 grudnia 2018 r. powziął wiadomość o podpisaniu umowy przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA ("JSW"), ze spółką zależną od emitenta - PBSz S.A. ("PBSz"). Przedmiotem zawartej umowy jest drążenie przekopów i chodnika badawczego w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy wyniesie 49 498 501,00 zł netto.

WASKO SA - informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO SA przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 06 grudnia 2018r. umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwo Finansów (zamawiający), z siedzibą w Warszawie pn: Rozbudowa macierzy na potrzeby projektu Twój e-PIT". Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 6 099 201,00 zł brutto

PKB PEKABEX SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od emitenta

6 grudnia 2018 zarząd PKB Pekabex SA powziął wiadomość o podpisaniu przez spółkę Accolade PL XI Sp. z o.o. (inwestor) ze spółkę Pekabex Bet SA (spółka zależną od emitenta) której przedmiotem jest budowa hali magazynowej C1 (Zadanie 1) i C2 (Zadanie 2) w ramach inwestycji o nazwie "Panattoni Park Kielce w Kielcach - etap II, położonej w Kielcach. Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie kontraktu wynosi 6.521.883,00 Euro netto.

NEWAG SA - zamówienie na elektryczne zespoły trakcyjne

NEWAG SA otrzymała od FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l. z siedzibą Bari we Włoszech (FSE) zamówienie (Zamówienie). Zamówienie złożono na podstawie umowy ramowej, przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez spółkę na rzecz FSE kolejnych sześciu Zespołów Trakcyjnych. Łączna wartość zamówienia wynosi 24 210 000,00 EUR netto.

APATOR SA - wybór oferty spółki dostawę liczników energii elektrycznej dla Tauron (WA:TPE) Dystrybucja SA

6 grudnia 2018 r. Tauron Dysrybucja SA dokonał wyboru oferty Apator (WA:APTP) SA jako najkorzystniejszej w przetargu na dostawę 3-fazowych liczników energii elektrycznej.

Wartość oferty wynosi 30,4 mln zł netto, a realizacja dostaw nastąpi w 2019 r.

LOKUM DEWELOPER SA - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych we Wrocławiu

Zarząd Lokum Deweloper SA informuje, iż Olczyk Sp. z o. o. Lokum Sp. k. - spółka zależna od emitenta, która realizje przedsięwzięcia deweloperskie (kupująca) zawarła w dniu 07.12.2018 r. umowę nabycia nieruchomości gruntowych, położonych we Wrocławiu przy ul. Góralskiej, o łącznej powierzchni 4,2857 ha. Cena nabycia nieruchomości została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 39.451.020,00 złotych.

URSUS (WA:URSP) SA - zawarcie umowy współpracy z TUMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.S.

URSUS SA 6 grudnia 2018 r. zawarł ze spółką TUMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.S. z siedzibą w Stambule (Turcja) generalną umowę współpracy w zakresie produkcji i dostawy ciągników oraz importu części. Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejny 5-letni okres. Emitent szacuje, iż średnioroczna wartość umowy wyniesie 9 mln EUR.

ERBUD SA (WA:ERB) - podpisanie umowy dodatkowej do umowy na roboty budowlane przez spółkę zależną od emitent - Erbud Rzeszów Sp. z o.o.

Erbud Rzeszów Sp. z o.o. o podpisała umowę dodatkową do umowy na Roboty budowlane polegające na Budowie Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wartość dodatkowej umowy wynosi 8.065.456,58 zł.

ELKOP SA - pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z ELKOP1 Polska Akciová společnost (spółka przejmowana)

Emitent jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki ELKOP1 Polska Akciová společnost - spółki przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE. Elkop (WA:EKP) SA wyjaśnia, że celem połączenia ze spółką przejmowaną jest uzyskanie przez emitenta statusu i formy prawnej spółki europejskiej.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.