Zgarnij zniżkę 40%

Prognoza USD/TRY: czy da się uratować lirę turecką?

Opublikowano 02.04.2024, 11:42
Zaktualizowano 02.04.2024, 12:40
Prognoza USD/TRY: czy da się uratować lirę turecką?
USD/TRY
-
GS
-

Invezz.com - Lira turecka nieznacznie wzrosła w tym tygodniu po szokujących wyborach samorządowych w Turcji. Kurs USD/TRY spadł w poniedziałek do minimum na poziomie 31,76, a następnie odbił do 32,18 we wtorek rano. Wzrósł o ponad 70% w stosunku do najniższego poziomu w 2023 r.

Problemy z lirą turecką trwają nadal

Lira turecka od dłuższego czasu znajduje się w silnym spadku w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi polityki prezydenta Erdogana. Od strony fiskalnej deficyt budżetowy rządu w dalszym ciągu rośnie z powodu większych wydatków i wyższych wynagrodzeń.

Rząd Turcji i bank centralny próbowały doładować lirę, ale istnieją oznaki, że działania te przyniosły odwrotny skutek.

Bank centralny przyjął wyższe stopy procentowe, próbując zachęcić większą liczbę Turków do oszczędzania środków w lokalnej walucie. Podwyższył stopy z 8,5% w marcu do 50% dzisiaj. Wyniki te oznaczają, że Turcja ma jedne z najwyższych wskaźników na rynkach wschodzących.

Istnieją jednak oznaki, że te podwyżki stóp procentowych nie pomagają obniżyć inflacji w kraju. Z najnowszego raportu wynika, że w lutym ubiegłego roku inflacja w Turcji wzrosła do 67%. Ekonomiści oczekują, że środowy raport ujawni, że w marcu wskaźnik CPI wzrósł do 69,10%.

Teoretycznie wysokie stopy procentowe powinny pomóc obniżyć inflację w Turcji i zwiększyć atrakcyjność tureckiej liry. Silniejsza lira może pomóc w obniżeniu inflacji, ponieważ Turcja jest importerem netto najważniejszych towarów, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny.

Głównym powodem braku poprawy kursu liry tureckiej w środowisku wysokich stóp procentowych jest utrzymująca się wysoka inflacja. W związku z tym, jeśli zainwestujesz w obligacje rządu Turcji, nadal będziesz generować ujemne zyski, ponieważ inflacja jest znacznie wyższa.

Turcja wdrożyła także inne narzędzia mające na celu ratowanie lokalnej waluty. Na przykład bank centralny utrudnia bankom komercyjnym posiadanie depozytów w twardych walutach. Nałożyła także środki mające zapewnić promocję liry. Podwyższył na przykład wskaźnik zapewniający bankom utrzymanie lirów do 8%.

Czy da się uratować lirę turecką?

Kurs wymiany USD/TRY

Wszystkie te działania, w połączeniu z rosnącym tureckim eksportem i turystyką, nie pomogły w uratowaniu tureckiej liry. Najnowsze dane pokazują, że eksport Turcji wzrósł w styczniu do ponad 20 miliardów dolarów, kontynuując trend zapoczątkowany w 2023 roku.

Waluta nadal spada, ponieważ większość ludzi i firm w kraju straciła w nią wiarę. Po pierwsze, mają świadomość, że lira turecka od dziesięcioleci znajduje się w silnym trendzie spadkowym. W 2008 r. jego kurs względem dolara amerykańskiego wynosił 1,33, co oznacza, że stracił na wartości ponad 2670%.

Wierzę, że dwie rzeczy pomogą zwiększyć popyt na lirę turecką. Po pierwsze, stopy procentowe muszą wzrosnąć znacznie wyżej niż inflacja w kraju. Jest to mało prawdopodobne, ponieważ Erdogan nienawidzi wysokich stóp procentowych.

Po drugie, w dłuższej perspektywie waluta prawdopodobnie będzie zyskiwać po zakończeniu kadencji Erdogana. Świadczy o tym zachowanie liry w poniedziałek po niedzielnych niespodziewanych wyborach. Wreszcie bank centralny powinien pracować nad poprawą swojej pozycji walutowej, która się pogarsza.

The post Prognoza USD/TRY: czy da się uratować lirę turecką? appeared first on Invezz

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.