🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Pimco: mamy obecnie 3 źródła ryzyka dla inwestorów i można na nich zarobić

Opublikowano 14.06.2024, 10:27
© Reuters.

Investing.com - Globalna gospodarka nadal podnosi się po wstrząsach wywołanych pandemią. A te obejmowały zakłócenia w handlu, masowe interwencje monetarne i fiskalne, długi okres podwyższonej inflacji i cykle dużej zmienności na rynkach finansowych.

Na forum PIMCO Secular 2024 zarządzający funduszem omówił, w jaki sposób następstwa tych wstrząsów przynoszą nieoczekiwanie pozytywne zmiany, jednocześnie wprowadzając długoterminowe ryzyko.

Wśród pozytywów, w większości rozwiniętych gospodarek rynkowych dezinflacja nastąpiła szybciej niż oczekiwano. Ponadto, ryzyka makroekonomiczne i inflacyjne wydają się bardziej zrównoważone niż podczas poprzedniego PIMCO Secular Forum przed rokiem. Banki centralne są również gotowe do obniżek stóp procentowych, prawdopodobnie w różnych harmonogramach.

Eksperci omawiają 3 główne obszary, w których inwestorzy odnieśli korzyści, ale mogą przeoczyć zagrożenia, które mogą pojawić się w ich pięcioletnim horyzoncie sekularnym:

 1. Zakrojone na szeroką skalę bodźce fiskalne napędzały ostatnio znakomity wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, ale ta wyjątkowość ma swoją cenę. Stany Zjednoczone znajdują się na niezrównoważonej trajektorii zadłużenia, którą rząd będzie musiał ostatecznie rozwiązać. W międzyczasie rynki finansowe mogą być coraz bardziej zmuszone do działania bez oczekiwania na wsparcie rządowe.
 2. Sztuczna inteligencja (AI) jest gotowa na dostosowanie rynków pracy i zwiększenie produktywności, ale znaczący wpływ na gospodarkę może zająć lata. Masowe inwestycje kapitałowe towarzyszyły szybkim wzrostom na giełdzie w sposób przypominający boomy technologiczne z przeszłości.
 3. Wyceny aktywów na niektórych rynkach oferują inwestorom niewielką amortyzację. Obejmuje to akcje, gdzie wyceny wydają się napięte, oraz rynki pożyczek bezpośrednich dla przedsiębiorstw o niższym ratingu, które są mniej płynne i bardziej narażone na zmienne stopy procentowe.

Sześć kwestii, które zmieniły globalny krajobraz w ciągu ostatniego roku

Teza PIMCO z 2023 r. głosiła, że zakłócenia z początku 2020 r. stworzą trwałą nową rzeczywistość. "Obserwujemy świat o dużej zmienności makroekonomicznej i powolnym wzroście. Przewidywaliśmy, że banki centralne zrobią wszystko, aby przywrócić inflację do poziomu 2 proc." - wyjaśnia zarządzający.

Chociaż teza ta pozostaje zasadniczo aktualna, prognozy PIMCO na najbliższe pięć lat powinny uwzględniać i oceniać kluczowe wydarzenia od czasu naszego forum w maju 2023 r:

 • Wybuch wojny na Bliskim Wschodzie i wojna w Europie, która trwa już trzeci rok;
 • Szybka i, jak dotąd, bezbolesna dezinflacja w tempie "+2punktów" w większości rozwiniętych gospodarek rynkowych;
 • Znaczne rozbieżności w trajektoriach inflacji i wzrostu między Stanami Zjednoczonymi a innymi gospodarkami krajów rozwiniętych;
 • Nieprzewidziane podwojenie deficytu budżetowego USA w gospodarce z niemal rekordowo niskim bezrobociem;
 • Październikowe "tantrum skarbowe" wywołane obawami, że niezrównoważona trajektoria fiskalna USA pogorszy się w nadchodzących latach;
 • Kontynuacja ograniczania działalności banków w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących kapitału i płynności.

Perspektywy PIMCO na 2024 r. sprzyjają ponownemu skupieniu się na publicznych rynkach instrumentów o stałym dochodzie. Wśród nich wyróżniają się następujące punkty:

 • Oferują one atrakcyjny potencjał dochodowy, odporność na spadki i stabilność dzięki niższej korelacji z akcjami;
 • Tradycyjny paradygmat 60% akcji i 40% obligacji: specjaliści PIMCO uważają, że wkraczamy w erę, która wymaga ponownego przemyślenia i odwrócenia tej koncepcji;
 • Identyfikując atrakcyjne możliwości w obszarach wysokiej jakości, takich jak agencyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, aktywni zarządzający mogą obecnie konstruować portfele o zwrocie od 6% do 7% bez podejmowania znacznego ryzyka stopy procentowej, kredytowego lub braku płynności;
 • Globalne rynki obligacji oferują szczególnie atrakcyjne i zróżnicowane możliwości;
 • PIMCO spodziewa się zwiększonej regulacji dla banków, co powinno doprowadzić do większej dezintermediacji i przepływu większej ilości pieniędzy przez rynki prywatne.

------

Jak nadal korzystać z możliwości rynkowych? Skorzystaj z okazji TU I TERAZ, aby uzyskać roczny plan InvestingPro za mniej niż 9 euro miesięcznie. Użyj kodu INVESTINGPRO1 i uzyskaj 40% zniżki na roczną subskrypcję - mniej niż kosztuje subskrypcja Netflixa! (uzyskasz także więcej ze swoich inwestycji). Wraz z nim otrzymujesz:

 • ProPicks: zarządzane przez sztuczną inteligencję portfele akcji o sprawdzonej wydajności.
 • ProTips: przystępne informacje upraszczające wiele złożonych danych finansowych do kilku słów.
 • Zaawansowana wyszukiwarka akcji: wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o Twoje oczekiwania, biorąc pod uwagę setki wskaźników finansowych.
 • Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: Dzięki temu specjaliści od analizy fundamentalnej mogą samodzielnie zagłębić się we wszystkie szczegóły.
 • I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy dodać w najbliższej przyszłości.

Działaj szybko i dołącz do rewolucji inwestycyjnej - odbierz swoją OFERTĘ TUTAJ!

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.