🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Krach na rynku nieruchomości biurowych będzie gorszy, niż światowy kryzys finansowy – Fitch

Opublikowano 22.03.2024, 08:56
GS
-

Investing.com - Spadek wartości powierzchni biurowej w Stanach Zjednoczonych może być równy lub przewyższyć spadek wartości nieruchomości w 2008 r., ponieważ ceny nie osiągnęły jeszcze dna, napisali analitycy Fitch Ratings w środowej nocie. Od początku cyklu wartość powierzchni biurowych spadła o około 35%. Chociaż jest to nadal mniej niż 47% spadek obserwowany podczas wielkiego kryzysu finansowego, najnowsza sytuacja nie daje powodów, by oczekiwać spowolnienia spadku.

"W przeciwieństwie do tego, wartości nieruchomości powróciły do około 80% swoich szczytowych poziomów sprzed kryzysu w tym samym okresie po globalnym kryzysie finansowym i odzyskały około połowę swoich spadków wartości" - pisze agencja ratingowa.

Zamiast tego, obecne wartości są bliskie najniższego poziomu od czterech lat, a Fitch spodziewa się, że przyszłe ożywienie będzie dłuższe niż to, które nastąpiło po krachu z 2008 roku. Utrzymujące się trendy w zakresie telepracy, słabe warunki refinansowania i znacznie wyższe stopy procentowe wydłużają ten okres.

Goldman Sachs (NYSE:GS) szacuje, że do końca 2023 r. od 20% do 25% amerykańskich pracowników będzie nadal pracować z domu, co znacznie zmniejszy zapotrzebowanie na przestrzeń biurową. Czynniki te mogą doprowadzić do trwałego spadku wartości nieruchomości i większych niż oczekiwano strat na komercyjnych papierach wartościowych zabezpieczonych hipoteką i zabezpieczonych kredytami na budynki biurowe.

Fitch spodziewa się, że wskaźnik niespłacalności kredytów wzrośnie powyżej szczytu osiągniętego po globalnym kryzysie finansowym. Według agencji, w tym roku wskaźnik ten wzrośnie z 3,6% w lutym do 8,1%, a następnie osiągnie 9,9% w 2025 roku.

"Liczba niespłacanych kredytów biurowych CMBS wzrosła od 2020 r., a w 2022 r. wykraczając poza cztery lata w porównaniu ze średnią sprzed pandemii wynoszącą około 2,5 roku w latach 2009-2019, co wskazuje, że likwidacja nieruchomości i realizacja strat z tytułu obecnie niespłacanych kredytów biurowych może trwać do 2028 r. i później" - stwierdza Fitch.

Trudności w sektorze biurowym są częścią szerszego kryzysu na rynku nieruchomości komercyjnych. MFW ostrzegł w styczniu, że ceny stoją w obliczu największego spadku od pół wieku, ponieważ rosnące koszty finansowania zewnętrznego zmniejszają dostępność finansowania dla sektora.

Spadająca wartość nieruchomości i rosnące koszty finansowania skłoniły wielu właścicieli budynków do negocjowania przedłużenia swoich kredytów poza pierwotny termin zapadalności. Analitycy ostrzegają jednak, że to tylko opóźnia potencjalny krach, ponieważ fala 2,2 bln USD długu z tytułu nieruchomości komercyjnych przypada na rok 2027. Goldman Sachs napisał w tym tygodniu, że trend przedłużania i modyfikowania komercyjnych kredytów hipotecznych nie może trwać zbyt długo.

***

Jako czytelnik naszych artykułów, możesz skorzystać z naszej strategii giełdowej InvestingPro i platformy analizy fundamentalnej po obniżonej cenie, z 10% rabatem, dzięki kodowi promocyjnemu "ACTUPRO", ważnemu dla rocznych i dwuletnich subskrypcji Pro+ i Pro! Będziesz mógł dowiedzieć się, które akcje kupić, a które sprzedać, aby osiągnąć lepsze wyniki na rynku i zwiększyć swoje inwestycje, dzięki szeregowi ekskluzywnych narzędzi:

  • ProPicks: portfele akcji zarządzane przez fuzję sztucznej inteligencji i ludzkiej wiedzy, o udowodnionej wydajności
  • ProTips: przystępne informacje upraszczające masę złożonych danych finansowych do kilku słów
  • Wartość godziwa i Kondycja finansowa: 2 wskaźniki podsumowujące oparte na danych finansowych, które zapewniają natychmiastowy wgląd w potencjał i ryzyko każdej akcji.
  • Zaawansowana analiza akcji: Wyszukuje najlepsze akcje zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, biorąc pod uwagę setki metryk i wskaźników finansowych.
  • Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: Aby profesjonaliści od analizy fundamentalnej mogli samodzielnie zagłębić się we wszystkie szczegóły.
  • I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy wkrótce dodać!

Kliknij tutaj, aby subskrybować i nie zapomnij o kodzie promocyjnym "ACTUPRO", ważnym dla rocznych i dwuletnich subskrypcji Pro i Pro+!

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.