🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Kashkari z Fed przewiduje potencjalną obniżkę stóp w grudniu

EdytorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Opublikowano 16.06.2024, 21:26
© Reuters

Prezes Rezerwy Federalnej Minneapolis Neel Kashkari przekazał w niedzielę, że na horyzoncie może pojawić się pojedyncza obniżka stóp procentowych przez amerykański bank centralny, która może nastąpić w grudniu. Kashkari podzielił się tymi spostrzeżeniami podczas wywiadu dla programu CBS "Face the Nation".

Według Kashkariego na decyzję o dostosowaniu stóp procentowych duży wpływ będą miały napływające dane ekonomiczne. Podkreślił znaczenie monitorowania inflacji i warunków na rynku pracy przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących polityki pieniężnej. "To naprawdę będzie zależeć od danych, a my jesteśmy teraz w bardzo dobrej sytuacji, aby nie spieszyć się, uzyskać więcej danych o inflacji, uzyskać więcej danych o gospodarce, na rynku pracy, zanim będziemy musieli podjąć jakiekolwiek decyzje" - stwierdził Kashkari.

Rezerwa Federalna ma podwójny mandat wspierania maksymalnego zatrudnienia i stabilizowania cen. Decyzje dotyczące stóp procentowych są zazwyczaj podejmowane w celu dostosowania się do tych celów, w oparciu o różne wskaźniki ekonomiczne. Komentarze Kashkariego sugerują, że Fed jest obecnie w stanie obserwować trendy gospodarcze przed podjęciem decyzji o zmianie stóp procentowych w dalszej części roku.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.