🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Truist utrzymuje "Kupuj" na akcjach Microsoftu, widzi potencjał wzrostu w inicjatywach AI

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 17.06.2024, 12:46
© Reuters.
MSFT
-

W poniedziałek Truist Securities utrzymał bycze nastawienie do akcji Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT), podtrzymując rekomendację Kupuj z ceną docelową 600,00 USD. Firma koncentruje się na Microsofcie, podkreślając ewoluującą strategię sztucznej inteligencji (AI) firmy jako kluczowy czynnik zapewniający jej pozycję lidera w branży oprogramowania. Rozwój sztucznej inteligencji Microsoftu jest postrzegany jako kluczowy dla sektorów infrastruktury i bezpieczeństwa, którymi zajmuje się Truist.

Aktualizacja firmy wskazała, że chociaż w przestrzeni generatywnych modeli sztucznej inteligencji może być kilku zwycięzców, OpenAI jest obecnie liderem, szczególnie w dużych modelach językowych (LLM).

Truist podkreślił przewagę, jaką Microsoft zyskał dzięki partnerstwu z OpenAI w aplikacjach AI dla przedsiębiorstw. Uważa się, że staranne rozważenie architektury i zarządzania tymi systemami sztucznej inteligencji zapewni trwałe korzyści.

Analiza Truist sugeruje, że partnerstwo Microsoftu i OpenAI może zapewnić przyrostową przewagę nad innymi dostawcami usług w chmurze. Partnerstwo to jest szczególnie istotne, ponieważ może wykorzystać pozycję OpenAI w przestrzeni LLM do ulepszenia oferty Microsoftu.

Zaufanie firmy do Microsoftu jest również zakorzenione w przekonaniu, że strategia AI giganta technologicznego będzie nadal napędzać jego pozycję w branży oprogramowania. Oczekuje się, że strategia ta będzie miała pozytywny wpływ na działalność biznesową Microsoftu i jego pozycję wśród dostawców usług w chmurze.

Potwierdzona przez Truist cena docelowa na poziomie 600,00 USD dla Microsoftu odzwierciedla oczekiwania firmy co do dalszego wzrostu i sukcesu firmy w dziedzinie sztucznej inteligencji. Cel ten pozostaje niezmieniony, ponieważ Truist kończy swoją aktualizację przed spokojnym okresem na pokrycie kwartału kalendarzowego.

W innych ostatnich wiadomościach Goldman Sachs zrewidował swój cel na koniec roku dla indeksu S&P 500 z 5,200 do 5,600, co oznacza prognozowany wzrost o 3.1%. Korektę tę przypisuje się silnemu wzrostowi zysków wśród kluczowych amerykańskich spółek technologicznych, takich jak Microsoft, Nvidia, Google, Amazon.com i Meta Platforms. Analitycy Goldman Sachs zauważyli również, że zbliżające się wybory prezydenckie w USA wprowadzają pewien stopień ryzyka dla poziomów S&P 500.

W Europie 26 stowarzyszeń branżowych opowiada się za niedyskryminacyjnym podejściem do proponowanego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej (EUCS) dla usług w chmurze.

Grupy wzywają do tego, by system ten nie był niesprawiedliwie ukierunkowany na duże firmy technologiczne, takie jak Amazon, Google i Microsoft. Podkreślają znaczenie dostosowania ulepszeń bezpieczeństwa w chmurze do najlepszych praktyk branżowych i zasad niedyskryminacji.

Wedbush podniósł cenę docelową dla akcji Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) do 550 USD z poprzednich 500 USD, utrzymując ocenę Outperform. Pozytywne stanowisko firmy wynika ze zwiększonych oczekiwań co do trajektorii wzrostu Microsoftu, napędzanej postępami w sztucznej inteligencji (AI) i potencjałem zwiększonej monetyzacji produktów AI.

Microsoft Corporation ogłosiła znaczącą inwestycję w wysokości 7,16 mld USD w nowe centra danych w hiszpańskim regionie Aragon. To pozycjonuje Aragonię jako wschodzące centrum przetwarzania w chmurze w Europie.

W osobnym opracowaniu Microsoft opóźnił uruchomienie funkcji Recall AI ze względu na obawy dotyczące prywatności. Firma planuje wprowadzić tę funkcję dla mniejszej grupy odbiorców za pośrednictwem programu Windows Insider Program przed szerszym wydaniem.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.