💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Fundacja Mastercard sprzedaje akcje Mastercard Inc o wartości 51,8 mln USD

Opublikowano 10.06.2024, 20:00
MA
-

W niedawnej transakcji Fundacja Mastercard sprzedała znaczną część swoich udziałów w Mastercard Inc (NYSE: NYSE:MA). Fundacja, która jest głównym udziałowcem spółki, pozbyła się 115 000 akcji po cenie 450,63 USD za sztukę, o łącznej wartości około 51,8 mln USD.

Sprzedaż została dokonana 7 czerwca 2024 r., Jak ujawniono w formularzu 4 złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Po transakcji pozostały udział Fundacji Mastercard w spółce składa się z 93 559 308 akcji zwykłych klasy A.

Fundacja Mastercard jest znana jako dziesięcioprocentowy właściciel Mastercard Inc, co wskazuje na jej znaczący wpływ i zainteresowanie wynikami firmy. Warto jednak zauważyć, że Mastercard Foundation Asset Management Corp, spółka zależna należąca w całości do Mastercard Foundation, jest menedżerem inwestycyjnym akcji posiadanych bezpośrednio przez fundację. Zgodnie z przypisem w zgłoszeniu, spółka zależna zrzeka się jakichkolwiek udziałów w tych akcjach.

Inwestorzy często bacznie obserwują takie transakcje, ponieważ mogą one zapewnić wgląd w perspektywy głównych interesariuszy dotyczące bieżącej wyceny spółki i jej przyszłych perspektyw. Transakcja przeprowadzona przez Fundację Mastercard jest jedną z godnych uwagi działań insiderów, które mogą być interesujące zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych akcjonariuszy.

Akcje Mastercard Inc. są przedmiotem publicznego obrotu na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem giełdowym MA.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.