🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Dyrektor generalny Meta Platforms, Mark Zuckerberg, sprzedaje akcje warte ponad 8 milionów dolarów

Opublikowano 13.06.2024, 03:52
© Reuters
META
-

Mark Zuckerberg, dyrektor operacyjny i dyrektor generalny Meta (NASDAQ:META) Platforms, Inc. (NASDAQ: META), sprzedał znaczną liczbę akcji spółki, zgodnie z niedawnym zgłoszeniem. Transakcje, które miały miejsce 12 czerwca 2024 r., obejmowały sprzedaż akcji zwykłych klasy A Meta Platforms i wyniosły łącznie ponad 8 mln USD.

Sprzedaż została przeprowadzona za pośrednictwem dwóch odrębnych podmiotów powiązanych z Zuckerbergiem. Pierwszy zestaw transakcji, o łącznej wartości około 4,05 mln USD, został sprzedany po cenach od 505,7951 USD do 513,9296 USD za akcję. Sprzedaż ta została przeprowadzona przez Chan Zuckerberg Initiative Foundation, organizację, w której Zuckerberg ma prawo głosu i prawo do inwestycji, choć nie ma on bezpośredniego interesu finansowego w tych akcjach.

Drugi zestaw transakcji, o wartości około 4,43 miliona dolarów, został sprzedany po cenach od 505,5651 do 513,91 dolarów za akcję. Zostały one zrealizowane przez Chan Zuckerberg Initiative Advocacy, inny podmiot, nad którym Zuckerberg posiada prawo głosu i prawo inwestycyjne, ale nie posiada udziałów pieniężnych.

Zgłoszona sprzedaż jest częścią planowanych transakcji zgodnie z zasadą 10b5-1, która pozwala osobom mającym dostęp do informacji poufnych w firmie na ustanowienie wcześniej ustalonych planów kupna lub sprzedaży akcji w określonym czasie. Mechanizm ten jest często wykorzystywany przez kierownictwo korporacji w celu uniknięcia oskarżeń o wykorzystywanie informacji poufnych, ponieważ pokazuje, że transakcje zostały zaplanowane z wyprzedzeniem i nie były oparte na istotnych informacjach niepublicznych.

Inwestorzy często bacznie obserwują transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych, ponieważ mogą one zapewnić wgląd w perspektywy kadry kierowniczej dotyczące przyszłych perspektyw spółki. Jednak często zdarza się, że kadra kierownicza sprzedaje akcje z powodów takich jak dywersyfikacja, planowanie podatkowe lub potrzeby płynnościowe, które niekoniecznie odzwierciedlają ich poglądy na wycenę spółki lub jej wyniki.

Ostatnie transakcje Zuckerberga nie zmieniają jego pozycji jako znaczącego akcjonariusza Meta Platforms, biorąc pod uwagę jego znaczne udziały w akcjach zwykłych klasy B, które są zamienne na akcje klasy A w stosunku jeden do jednego. Zgłoszenie wskazuje, że Zuckerberg, za pośrednictwem różnych trustów i podmiotów, nadal kontroluje znaczną część siły głosu Meta Platforms.

Inwestorzy i interesariusze Meta Platforms mogą nadal monitorować zgłoszenia insider trading, aby być na bieżąco z działaniami inwestycyjnymi kierownictwa firmy. Transakcje te są ujawniane publicznie w celu zapewnienia przejrzystości i utrzymania uczciwych praktyk rynkowych.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.