🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

CEO Rivian, Scaringe, sprzedaje akcje za ponad 820 tys. dolarów

Opublikowano 12.06.2024, 23:32
© Reuters
RIVN
-

W niedawnej transakcji CEO Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) Robert J. Scaringe sprzedał 71 429 akcji spółki o łącznej wartości ponad $820 000. Sprzedaż ta została przeprowadzona w ramach wcześniej ustalonego planu handlowego zgodnie z zasadą 10b5-1, który pozwala osobom z wewnątrz firmy na sprzedaż akcji w ustalonych z góry terminach, aby uniknąć oskarżeń o wykorzystywanie informacji poufnych.

Akcje zostały sprzedane po cenach od 11,39 USD do 11,65 USD, przy średniej ważonej cenie za akcję wynoszącej 11,4924 USD. Transakcja ta została przeprowadzona automatycznie zgodnie z planem handlowym przyjętym w dniu 8 marca 2024 r., który został szczegółowo opisany w raporcie kwartalnym Rivian złożonym w SEC w dniu 7 maja 2024 r.

Tego samego dnia Scaringe nabył również 71 429 akcji zwykłych klasy A Rivian po cenie 2,6282 USD za akcję, co dało łączną kwotę 187 729 USD. Transakcja ta nie była częścią planu handlowego i wiązała się z wykonaniem opcji na akcje, do których uprawnienia zostały w pełni nabyte w dniu 14 lutego 2023 r.

Po tych transakcjach bezpośrednie udziały Scaringe w Rivian Automotive zmniejszyły się do 909 691 akcji zwykłych klasy A, co wskazuje na silną, ciągłą inwestycję w przyszłość firmy. Ponadto CEO posiada pośrednie udziały poprzez trust i LLC, które odpowiadają za znaczną liczbę akcji, co dodatkowo świadczy o jego zainteresowaniu producentem pojazdów elektrycznych.

Inwestorzy często monitorują transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych, ponieważ mogą one zapewnić wgląd w perspektywy kadry kierowniczej dotyczące bieżącej wyceny spółki i jej przyszłych perspektyw. Automatyczny charakter sprzedaży w ramach planu Reguły 10b5-1 ma na celu zapobieganie potencjalnemu niewłaściwemu wykorzystaniu istotnych informacji niepublicznych.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.