🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

PKN Orlen z dużym odpisem wartości. Jaki wpływ na wyniki półroczne?

Opublikowano 04.08.2022, 11:55
CRDI
-
CEZ
-
PGN
-
PKN
-
LTSP
-
LCO
-
CL
-
NG
-
0F58
-
0FMN
-
PKNc1
-
LTSPc1
-
PKN
-

Już jutro wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku opublikuje polski gigant paliwowy PKN Orlen. W tle prezentacji sprawozdania finansowego mamy finalizację fuzji z Lotosem (WA:LTSP) oraz kontynuację procesu rozszerzania multi koncernu o PGNiG (WA:PGN). Poznaliśmy już parytet wymiany akcji, który ma wynieść 1 akcja PGNiG za 0,0925 nowej linii Orlenu (WA:PKN). Rynek optymistycznie przyjął informacje o postępującej fuzji, co odzwierciedla 15% wzrost kursu akcji przejmowanej spółki na przestrzeni ostatniego miesiąca. Dokończenie połączenia ma mieć miejsce bezpośrednio po walnych zgromadzeniach, czyli najpóźniej w listopadzie tego roku.

Skupiając się na jutrzejszej prezentacji, należy odnotować fakt, iż według zapowiedzi spółka ma dokonać odpisu rzędu 2,8 mld złotych w wyniku jednorazowych zdarzeń księgowych w ramach aktywów rafinerii Orlen Płock oraz Orlen Lietuva. Według komunikatu PKN Orlen odpis nie będzie miał wpływu na stabilność finansową:

„Odpisy to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na stabilność finansową koncernu i realizowane procesy inwestycyjne. Obecna wartość aktywów rafineryjnych koncernu, pomniejszona o planowane odpisy, odzwierciedla prognozowane wyniki tych aktywów w przyszłości”

 Analitycy prognozują dalsze wzrosty zysku PKN Orlen

Konsensus analityków biur maklerskich zakłada kontynuację wzrostów głównych wskaźników finansowych w drugim kwartale 2022 roku. W porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku oczekiwane jest co najmniej podwojenie zysku netto spółki.


PKN Orlen z dużym odpisem wartości. Jaki wpływ na wyniki półroczne?

Rysunek 1. Prognozy analityków Q2 2022 vs zeszłoroczne odczyty, źródło: PAP Biznes

Trzeba jednak zaznaczyć, że prognozy były przedstawiane jeszcze przed tym jak Orlen ogłosił utworzenie odpisu, co będzie miało wpływ na skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej. Jeżeli jednak prognozy dotyczące zysku netto się potwierdzą, będzie to oznaczać pobicie dotychczasowego rekordu na poziomie 4,36 mld zł, który padł w połowie 2020 roku.


PKN Orlen z dużym odpisem wartości. Jaki wpływ na wyniki półroczne?

Rysunek 2. Kwartalny zysk netto PKN Orlen na przestrzeni ostatnich lat

Jednym z głównych zagrożeń co do kontynuacji pozytywnego trendu jest potencjalne wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków, co było już kilkukrotnie sugerowane przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Jak na razie nie mamy jeszcze żadnych oficjalnych ruchów, jednak wraz ze zbliżającymi się wyborami, strona rządząca może zdecydować się na taki ruch.

 

Tworzenie koncernu multienergetycznego zakończone jeszcze w tym roku?

Wraz ze wpisem do rejestru sądowego, formalnie zakończył się proces fuzji PKN Orlen oraz Lotosu. Teraz będą podejmowane kroki wyznaczone przez Komisję Europejską, które były niezbędne do uzyskania zgody na połączenie. To przede wszystkim sprzedaż 30% Rafinerii Gdańskiej saudysjkiej spółce Saudi Amarco oraz ponad 400 stacji Lotosu węgierskiemu MOL.

Następna w kolejne do włączenia do nowego tworu jest spółka PGNiG, która posiada rozbudowaną sieć dystrybucji gazu, co zapewni multi koncernowi stabilne zyski i możliwość finansowania nowych inwestycji, głównie w energię odnawialną. W wyniku fuzji państwo będzie miało już nieco ponad połowę wszystkich akcji, co zapewni pełną kontrolę nad funkcjonowaniem giganta, który z kapitalizacją w granicach 100 mld zł, będzie jedną z największych spółek notowanych na GPW, a na pewno największą z polskich. Przed polskim liderem będą jedynie UniCredit (BIT:CRDI), czeski CEZ (WA:CEZ) oraz bank Santander.

 

Notowania PKN Orlen wybiją górą z konsolidacji?

Wraz z nowym projektem rosną również oczekiwania co kursu akcji PKN Orlen. Analitycy DM Trigon rekomendują w ostatniej analizie kupno akcji z docelową ceną 88,1 zł. Realizacja tej prognozy oznaczałaby wybicie górą ze średnioterminowej konsolidacji, której górne ograniczenie zlokalizowane jest w okolicy 82 zł.


PKN Orlen z dużym odpisem wartości. Jaki wpływ na wyniki półroczne?

Rysunek 3. Analiza techniczna PKN Orlen

Realizację tego scenariusza w dalszym ciągu wspierają relatywnie wysokie ceny ropy naftowej typu Brent w granicach 100 dolarów za baryłkę. Warto również zwrócić uwagę na wskaźnik C/Z który aktualnie znajduje się na poziomie 2,7 i jest jednocześnie najniższy od 2015 roku.


PKN Orlen z dużym odpisem wartości. Jaki wpływ na wyniki półroczne?

Rysunek 4. Wskaźnik C/Z PKN Orlen

W związku z powyższym, scenariuszem bazowym dla kursu akcji jest co najmniej atak na wspomniane wcześniej górne ograniczenie ruchu bocznego w rejonie 82 zł za akcję.

 

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.