Zgarnij zniżkę 40%

Ofensywa inwestycyjna Intela w Europie i Izraelu. Czy warto rozważać zakup akcji?

Opublikowano 22.06.2023, 08:08
INTC
-

- Intel (NASDAQ:INTC) planuje inwestycje rzędu 50 mld dolarów w Europie oraz Izraelu

- Amerykański gigant rozczarowuje wynikami kwartalnymi

- Czy aktualna korekta jest dobrą okazją do szukania pozycji kupna?

Intel to największy na świecie producent układów scalonych oraz mikroprocesorów, który jest jedną z legend Doliny Krzemowej. Rozwój spółki założonej pod koniec lat 60 XX w. zdecydowanie przyspieszył w latach 90 XX w. wraz z rozwojem rynku komputerów osobistych, co wyniosło ją na pozycje lidera w tej branży. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sektor półprzewodników stał się przedmiotem rozgrywki głównych światowych mocarstw Chin oraz USA, co skutkuje nakładaniem kolejnych sankcji oraz ograniczeń w handlu międzynarodowym tych produktów.

W związku z tym wszelkie ruchy inwestycyjne Intela są przedmiotem szczególnej obserwacji nie tylko inwestorów, ale również rządów szeroko rozumianego zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Według zapowiedzi Intel ma rozbudowywać swoje moce produkcyjne w Niemczech, Polsce oraz Izraelu, gdzie ma być zainwestowane łącznie ponad 50 mld dolarów.

Strategiczne inwestycje Intela – co wybuduje spółka?

Wśród trzech państw wymienionych jako cele inwestycyjne najwięcej, bo niespełna 33 mld dolarów zostanie przeznaczone na budowę dwóch fabryk produkujących półprzewodniki w Magdeburgu. Trzeba jednak zaznaczyć, że mniej więcej jedna trzecia tej kwoty zostanie pokryta przez niemiecki rząd. Na podobne rozwiązanie z finansowaniem z udziałem budżetu państwa zdecydowano się w przypadku zakładu w Polsce, który będzie odpowiedzialny za integracje oraz testowanie półprzewodników, co będzie elementem uzupełniającym dla planowanej infrastruktury zlokalizowanej w całej Europie. Nieco mniejszą kwotę w porównaniu do Niemiec, lecz wciąż imponującą, amerykański potentat zainwestuje w Izraelu – 25 mld dolarów. Będzie to oznacza największą inwestycję zagraniczną w historii tego kraju.

Na pierwsze efekty osiągniętych porozumień będzie trzeba jednak jeszcze poczekać, gdyż produkcja według wstępnych zamówień w ramach wymienionych lokalizacji ma ruszyć za 4-5 lat. W związku z tym w krótkim oraz średnim terminie wpływ na wyniki spółki oraz wycenę akcji nie powinien być znaczący.

Sytuacja finansowa nie napawa optymizmem

To co może niepokoić w kontekście powrotu kurs Intela do trendu wzrostowego to sytuacja finansowa spółki szczególnie z punktu widzenia wyników kwartalnych. Na ostatnie 4 sprawozdania finansowe trzy z nich pokazały ujemny poziom zysku netto, co w połączeniu ze spadającymi przychodami składa się na kiepską ocenę wskaźnika kondycji finansowej (2 punkty w 5-stopniowej skali).

Ofensywa inwestycyjna Intela w Europie oraz Izraelu. Czy warto rozważać zakup akcji?

Rysunek 1. Przychody oraz zyski kwartalne Intel, źródło: InvestingPro

Niepokojąco wygląda również wskaźnik rentowności wolnych przepływów pieniężnych który porównuje wolne przepływy na akcję z jej wartością rynkową na akcję. Ostatnie trzy kwartały pokazują wyraźny spadek, co nie jest dobrą rekomendacją, gdyż potencjalnie inwestorzy mogą nie uzyskać satysfakcjonującej stopy zwrotu w zamian za zainwestowany kapitał.

Ofensywa inwestycyjna Intela w Europie oraz Izraelu. Czy warto rozważać zakup akcji?

Rysunek 2. Rentowność wolnych przepływów pieniężnych Intel, źródło: InvestingPro

Problemy natury fundamentalnej sprawiają, że notowania spółki pozostają w ramach trendu spadkowego i wyraźnie odbiegają od głównych konkurentów na czele z NVIDIA.

Czy korekta będzie okazją do złapania lokalnego dołka?

Na przełomie maja oraz czerwca na notowaniach Intel mogliśmy obserwować rozwinięcie ruchu wzrostowego, który wynika przede wszystkim z ogólnych dobrych nastrojów względem rynku akcji. Ostatnie dwie sesję stały jednak pod znakiem dynamicznego odreagowania, co stawia pod znakiem zapytania kontynuację ruchu w kierunku północnym. Spoglądając na wskaźnik wartości godziwej najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie obecnych poziomów.

Ofensywa inwestycyjna Intela w Europie oraz Izraelu. Czy warto rozważać zakup akcji?

Rysunek 3. Wartość godziwa Intel, źródło: InvestingPro

Z punktu widzenia technicznego warto obcerować reakcję ceny na najbliższy poziom wsparcia zlokalizowany w pobliżu 32 dolarów za akcję. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę spadków nie można zakładać, że jest to klasyczny ruch korekcyjny.

Ofensywa inwestycyjna Intela w Europie oraz Izraelu. Czy warto rozważać zakup akcji?

Rysunek 4. Analiza techniczna Intel

Rozważając argumenty natury technicznej, jak i fundamentalnej strona popytowa może mieć spore problemy z przejęciem inicjatywy. Jednym z podstawowych warunków powrotu do trendu wzrostowego powinna być poprawa wyników kwartalnych w drugiej połowie roku.

—----------------------------

Twoja strategia inwestycyjna może być jeszcze lepsza dzięki naszej letniej PROMOCJI na serwis PREMIUM InvestingPro. Subskrypcja roczna: Do 50% rabatu.

Nie przegap tej ograniczonej czasowo okazji, aby uzyskać dostęp do najlepszego skanera akcji i pomysłów guru inwestowania.
Pospiesz się, lato nie będzie trwać wiecznie!

"Summer

—----------------------------

Jeśli uważasz, że moje analizy są przydatne i chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy tylko zostaną opublikowane, kliknij przycisk OBSERWUJ na moim profilu!

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.