🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Mocne odbicie po 21% korekcie! W tle rewelacyjne wyniki spółki, będącej głównym

Opublikowano 19.04.2024, 13:08

Niemal 96 mln zł zysku netto

Zysk operacyjny Trakcji wyniósł 95,66 mln zł wobec straty w wysokości 289,11 mln zł rok wcześniej, podczas gdy zysk EBITDA osiągnął imponujący poziom 130,89 mln zł w porównaniu z stratą w wysokości 180,63 mln zł w roku poprzednim.

Mocne odbicie po 21% korekcie! W tle rewelacyjne wyniki spółki,

Co istotne, marża zysku EBITDA, marża zysku operacyjnego i marża zysku netto znacząco się poprawiły w 2023 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przychody przekraczają 2 mld zł

Wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży również odzwierciedlają sukces Trakcji, sięgając imponującej kwoty 2 065,68 mln zł w 2023 roku w porównaniu z 1 501,96 mln zł rok wcześniej.

Jest to wzrost o 38%, co stanowi znaczący wkład w poprawę wyników finansowych spółki.

Strategia przynosi efekty

Zarząd Trakcji podkreślił, że rok 2023 był okresem konsekwentnej realizacji strategii mającej na celu poprawę efektywności i budowanie wartości spółki.

Dzięki usprawnieniom w zarządzaniu kontraktami oraz poprawie płynności finansowej i wzroście rentowności, udało się zrealizować postawione cele. Zarząd podziękował pracownikom za ich ogromne zaangażowanie oraz klientom, kontrahentom i instytucjom finansowym za zaufanie i wsparcie.

Spory portfel zamówień

Nie bez znaczenia było także zawarcie ugód finalizujących wzajemne roszczenia z strategicznym klientem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz podpisanie umów z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi, co zapewniło stabilne finansowanie działalności operacyjnej spółki.

Trakcja (WA:TRKP) intensywnie uczestniczyła w przetargach, co zaowocowało pozyskaniem kontraktów o łącznej wartości prawie 1,4 mld zł. Spółka kontynuuje także swoje zadania w obszarze infrastruktury miejskiego transportu szynowego, budując linie tramwajowe w różnych miastach Polski. Ponadto, litewska spółka AB Kauno tiltai rozwija zadania infrastrukturalne na rynkach Litwy, Łotwy i Szwecji, poszerzając międzynarodowe kompetencje Grupy Trakcja.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.