😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

InvestingPro podpowiada, jakie akcje kupić, aby skorzystać na gorączce litu?

Opublikowano 23.06.2023, 12:28
ALB
-
ATLX
-
LAC
-
PLL
-
DE000SH0TLQ3=TBEA
-
SGML
-

Po tym, jak w 2021 i 2022 r. na rynkach rządził lit, rosnąc odpowiednio o 442% i 72%, w 2023 roku czekał go zimny prysznic. Lit stracił ponad 60% od początku roku do końca kwietnia.

Jednak w ciągu ostatnich 2 miesięcy wartość tego unikatowego metalu nazywanego "białym złotem" wzrosła ponad dwukrotnie, co może jeszcze nie wystarczyć do wymazania strat z początku roku, ale może być pierwszym krokiem w kierunku kolejnego okresu lepszych wyników.

Trudno jest jednak inwestować bezpośrednio w lit, jako towar, ponieważ rynek ten jest zarezerwowany dla profesjonalistów. Jednak możliwe jest uzyskanie skutecznej ekspozycji na lit poprzez zakup akcji spółek, które go produkują.

W niniejszym artykule podjęliśmy, zatem próbę zidentyfikowania najlepszych akcji związanych z litem do kupienia w drugiej połowie 2023 r., koncentrując nasze badania na akcjach dostępnych na rynkach amerykańskich.

W tym celu skorzystaliśmy z narzędzia analizy fundamentalnej InvestingPro, aby porównać 6 największych akcji litu notowanych w USA.

Zanim jednak przejdziemy do bardziej szczegółowych informacji na temat naszej selekcji akcji, przyjrzyjmy się kluczowym czynnikom, które sprawiają, że lit jest sensowną inwestycją pod wieloma względami.

Dlaczego warto inwestować w lit?

Lit jest niezbędnym składnikiem baterii/akumulatorów znajdujących się w większości urządzeń elektronicznych, w tym smartfonów. Przede wszystkim, lit jest wykorzystywany w akumulatorach zasilających pojazdy elektryczne.

Wiele krajów ma plany wycofania pojazdów z silnikami spalinowymi do końca tej lub następnej dekady. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, Kalifornia, jeden z 10 największych rynków samochodowych na świecie, stała się pierwszym stanem USA, który postawił sobie za cel sprzedaż wyłącznie pojazdów elektrycznych do 2035 roku.

Logicznie rzecz biorąc, w ciągu następnej dekady możemy spodziewać się eksplozji popytu na lit do akumulatorów pojazdów elektrycznych.

Należy również zauważyć, że oprócz akumulatorów do pojazdów elektrycznych, lit jest również niezbędny do akumulatorów o dużej pojemności wykorzystywanych przez odnawialne źródła energii, które w dłuższej perspektywie mają całkowicie zastąpić paliwa kopalne, co również powinno znacznie zwiększyć popyt na ten metal.

W rzeczywistości, pojazdy elektryczne i systemy magazynowania baterii już wyprzedziły elektronikę użytkową, stając się największymi konsumentami litu.

Międzynarodowa Agencja Energii szacuje jednak, że w najbliższej przyszłości podaż surowego litu powinna być nadwyżkowa, dzięki wysiłkom producentów zmierzającym do zwiększenia ich mocy produkcyjnych.

Ponadto, trudności gospodarcze, przed którymi stoi świat w 2023 r., ograniczą popyt na pojazdy elektryczne.

Jednak w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę cele klimatyczne, eksperci przewidują, że przewidywana podaż z obecnych kopalni i projektów budowlanych zaspokoi jedynie około połowy oczekiwanego popytu na lit do 2030 roku.

Mamy, zatem do czynienia z podręcznikowym przypadkiem szoku podażowego, który powinien spowodować wzrost cen litu.

W poszukiwaniu najlepszej akcji litu

Wracając do naszych poszukiwań najlepszych akcji litu przy użyciu danych InvestingPro, postanowiliśmy skupić się na spółkach produkujących lit, z wyłączeniem spółek niższego szczebla, takich jak producenci baterii litowych, które będą przedmiotem dedykowanego artykułu w późniejszym terminie.

Jak wspomniano powyżej, wybraliśmy tylko akcje dostępne na rynku amerykańskim.

Nasza lista obejmuje, zatem: Piedmont Lithium Ltd ADR (NASDAQ:PLL), Livent Corp (NYSE:LTHM), Sigma Lithium Resources Corp (NASDAQ:SGML), Atlas Lithium Corp (NASDAQ:ATLX), Lithium Americas Corp (NYSE:LAC) i Albemarle Corp (NYSE:ALB).

Watchlist InvestingPro

Źródło: InvestingPro, ekran listy obserwacyjnej

Według opinii analityków, spółka Piedmont Lithium jest uznawana za niedowartościowaną, z potencjalnym wzrostem o prawie 60%, podczas gdy Atlas Lithium i Lithium America są uznawane za okazje, z potencjałem wzrostu odpowiednio o 116% i 90%.

Pod względem wartości godziwej InvestingPro, która syntetyzuje kilka uznanych modeli opartych na przepływach pieniężnych, Livent Corp i Albemarle wyróżniają się potencjałem wzrostu wynoszącym odpowiednio 37,7% i 29,8%.

Co więcej, ogólna kondycja finansowa Livent - według InvestingPro - jest "doskonała", podczas gdy Albemarle jest "bardzo dobra"; pozostałe akcje na liście wykazują bardziej niepewną kondycję finansową.

Spośród tych dwóch spółek, mając na uwadze długoterminową inwestycję z maksymalnym bezpieczeństwem, preferujemy Albemarle, która jest obecnie wiodącym producentem litu na świecie.

Albemarle, wiodący producent litu na świecie

Spółka Albemarle prowadzi kopalnie w Australii, Chile i Stanach Zjednoczonych, co stanowi uspokajającą dywersyfikację geograficzną, w przeciwieństwie do innych spółek litowych, które koncentrują się na ograniczonym regionie.

Firma szybko się rozwija, a do 2027 r. planuje uruchomić kolejną krajową kopalnię litu - Kings Mountain w Karolinie Północnej.

Albemarle buduje również zakład przetwórczy o wartości 1,3 mld USD w Karolinie Południowej, gdzie będzie przetwarzać wodorotlenek litu, o jakości akumulatorowej. Zakład pomoże w produkcji 2,4 miliona akumulatorów do pojazdów elektrycznych rocznie i będzie w stanie przetwarzać lit z akumulatorów pochodzących z recyklingu, tworząc nowe źródła przychodów dla firmy.

Albemarle odnotowuje solidny wzrost przychodów

Jeśli chodzi o kluczowe wskaźniki finansowe, spółka Albemarle odnotowała gwałtowny wzrost przychodów od 2022 r., przy rocznym wzroście sprzedaży o 141,9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Revenus Albemarle

Źródło: InvestingPro, ekran wykresu graficznego

Dane InvestingPro pokazują również, że w ciągu ostatnich 4 lat obrotowych przychody spółki rosły średnio o 25,9% rocznie.

Trend ten ma się utrzymać, a analitycy prognozują wzrost przychodów o 38,1% w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Albemarle ma w zwyczaju zaskakiwać na plus pod względem zysków

Kolejną mocną stroną Albemarle jest zdolność spółki do niemal systematycznego przekraczania oczekiwań analityków w zakresie zysków.

Résultats Albemarle

Źródło: InvestingPro, ekran wyników

Jak widać, spółka Albemarle przebiła oczekiwania EPS przez ostatnie 8 kolejnych kwartałów.

https://d5-invdn-com.investing.com/content/00f5076f3959aac04e7c0fdd63aad349.png

Źródło: InvestingPro, ekran wyników

Wyniki były szczególnie dobre w przypadku ostatnich wyników opublikowanych 3 maja, a EPS przekroczył konsensus o 46,6%.

PodsumowanieO ile nie nastąpi przełom technologiczny, który pozwoli obejść się bez litu w produkcji baterii, metal ten jest strukturalnie nastawiony na byczą przyszłość, choć droga przed nim może okazać się wyboista.

Inwestowanie w lit poprzez kupowanie akcji spółek produkujących ten coraz cenniejszy metal ma, zatem sens, zwłaszcza w ramach długoterminowej strategii inwestycyjnej.

W tym kontekście Albemarle, wiodący na świecie producent litu, który kontynuuje inwestycje w celu rozszerzenia i umocnienia swojej przewagi, jest oczywistym wyborem, nie tylko ze względu na swoją dominującą pozycję, ale także ze względu na spadek wzrostu przychodów, rosnące prognozy analityków i nienaganną kondycję finansową - według InvestingPro.

Wypróbuj InvestingPro za darmo przez 7 dni, aby przeprowadzić własne analizy!

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.