Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

Czy warto inwestować teraz w złoto?

Przez Daniel HelioszTowary15.06.2021 12:51
pl.investing.com/analysis/czy-warto-inwestowac-teraz-w-zoto-200240923
Czy warto inwestować teraz w złoto?
Przez Daniel Heliosz   |  15.06.2021 12:51
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 

Złoto kilka miesięcy temu zaczęło się cieszyć troszeczkę większym zainteresowaniem, jednak po tym przyszła trwająca ponad siedem miesięcy korekta, która doprowadziła do ok. 20% przeceny i zainteresowanie to się ostudziło. Klasyczny przykład w którym media najchętniej omawiają inwestycje, które większe wzrosty mają już za sobą.

Dla osób preferujących przekaz audio-wizualny, poniższy artykuł został również opublikowany na kanale YouTube: „Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO”?

Obecnie złoto od marcowego dołka wzrosło o ponad 14% i do rekordowych poziomów brakuje jeszcze tylko ok. 8%. Mimo trwającego ruchu zwrotnego, jakoś nie widzę, żeby złoto ponownie cieszyło się wzrostem zainteresowania, a to może być dobry prognostyk na większe wzrosty w przyszłości.

Najpierw jednak sprawdzimy sobie czy otoczenie rynkowe sprzyja wzrostom tego surowca.

Złoto przez wiele osób traktowane jest jako bezpieczna przystań w okresie kiedy na rynkach akcyjnych trwa panika, oraz w otoczeniu kiedy inflacja jest ponadprzeciętnie wysoka. Sprawdźmy zatem wykresy:

Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?
Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?


Podczas koronawirusowego krachu rynek akcji spadł o ok. 35%, złoto ten początkowy okres paniki mimo tych spadków rosło i dopiero później, z kilkunastu dniowym opóźnieniem przyłączyło do korekty i spadło ok. 15%. Można więc powiedzieć, że portfele zdywersyfikowane o ten kruszec, troszeczkę uchroniły przed uczestnictwem w panice. Sprawdźmy czy w poprzednich przypadkach było podobnie. Cofnę się więc dalej w przeszłość i sprawdzę, czy krach na akcjach z 1987 roku przebiegł na złocie podobnie jak koronawirusowy krach:

Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?
Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?

Sam okres paniki na akcjach nie był skorelowany ze złotem, tzn. kruszec w tym czasie utrzymywał swój dotychczasowy trend, który był wzrostowy. Dopiero później zaobserwować można było wyraźnie ujemną korelację, czyli okres odrabiania przeceny na akcjach był jednocześnie okresem spadków na złocie.

Kolejnych podobnie dużych krachów na akcjach w młodszej historii nie mogliśmy zaobserwować. Musielibyśmy się cofnąć ok. 100 lat w przeszłość, a wiek temu te dwie klasy aktywów trudno można było ze sobą porównać, gdyż wtedy dolar oparty był na parytecie złota, co znacząco zmienia wnioski jakie można na tej podstawie wyciągnąć.

Dlatego przejdę teraz do tezy w którym złoto chroni portfel przed spadkami podczas dłużej utrzymującej się bessy na akcjach:

Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?
Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?

Na wykresie widzisz okres kryzysu finansowego z 2008 roku i tu sytuacja również wyglądała całkiem podobnie, tzn. mimo bessy na akcjach (dolny wykres), złoto nie korelowało z tym rynkiem i znajdowało się w trendzie bocznym. Warto również zwrócić uwagę na to, że kiedy dochodziło do wyznaczenia dołka bessy na akcjach, złoto notowało w okolicach swoich historycznych szczytów.

W 2000 roku sytuacja wyglądała bardzo podobnie – wtedy złoto właśnie rozpoczynało hossę, która z pominięciem okresowych korekt, trwała aż do 2011 roku.

Przejdę do kolejnej tezy w której złoto szczególnie w okresie wysokiej inflacji radzi sobie lepiej od akcji. Wydaje się to logiczne, bo inflacja to inaczej spadek wartości dolara, a złoto notowane w tej walucie różnicę tą wyrównuje, czyli kiedy wartość dolara spada, rośnie cena złota. Jednak najpierw warto sprawdzić kiedy w ogóle w przeszłości mieliśmy wyższą inflację i sprawdzimy czy w trakcie ich występowania cena surowca rosła ponadprzeciętnie dużo:

Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?
Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?

 

Dolna grafika pokazuje poziom inflacji w USA w okresie 1975 do dzisiaj, górny: cenę złota. Zauważyć można, że najwyższą inflację mieliśmy w 1980 roku, więc i w tym okresie, czyli dokładniej w 1977-1980, kiedy ta inflacja z roku na rok była coraz wyższa, również złoto rosło. Później kiedy inflacja spadała (do 1988), cena złota również spadała. Po tym czasie (po 1988) poziom inflacji utrzymywał się w przedziale 2,5-5%, jednak złoto w okresach szczytowych odczytów w tym czasie nie rosło (okres 1988-2000) – po 1988 roku (szczyt na wykresie), kruszec ten był w trendzie spadkowym. Dopiero od 2000 roku cena ponownie zaczęła rosnąć i to w trakcie okresu, kiedy poziom inflacyjny nie odnotowywał jakichś większych odchyleń w górę. Oznacza to, że inflacja poniżej 5% nie ma jakiegoś znaczącego wpływu na cenę złota. Dlatego w oparciu o te dane wnioskować trzeba, że złoto rosnąć będzie dopiero wraz z wzrostem inflacji powyżej 5%.

Jednak sam poziom inflacji jako wyznacznik tego w jakim tempie złoto może rosnąć to troszkę mało. Wzrost inflacji nie powoduje wzrostu tylko złota, a wszystkich aktywów. Więc oprócz wzrostu cen surowców, również akcje, nieruchomości i inne aktywa notowane w walucie na którą oddziałuje inflacja, rosną.

Dlatego warto sprawdzić dodatkowy czynnik, który może na wycenę aktywów wpłynąć – np. stopy procentowe skorygowane o tą inflację, czyli realne stopy procentowe.

Konkretny przykład: Załóżmy, że na swoim rachunku bankowym posiadamy 1000 zł oprocentowanie w wysokości 5% w skali roku. Po upływie roku należne oprocentowanie to 50zł. Jednak czy po roku jesteś bogatszy o te 50zł? Posiadana przez Ciebie kwota zwiększyła się o 5%, jeśli jednak w przeciągu minionego roku wzrosła inflacja, w efekcie dokonasz za te kwotę mniej zakupów, niż w momencie ulokowanie pieniędzy w banku. Wzrost inflacji sprawił, że siła nabywcza posiadanych pieniędzy nie zwiększyła się o te 5%. Zatem jeśli stopa inflacji wyniosła 4%, to ilość dóbr, jakie możesz zakupić, zwiększyła się jedynie o 1%. A jeśli stopa inflacji wynosiła 10%, oznacza to, że ceny dóbr wzrosły w większym stopniu niż złotówki zgromadzone na Twoim rachunku. W tym wypadku siła nabywcza pieniądza obniżyła się o 5%.

Podobnie wygląda to przy zaciąganiu kredytu – odsetki od długu są w takim przypadku zbliżone i czasami nawet niższe od inflacji, a to oznacza, że realnie koszt kredytu jest niższy. Dlatego w okresie realnych stóp procentowych, które sa poniżej zera, spółki zadłużające się zyskują więcej od spółek bez długu i jest to zarazem główny powód w którym akcje typu growth w ostatnich latach zyskały dużo więcej od akcji typu value.

Złoto musi więc konkurować z innymi aktywami, które w takim otoczeniu mogą być lepszym wyborem do inwestycji. Dlatego warto sprawdzić jak zachowuje się złoto kiedy właśnie te realne stopy procentowe są poniżej zera.

Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?
Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?

Na powyższym wykresie widzisz stopy procentowe skorygowane o inflację od 1971 roku, czyli od roku w którym USA wycofała się od parytetu dolara do złota. Sytuacja w jakim się obecnie znajdujemy nie jest czymś nowym – realne ujemne stopy procentowe mieliśmy już w latach 70 XX wieku.

Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?
Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?

Złoto w tamtym czasie znajdowało się w silnym trendzie wzrostowym, który trwał do 1980 roku, czyli do roku w którym inflacja z roku na rok była coraz wyższa. Później dzięki podwyżkom stóp procentowych, realna stopa procentowa była dodatnia i taki stan trwał do 2000 roku. Okres ten był również okresem trendu bocznego na złocie.

Po 2000 roku realne stopy procentowe ponownie spadły poniżej zera i również w tym czasie złoto przeszło do trendu wzrostowego. Stan ten trwa już ponad 20 lat i mimo korekty w latach 2011-2020, trend ten nadal jest aktualny. Wbicie ponad historyczne szczyty potwierdziło aktualność trendu wzrostowego.

Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?
Czy warto inwestować teraz w ZŁOTO?

Technicznie potencjalny zasięg wybicia możemy zmierzyć z czasu trwania oraz głębokości korekty, która poprzednio przerwała trend, który trwał od 1999 do 2011 roku. Takim sposobem dojdziemy do prognozy, która następny szczyt wyznaczy na poziomie 3534 $ w październiku 2024 roku, co z obecnych poziomów daje ok. 80% potencjału w trzy lata. Wsparcia z kolei, czyli poziomy które nie powinny być przekroczone, aby aktualny trend pozostał aktualny to ostatni poziom zwrotny, czyli 1670 $, kolejne wsparcie tworzy jeszcze wcześniejszy poziom zwrotny, czyli 1450 $ itd.

Podsumowując: zarówno otoczenie rynkowe, obraz techniczny oraz mniejsze zainteresowanie tym kruszcem przez osoby prywatne wskazywać mogą, że złoto może w kolejnych miesiącach wzrosnąć. Jednak inwestycję tą, jak zresztą każdą, powinno się analizować w oparciu o alternatywy, tzn. która inwestycja, przy podobnej zmienności może przynieść wyższe stopy zwrotu. I tu wiele wskazuje na to, że akcje dalej pozostają lepszym wyborem, co potwierdza również wykres porównujący:

 

Wykres ten to tzw. wykres siły względnej – jeśli jest on w trendzie spadkowym, wtedy akcje umożliwiają osiągnięcie wyższej stopy zwrotu od inwestycji w złoto, jeśli w trendzie wzrostowym – na odwrót, czyli lepszą inwestycją jest złoto, a kiedy idzie bokiem, inwestycja zarówno w akcje jak i złoto daje te same wyniki. Obecnie od 2011 roku wykres jest w trendzie spadkowym, a w krótszym ujęciu, czyli od 2016 mamy trend boczny z delikatną tendencją zniżkową, co oznacza, że aktualnie akcje nadal są lepszym wyborem.

Długoterminowo mimo tego warto jest dywersyfikować swój portfel o ten kruszec, gdyż jak pokazała historia, złoto dobrze zachowywało się w okresach kiedy akcje doświadczały gwałtownych spadków jak i dłużej utrzymującej się bessy. W takim przypadku dywersyfikacja o ten kruszec, zmniejsza maksymalne obsunięcie portfela. Jednak trzeba pamiętać, że długie korekty trwające nawet 10 lat się zdarzają, przykładem może być wybicie ponad szczyty z 2011 roku, które nastąpiło dopiero w 2020 roku. Więc trzeba pamiętać, że złoto nie jest inwestycją na dekady, tzn. dla maksymalizacji stopy zwrotu, lepiej pomyśleć o sprzedaży w okresie, kiedy hossa na złocie możliwie się kończy. Na razie jednak mamy więcej przesłanek do tego, że wzrosty nadal będą trwały, więc teraz, złoto może być interesującą inwestycją na kolejne kilka lata jako dodatkowa dywersyfikacja.

Jeśli z kolei złoto traktujesz jako zabezpieczenie, to w takim przypadku jego kurs na rynku nie powinien Cię mocno interesować, w takim przypadku powinno się inwestować w niego w formie fizycznej i schować go gdzieś do sejfu.

 

Czy warto inwestować teraz w złoto?
 

Artykuły powiązane

Czy warto inwestować teraz w złoto?

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
Komentarze (2)
Alina Szarak
Alina Szarak 16.06.2021 14:45
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
162384733756739.jpg
Nie mam przekonania do inwestycji w metale.Szukałem alternatywy i zdecydowałem sie na otwarte  fundusze inwestycyjne. Pan Piotr z zarabiajmyPL cały czas monitoruje moje inwestycje, i nie jest istotna inflacja. Złoto ma ostatnimi laty bardzo zmienny kurs, nie lubię aż takiego ryzyka.
Alina Szarak
Alina Szarak 16.06.2021 14:45
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Nie mam przekonania do inwestycji w metale.Szukałem alternatywy i zdecydowałem sie na otwarte  fundusze inwestycyjne. Pan Piotr z zarabiajmyPL cały czas monitoruje moje inwestycje, i nie jest istotna inflacja. Złoto ma ostatnimi laty bardzo zmienny kurs, nie lubię aż takiego ryzyka.
Marcin Glowacki
Marcin Glowacki 16.06.2021 14:45
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Nie inwestujcie w zloto to przeszlosc no moze za 10lat wtedy bedzie go naprawde prakowac...Chyba ze znajda go na marsie albo innej gwiezdzie
Marcin Glowacki
Marcin Glowacki 16.06.2021 14:45
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Ale jestes naiwny daje ci tylko to co myslisz ze cie podniesie a sam zarabia gruby sos na tobie!!!
Marcin Glowacki
Marcin Glowacki 16.06.2021 14:45
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
On twoimi pieniedzmi moze obracac wszedzie nawet o tym nie wiesz jak to mozna szybko dzisiaj zrobic...!
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail