Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Cena tego surowca spadła w tym roku już o 14%! Z obecnych poziomów kurs zawsze

Opublikowano 28.02.2024, 10:04
Zaktualizowano 14.05.2017, 12:45

Konsolidacja przy 900 USD

Od pewnego czasu obserwujemy konsolidację cenową w okolicach 900 dolarów za uncję. Jest to punkt, który zdaje się stanowić pewną barierę dla dalszego spadku cen. Istnieje pewne optymistyczne światełko w tunelu dla inwestorów, bowiem jeśli cena platyny utrzyma się powyżej tego poziomu, możliwe staje się odbicie w kierunku okolic 936 dolarów.

Cena tego surowca spadła w tym roku już o 14%! Z obecnych poziomów

Jednakże, aby móc mówić o rzeczywistym odwróceniu trendu spadkowego, który zaczął się krystalizować pod koniec grudnia minionego roku, konieczne będzie utrzymanie ceny powyżej 950 dolarów.

Co dalej z cenami platyny?

To właśnie poziom 950 dolarów stanie się istotnym wskaźnikiem dla inwestorów, którzy będą obserwować, czy cena zdoła się utrzymać na tym poziomie, czy też zanurzy się ponownie w obszarze niższych wartości.

Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę na silny opór, jaki stanowi cena w rejonie 1000 dolarów za uncję platyny. Przełamanie tego poziomu cenowego byłoby wyraźnym sygnałem dla rynku i mogłoby oznaczać początek zwyżkowego trendu. Niemniej jednak, osiągnięcie tej granicy wymagać będzie znacznego wysiłku ze strony byków na rynku platyny.

Upadek 900 USD to dalsze spadki

Niepewność co do dalszych ruchów cenowych w przypadku platyny wzrasta także w kontekście możliwości przekroczenia dolnej granicy wsparcia. Jeśli cena spadnie poniżej 900 dolarów za uncję, istnieje ryzyko, że wywoła to kolejną falę wyprzedaży, prowadząc ceny w dół w kierunku okolic 850 dolarów.

Taki scenariusz mógłby wpłynąć na nastroje inwestorów, zmuszając ich do ponownej oceny sytuacji i strategii inwestycyjnych związanych z platyną.

Zależność od cen palladu

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ceny palladu na rynku spot spadły poniżej wartości platyny, co jest zjawiskiem bezprecedensowym od kwietnia 2018 roku. To istotne wydarzenie wynika z narastających obaw dotyczących popytu oraz z niepewności co do stabilności podaży.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

W ciągu 2023 roku ceny palladu obniżyły się o aż 39%, głównie z powodu jego zastępowania tańszą platyną w produkcji katalizatorów samochodowych. Ten trend jest efektem wzrastającej popularności pojazdów elektrycznych, które nie wymagają tradycyjnych systemów oczyszczania spalin opartych na metalach szlachetnych. Ta zmiana w strukturze popytu na metale szlachetne stanowi wyzwanie dla palladu, którego głównym sektorem zastosowania jest przemysł motoryzacyjny.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.