Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Zoom (ZM)stock: pandemiczne kochanie stoi przed ponurą przyszłością

Opublikowano 19.05.2024, 07:38
Zoom (ZM)stock: pandemiczne kochanie stoi przed ponurą przyszłością
MSFT
-
CSCO
-
GOOGL
-
ZM
-

Kurs akcji Zoom Communications ( NASDAQ: ZM ) przechodził w ciągu ostatnich kilku lat długotrwałe turbulencje. Po wzroście do 588 dolarów podczas pandemii spadł do 64 dolarów, podnosząc kapitalizację rynkową do 19 miliardów dolarów z maksymalnego poziomu 182 miliardów dolarów.

Przed nami zyski Zoom Communications

Zoom, firma, której nazwa stała się czasownikiem, wypadła z łask wraz ze spadkiem popytu na wirtualne spotkania i wzrostem konkurencji ze strony Cisco (NASDAQ:CSCO), Microsoft (NASDAQ:MSFT) i Google (NASDAQ:GOOGL). W rezultacie wzrost przychodów i zysków utknął w martwym punkcie. Roczne przychody wzrosły do 4,5 miliarda dolarów w 2023 r. z 4,3 miliarda dolarów w 2022 r., po wzroście z 622 milionów dolarów w 2020 r. do 2,6 miliarda dolarów.

Zoom jest w trudnej sytuacji, gdyż jego kluczowy produkt dostarczają także firmy mające duży udział w rynku w innych obszarach. Usługa Google Meet jest częścią pakietu produktów Google, natomiast aplikacja Microsoft Teams od dawna jest dołączona do produktu 365.

Dlatego Zoomowi trudno było zwiększyć swój udział w rynku w czasie, gdy wiele firm szuka oszczędności. Co najważniejsze, spółce będzie trudno podnosić ceny, gdyż wiele firm zdecyduje się na skorzystanie z jej alternatyw.

Zoom próbował rozwiązać ten problem, rozszerzając swoją ofertę usług. Uruchomiła Zoom Docs, platformę przypominającą Dokumenty Google, ale dostępną tylko w ekosystemie Zoom. Wprowadziła także na rynek rozwiązania Whiteboard, Clips i Notes, produkty, które muszą stawić czoła intensywnej konkurencji.

Analitycy mają niskie oczekiwania co do Zooma, gdy w poniedziałek opublikuje on swoje wyniki finansowe. Analitycy szacują, że w pierwszym kwartale przychody spółki wzrosły o 1,90% do 1,13 miliarda dolarów. Rok wcześniej wygenerował 1,1 miliarda dolarów. Analitycy spodziewają się, że w tym roku łączne przychody spółki wzrosną do 4,61 miliarda dolarów z 4,53 miliarda dolarów rok wcześniej.

Dlatego dzięki Zoom mamy dobrze znaną markę, która odnotowuje powolny rozwój i znaczną konkurencję. Stało się również nieco przewartościowane. Dla spółek SAAS jedną z najlepszych koncepcji wyceny jest zasada 40, która uwzględnia wzrost i rentowność.

W przypadku Zoomu wzrost przychodów terminowych wynosi 3%, a zysk netto i marża EBITDA odpowiednio 14 i 15,5. W rezultacie zasada 40 wynosi mniej niż 20, co oznacza, że spółka jest przewartościowana. Posiada również końcowe i terminowe wskaźniki PE na poziomie 31 i 33, które są wyższe niż szybciej rosnący indeks S&P 500.

Prognoza cen akcji Zoom

Wykres ZM autorstwa TradingView

Wracając do wykresu tygodniowego, widzimy, że cena akcji ZM utrzymuje się w wąskim przedziale od października 2022 r. Znalazła znaczne wsparcie na poziomie 58,3 USD, gdzie od tego okresu nie spadła poniżej, co wyjaśnia, dlaczego średni rzeczywisty zakres ( ATR) upadł. Akcje utrzymały się także na 50-tygodniowej średniej kroczącej.

Pozytywem jest to, że wyniki te mogą stanowić część fazy akumulacji metody Wyckoffa, która może doprowadzić do dalszych wzrostów w najbliższej perspektywie. Jeśli tak się stanie, akcje spółki mogą wzrosnąć do kluczowego oporu na poziomie 85,50 dolarów, co będzie najwyższym punktem w styczniu 2023 r.

The post Zoom (ZM)stock: pandemiczne kochanie stoi przed ponurą przyszłością appeared first on Invezz

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.