Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE

Opublikowano 15.01.2024, 08:41
© Reuters.  Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE
IBE
-
TPE
-
ALEP
-

Warszawa, 15.01.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 8-12 stycznia.

RYNEK OZE

"Czyste Powietrze": Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) pracuje nad udrożnieniem programu Czyste Powietrze, w którym od pierwszej połowy grudnia zatrzymane zostały wypłaty z powodu wyczerpania środków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i funduszach wojewódzkich, podał resort. W następnych dniach przekaże informacje o stanie prac.

Farmy wiatrowe: Potencjał rozwoju łącznej mocy projektów wiatrowych na lądzie i na morzu w Polsce do 2030 r. wynosi od 21,3 do 26,6 GW, w zależności od scenariusza, w porównaniu do 9,63 GW na koniec 2023 roku, poinformował prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) Janusz Gajowiecki.

Odpowiedzialny biznes: Polska awansowała na 26. w 2022 r. z 33. miejsca w 2021 r. w przygotowywanym przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju (IOR), podał PIE. Był to jedyny awans wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej. W czołówce zestawienia po raz kolejny dominują kraje nordyckie, które zajęły połowę miejsc w pierwszej dziesiątce rankingu.

Farmy wiatrowe: Nowy projekt tzw. ustawy wiatrakowej ma być gotowy za ok. 2 miesiące, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) chce "wyjść z rozwiązaniami" w tym zakresie pod koniec I kwartału, zapowiedziała szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

ESG i banki: Banki w Polsce poza wdrożeniem regulacji nadzorczych planują kontynuować w br. rozwój zielonej oferty produktowej (67% ankietowanych) oraz realizację swoich strategii ESG (58%). Większość respondentów (83%) planuje poszerzyć ofertę zrównoważonego finansowania, wynika z trzeciej edycji raportu "Zielone finanse po polsku" opracowanego przez PwC Polska. Dwie z 12 badanych instytucji planuje na obecnym etapie podnieść koszty dla klienta w przypadku finansowania tzw. "brudnych" inwestycji lub działalności.

"Czyste Powietrze": Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 mln zł niewypłaconych dotacji z programu "Czyste Powietrze". W pierwszym tygodniu stycznia 2024 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska informacje o zaległościach wypłat dotacji z programu Czyste Powietrze. W drugiej połowie poprzedniego roku przyjmowano do realizacji wnioski, nie mając na nie pokrycia finansowego. W połowie grudnia 2023 r. zatrzymane zostały wypłaty, z powodu wyczerpania pieniędzy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i funduszach wojewódzkich.

Farmy wiatrowe: Obecnie moc zainstalowana w polskim wietrze to ok. 9,63 GW, ale potencjał jest kilka razy większy i sięga nawet - jak wynika z wyliczeń PSEW - 18 GW do 2030 r., a morska energetyka wiatrowa to ok. 8,6 GW.

ESG: Na pytanie, czy kiedykolwiek wcześniej natknąłeś się na pojęcie ESG oznaczające zrównoważony rozwój, rok temu twierdząco odpowiedziało jedynie 15% ankietowanych, a pod koniec 2023 r. było to 29%, wynika z badania zrealizowano na zlecenie Instytutu ESG, jednego z głównych organizatorów III Kongresu ESG - Liderzy Zrównoważonego Rozwoju - Europa, który 31 stycznia odbędzie się w Warszawie.

Bioróżnorodność: Spadek bioróżnorodności, będący jedną z konsekwencji zasobochłonnej gospodarki jest obecnie uznawany za jedno z największych zagrożeń dla ludzkości. Utrata samych lasów podwodnych może kosztować światową gospodarkę nawet 500 mld USD rocznie, wynika z raportu "Nature and Business: Navigating Risks and Opportunities in a Changing Landscape", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, z inicjatywy partnera publikacji - Respect Energy. Mimo skali zagrożenia świadomość przedsiębiorstw dotycząca konieczności podjęcia zdecydowanych działań, jest niewielka. Może to jednak ulec zmianie na skutek coraz częstszej materializacji ryzyk związanych z klimatem i środowiskiem, a także rosnącej presji ze strony regulatorów oraz interesariuszy.

PV: W roku 2024 padną kolejne rekordy zainstalowanych mocy w fotowoltaice i turbinach wiatrowych, przewiduje dyrektor ds. projektów badawczych w Euros Energy Kamil Kwiatkowski. "Możemy spodziewać się także kolejnych rekordów produkcji energii elektrycznej z tych źródeł i to pomimo dramatycznej skali odmów przyłączenia nowych źródeł OZE do sieci elektroenergetycznej. Opór ze strony operatorów sieci dystrybucyjnych, dotyczący nowoczesnych projektów OZE o bardzo wysokim poziomie autokonsumpcji i sterowalności przyniesie wysyp pomysłów zastosowania linii bezpośrednich i nowych rozwiązań" - powiedział Kwiatkowski.

SPÓŁKI OZE

Allegro (WA:ALEP): Podpisało długoterminową umowę z R.Power, która zabezpiecza cenę ponad 200 GWh zielonej energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmy fotowoltaiczne R.Power między 2025 a 2035 rokiem, pozwalając w tym czasie Allegro na ograniczenie emisji CO2 o blisko 150 tys. ton, podała spółka.

Sokołów: Zwiększył sprzedaż o 9,4% r/r w 2023 r., zaś wartość inwestycji sięgnęła 239,6 mln zł, podała spółka. Sokołów planuje kontynuację realizacji inwestycji zwiększających wydajność zakładów i prowadzących do ograniczenia zużycia surowców naturalnych.

Tauron (WA:TPE): Budżet inwestycyjny Grupy w obszarze dystrybucji planowany jest w kwocie ok. 3 mld zł (wobec 2,4 mld zł w ub.r.), podała spółka.

Tauron: Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu na kwotę 750 mln zł, z którego sfinansuje lub refinansuje wydatki w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz rozwój sieci dystrybucyjnych, podała spółka. Oprocentowanie kredytu będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Tauron.

Onde: Liczy, że po ubiegłorocznym powrocie rynku do równowagi, będzie funkcjonować w pozytywnym środowisku biznesowym w 2024 r., poinformował ISBnews prezes Paweł Średniawa. W segmencie projektów realizowanych na własny rachunek, po skutecznej komercjalizacji pierwszego projektu fotowoltaicznego, aktualnie realizuje kolejny projekt PV, a kolejne 2-3 projekty powinny być rozpoczęte w tym roku.

Sunex: Zanotował 51,22 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2023 r., co oznacza spadek o 35,6% r/r, podała spółka. W całym 2023 r. skonsolidowane przychody wyniosły 320,52 mln zł, co oznacza wzrost o 10,7% r/r.

Iberdrola (BME:IBE): Otrzyma z Banku Światowego, za pośrednictwem Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), 300 mln euro pożyczki na rozwój projektów z obszaru energetyki odnawialnej w krajach zależnych od paliw kopalnych (w tym węgla), do których należą Polska, Maroko i Wietnam, podała spółka.

IKEA: Co najmniej jedna piąta energii elektrycznej, jaką wykorzystują dziś polskie fabryki IKEA Industry, pochodzi z własnych odnawialnych źródeł firmy. "Planujemy, że w ciągu trzech-pięciu lat ten udział się podwoi, a w ciągu pięciu-siedmiu lat chcemy dojść do poziomu 50%. Uwzględniam w tym zwiększenie skali produkcji, które oczywiście wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną" - powiedział prezes IKEA Industry z siedzibą w Malmö Jakub Jankowski, cytowany przez "Puls Biznesu".

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Photon Energy (WA:PENP): Photon Energy Engineering Romania - rumuńska spółka z grupy Photon Energy zajmująca się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych (usługi EPC) - zakończyła budowę i podłączyła do sieci kolejną elektrownię fotowoltaiczną (PV) na rynku rumuńskim, podał Photon Energy. Moc nowej instalacji PV wynosi 3,9 MWp.

Eurowatt: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) rozszerzył pakiet finansowy do 126,1 mln zł (29 mln euro) na rzecz Baltic Sea Polska II sp. z o.o. i C&C Wind sp. z o.o. - spółek zależnych Eurowatt Green Energy Group SA (Eurowatt) - w celu wsparcia dalszego rozwoju wytwarzania energii odnawialnej w Polsce, podał bank. Inwestycja sfinansuje budowę farmy wiatrowej Grabkowo i podtrzyma potrzeby operacyjne finansowanej przez EBOR farmy wiatrowej Orla.

RWE: Uruchomiło swoją 20. lądową farmę wiatrową w Polsce. Obiekt w Żninie ma moc zainstalowaną 48 MW, a cały portfel RWE na lądzie w Polsce ponad 540 MW, podała spółka.

Orlen: Koncern uruchomił w Płocku hydroelektrownię o mocy znamionowej 160 kW, zasilaną wodą z oczyszczonych i uzdatnionych ścieków z zakładu produkcyjnego. Zbudowana na terenie Zakładu Wodno-Ściekowego Orlen w Płocku, elektrownia może w ciągu roku wyprodukować ok. 800 MWh energii elektrycznej. Elektrownia wykorzystuje rurociąg ułożony na skarpie wiślanej, na końcu którego zamontowano hydrozespół składający się z turbiny i generatora. Budowa hydroelektrowni kosztowała ok. 3 mln zł. Produkowana w niej energia będzie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej, co pozwoli Orlenowi (WA:PKN) uzyskać dodatkowe przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 0,5 mln zł rocznie.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.