Zgarnij zniżkę 40%
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

Opublikowano 22.03.2024, 14:19
© Reuters.  Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości
SPL1
-
PKO
-
PEO
-
ALRR
-
GPW
-
INGP
-
QRS
-
ALEP
-

Warszawa, 22.03.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 18-22 marca.

RYNEK BANKOWY

Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 4,8% więcej r/r kart kredytowych (53,5 tys.) w ujęciu liczbowym w lutym 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 17% r/r do 0,49 mld zł.

Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 86,4% więcej r/r kredytów ratalnych (1 061,9 tys.) w ujęciu liczbowym w lutym 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 27,9% r/r do 1,98 mld zł.

Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 14,7% więcej r/r kredytów gotówkowych (266,3 tys.) w ujęciu liczbowym w lutym 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 27,9% r/r do 6,62 mld zł.

Bezpieczny kredyt 2%: Wartość kredytów udzielonych w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%" wyniosła 4,39 mld zł w lutym br. i stanowiła 48% łącznej kwoty wszystkich kredytów, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK).

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 305,1% r/r do 9,09 mld zł w lutym 2024 r., wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 220,8% r/r do 21,8 tys.

Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w styczniu 2024 r. wzrósł o o 5,5 mld zł (tj. o 0,5% m/m) do 1 163,9 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 1,8%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w styczniu br. spadła o 15,2 mld zł m/m do 1 804,4 mld zł (-0,83% m/m i +8,8% r/r).

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 3,74 mld zł w styczniu 2024 r., co oznacza wzrost o 19,3% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

RYNEK KAPITAŁOWY

REIT: Wprowadzenie w Polsce podmiotów REIT (Real Estate Investment Trust) powinno skutkować konkretnymi zmianami w obszarze nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w relacjach na linii wynajmujący - najemcy. Przede wszystkim możliwość finansowania centrów handlowych w złotówkach oznacza, że umowy najmu również powinny być określone w złotówkach - a nie, jak dotychczas, w euro, uważa dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) Zofia Morbiato. Ocenia ponadto, że wprowadzenie REIT w centrach handlowych posłuży większej transparentności - zwłaszcza w kontekście dostępu do skrupulatnych rozliczeń kosztów wspólnych i zyskowności poszczególnych obiektów.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 103,78 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Indeksy: GPW Benchmark rozpoczęła publikację dwóch nowych indeksów strategii mWIG40TRsh oraz mWIG40TRlv, podała spółka. Nowe indeksy strategii są kalkulowane z uwzględnieniem wartości indeksu mWIG40TR oraz wskaźnika transakcyjnego WIRON.

Wskaźniki referencyjne: GPW Benchmark przedstawił dokument konsultacyjny dotyczący zmiany metody opracowywania stawki WIRON i zaproponował dwa warianty zmiany metody w zakresie podwyższenia Minimalnego Progu Wolumenowego Pojedynczej Transakcji oraz zmiany poziomu odcięcia w Korekcie Głównej, podała spółka. Konsultacje publiczne trwają od 18 marca 2024 roku do 8 kwietnia 2024 roku.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Płatności bezgotówkowe: Wspierając organizacje dobroczynne 51% Polaków decyduje się elektroniczne formy płatności, wynika z badania przeprowadzonego przez Maison&Partners dla Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Wiedza finansowa: Swój poziom wiedzy finansowej jako mały lub bardzo mały ocenia 37% Polaków, natomiast dalsze 34% przyznaje się do przeciętnej wiedzy, wynika z badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków" opracowanego przez CBM Indicator na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Rynek pożyczkowy: Firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 054 tys. nowych pożyczek (+252,3% r/r) o wartości 1,538 mld zł (+119,4% r/r) w lutym 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Wydatki świąteczne: Na zorganizowanie świąt wielkanocnych Polacy chcą przeznaczyć średnio 568,8 zł, tj. o 30 zł mniej niż w ub.r., wynika z badania Barometr Providenta.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mennica Skarbowa: Przychody ze sprzedaży Mennicy Skarbowej wyniosły 706,12 mln zł w 2023 r., wobec 1,22 mld zł rok wcześniej, podała spółka. Spadek pokrywa się ze spadkiem popytu na złoto zanotowanym w tej części Europy (-42% r/r).

Raffeisen Digital Bank: Nie wyklucza wprowadzenia możliwości płatności BLIK-iem, poinformował ISBnews country manager Raiffeisen Digital Bank AG na Polskę Kamil Niewiatowski.

Quercus TFI (WA:QRS): Zamierza przeznaczyć do 100% zysku jednostkowego (29,2 mln zł) na skup akcji własnych lub dywidendę, poinformował wiceprezes Piotr Płuska.

Quercus TFI: Odnotował 30,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Citi Handlowy: Odnotował 2 256,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 1 545,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

PZU (WA:PZU): Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) powinien w nowej strategii zawrzeć akwizycje, ponieważ w celu utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju warto stawiać nie tylko na wzrost organiczny, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV członek zarządu Tomasz Kulik.

PragmaGO: Dokonała przydziału 250 tys. obligacji serii C3 o wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 57,83%, spółka przydzieliła obligacje w odpowiedzi na zapisy 1101 inwestorów.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Santander Bank Polska (WA:SPL1): Zarząd zarekomendował przeznaczenie łącznie 4,56 mld zł, tj. 44,63 zł na akcję, na dywidendę za 2023 rok, podała spółka.

PKO Bank Polski (WA:PKO): Zakończył subskrypcję czteroletnich obligacji uprzywilejowanych "senior non preferred notes" o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro w ramach Programu EMTN, podał bank. Subskrypcją objęto 5 tys. papierów wartościowych. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 498 685 000 euro (2 156 413 677 zł).

PZU: Wyniki Grupy za 2023 rok oznaczają przekroczenie ambicji strategicznych wyznaczonych na rok 2024 (po dokonaniu rekalibracji kluczowych mierników w ub.r.) w przypadku 4 z 7 kluczowych celów, podał ubezpieczyciel.

PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) widzi "wszelkie podstawy", by kontynuować realizację polityki kapitałowej spółki w zakresie dywidendy, poinformowała członkini rady nadzorczej PZU SA, delegowana do czasowego wykonywania czynności prezeski PZU Anita Elżanowska.

PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 631 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 35,5% r/r, podał ubezpieczyciel.

mPay: Odnotował 0,28 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Santander BP (LON:BP): Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie wyraziła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty w formie dywidendy kwoty 1,06 mld zł stanowiącej 50% zysku za 2019 rok, podał Santander Bank Polska. Tym samym, zgodnie z wcześniejszym indywidualnym zaleceniem KNF, w którym Komisja stwierdzała, że bank spełnia kryteria wypłaty 50% zysku w formie dywidendy, jednak ze względu na jakość portfela dopuszczała możliwość przeznaczenia na dywidendę 75% zysku za 2023 rok, całkowita kwota możliwa do wypłaty akcjonariuszom przez bank w 2024 roku wynosi 4,56 mld zł.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

ING Bank Śląski: Nabył 16 292 akcji własnych, tj. całą pulę akcji własnych planowaną do skupu w ramach III transzy, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon, podał bank. Akcje własne, nabyte za całkowitą kwotę 5 190 328,5 zł po średniej cenie 318,58 zł za akcję, stanowią około 0,01252% kapitału zakładowego oraz około 0,01252% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku. 15 marca 2024 r. zakończył się odkup III transzy akcji własnych.

mLeasing: Zakończył 2023 rok z zyskiem w wysokości 215 mln zł brutto (+6% r/r), podała spółka. Zawarł w tym czasie umowy o rekordowej w swojej historii wartości 7,3 mld zł. Spółka wdraża nową strategię i przygotowuje nową ofertę pod kątem aut elektrycznych oraz wsparcia małych i średnich firm w zielonej transformacji.

Smartlink Partners: Jest blisko dwóch nowych inwestycji w obszarze HRtech i fintech, poinformował ISBtech partner zarządzający Smartlink i CFO JR Holding ASI Bartłomiej Kurylak.

JR Holding: Pracuje ze spółkami portfelowymi HRtech nad platformą wspólnego skalowania biznesu, poinformował ISBtech CFO JR Holding ASI Bartłomiej Kurylak.

JR Holding ASI: Opublikuje strategię rozwoju w najbliższym czasie, poinformował ISBtech CFO Bartłomiej Kurylak.

Grupa Punkta: Ogłosiła akwizycję jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw zajmujących się likwidacją szkód - Inotis, podała spółka

JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna: Akcje spółki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po przejściu z NewConnect. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 6,74% i wyniósł 9,18 zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

Allegro (WA:ALEP) Pay: Spółka zależna Allegro.eu, podpisała umowę udziału w finansowaniu dotyczącą kredytów konsumenckich z Banco Santander (BME:SAN), podało Allegro.eu. W ramach umowy Banco Santander będzie uczestniczyć w finansowaniu oferowanych kredytów konsumenckich do łącznej kwoty 3 mld zł.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Santander Bank Polska: Udostępni użytkownikom platformy Shoper możliwość otwarcia konta firmowego całkowicie online, podał bank.

PKO BP: Korporacyjni klienci PKO Banku Polskiego uzyskali możliwość zlecania przelewów bezpośrednio w swoim systemie Comarch (WA:CMR) ERP Optima, bez logowania do serwisu iPKO biznes, podał bank.

Bank BNP Paribas (EPA:BNPP): Rozpoczął wdrażanie Oracle (NYSE:ORCL) Fusion ERP Cloud, czyli pierwszego w sektorze bankowym systemu Enterprise Resource Planning (ERP) działającego całkowicie w chmurze, podał bank. Przejście na nowy system bank planuje w styczniu 2026 r.

Wirtualna Polska (WA:WPPL) Holding: Wraz z Wirtualna Polska Media (WPM) zawarły umowę kredytów z konsorcjum banków, do którego należą mBank, PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Pekao (WA:PEO) i BNP Paribas Bank Polska. Na jej podstawie kredytodawcy udzielili spółce i WPM kredytów w łącznej kwocie do 1 067 mln zł, podała spółka.

Grupa PZU: Zaoferowała producentom rolnym platformę iAgro do optymalizacji zarządzania gospodarstwem, podało towarzystwo. PZU iAgro umożliwia skorzystanie z precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych oraz szkodników.

PKO Bank Polski: Wprowadził cyfrowe wersje kart kredytowych, podał bank. Z karty w formie cyfrowej mogą korzystać wszyscy klienci indywidualni posiadający karty kredytowe PKO BP.

Alior Bank: Bank we współpracy z firmami Teradata i Microsoft (NASDAQ:MSFT), przeprowadził migrację hurtowni danych do chmury publicznej, podał bank. Średnia wydajność przetwarzania hurtowni w chmurze wzrosła o 45%, a dostęp do dodatkowej mocy pozwala nam poprawiać ten wynik w zależności od potrzeb biznesowych, poinformował dyrektor Działu Data Analysis & Management w Alior Banku (WA:ALRR) Bogusław Zarzeczny.

BGK: Uruchomione gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax pozwolą na udzielenie kredytów o wartości 5,5 mld zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nowe fundusze BGK w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, we współpracy z bankami komercyjnymi będą zabezpieczały spłatę kredytów przedsiębiorstw z sektorów MŚP na cele innowacyjne i efektywność energetyczną firm korzystających z tego wsparcia.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.