Zgarnij zniżkę 40%

Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Opublikowano 11.09.2023, 10:26
© Reuters.  Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech
BAYGN
-
DANO
-
PSTV
-
MDG
-

Warszawa, 11.09.2023 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 4-8 września.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Zawody medyczne: Prezydent podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych, która reguluje dostęp i wykonywanie szeregu zawodów oraz zasady odpowiedzialności zawodowej, podała Kancelaria Prezydenta.

Opieka geriatryczna: Prezydent podpisał Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 roku o szczególnej opiece geriatrycznej. Ustawa określa cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami powyżej 75 roku życia. Zakłada, że powstaną Centra 75+ zapewniające kompleksowe podejście do diagnozowania i leczenia starszych pacjentów.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Przepisy o aptekach: Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, jednak zawarte w niej przepisy zmieniające prawo farmaceutyczne skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, poinformowała ISBnews sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Przepisy nowelizacji prawa farmaceutycznego wprowadzają zakaz przejmowanie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem. Jeden podmiot będzie mógł prowadzić - w sposób bezpośredni lub pośrednio - co najwyżej 4 apteki ogólnodostępne.

Antybiotyki: W 2022 roku Polacy kupili 45 mln opakowań antybiotyków, spożywając ich o 24% więcej niż średnia unijna, wynika z raportu Szkoły Głównej Handlowej dotyczącego systemu ochrony zdrowia w Polsce, cytowanego przez 300gospodarka.pl. SGH zaznacza, że wprawdzie trend w liczbie kupowanych opakowań jest negatywny, spada także zużycie antybiotyków na cele weterynaryjne, mimo to problem nadal jest poważny.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Captor Therapeutics: Odnotował 43,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 20,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

MediSensonic: Z obszaru Med-Tech planuje debiut na NewConnect w I połowie 2024 r., podała spółka. Środki na rozwój projektów, takich jak Glucowave - pierwsze na świecie w pełni bezinwazyjne urządzenie dedykowane monitorowaniu glikemii oraz Microwave Pulp Vitality Tester - bezinwazyjne urządzenie do pomiaru żywotności miazgi zęba, pochodzą z emisji akcji serii D, w ramach której spółka pozyskała 3,3 mln zł, po wycenie pre-money ok. 45 mln zł.

Danone: Nutricia z Grupy Danone zainwestuje 230 mln zł w produkcję specjalistycznej żywności medycznej w fabryce w Opolu, poinformował prezes Nutricia Polska Artur Ludwiczak. Zatrudnienie znajdzie 50 osób.

Bayer (ETR:BAYGN): Holger Pfeiffer objął funkcję prezesa firmy Bayer w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz szefa dywizji Pharmaceuticals w regionie, podała firma. Pfeiffer zastąpił na tym stanowisku Markusa Baltzera.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Synthaverse: Zawarł umowę z CoraPharm - firmą farmaceutyczną działającą na Bałkanach - na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktu leczniczego Onko BCG do Serbii oraz Bośni i Hercegowiny, podała spółka. Minimalna wartość kontraktu wynosi ok. 19,6 mln zł.

Selvita: Selvita Services, spółka zależna Selvity, otrzymała zlecenie od spółki biofarmaceutycznej z siedzibą w Europie na przeprowadzenie analiz próbek pochodzących z procesu oczyszczania leku biologicznego klienta, podała spółka. Analizy będą wykonywane w ciągu 8 miesięcy, a wartość zlecenia wynosić będzie w zależności o ilości wykonanych analiz od 2,4-3,6 mln euro (od 10,7-16,12 mln zł).

Molecure: Otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu przez central Institutional Review Board (amerykańska komisja bioetyczna - IRB) złożonego przez spółkę wniosku o przeprowadzenie badania klinicznego drugiej fazy dla cząsteczki OATD-01. Uzyskanie przedmiotowej zgody pozwala na rozpoczęcie procesu inicjacji ośrodków przeprowadzających badanie kliniczne w USA.

Medicalgorithmics (WA:MDG): Zawarł umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w związku z wyborem oferty spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Oddziału Kardiologii z przynależnymi pracowniami oraz OINK. Wartość całkowitego wynagrodzenia określonego w umowie związanego z wykonaniem zamówienia wynosi: 700 500 zł netto, tj. 800 115 zł brutto.

Nestmedic: Zawarł Al-Dawaa Medical Services Co. z siedzibą w Arabii Saudyjskiej umowę o świadczenie usług autoryzowanego przedstawicielstwa. Umowa została zawarta na okres 3 lat.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.