🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Ten rajd ma jeszcze wiele odcinków do pokonania - twierdzi HSBC

Opublikowano 21.05.2024, 14:42
© Reuters

Analitycy HSBC uważają, że obecna hossa na rynkach ma szansę być kontynuowana, wspierana przez scenariusz gospodarczy "Złotowłosej", w którym warunki są odpowiednie dla wzrostu bez przegrzania.

Pomimo utrzymujących się obaw o inflację, ostatnie wzrosty na globalnych rynkach akcji, rynkach kredytowych i towarach sygnalizują solidne perspektywy.

Wzrost ten był napędzany przez nieco niższą niż oczekiwano inflację w USA i słabsze dane o sprzedaży detalicznej, które podsyciły nadzieje na zrównoważone środowisko gospodarcze.

Bank wyjaśnia, że chociaż inflacja pozostaje powodem do niepokoju, jej mieszane wyniki nie skłoniły Rezerwy Federalnej do agresywnego cięcia stóp. Ta stabilność stóp i oczekiwań inflacyjnych, które zmieniły się z nadmiernie gołębich w styczniu na bardziej ostrożne w kwietniu, wspiera trwającą siłę ryzykownych aktywów.

HSBC podkreśla kilka powodów swojego optymistycznego poglądu: krótkoterminowe nastroje i pozycjonowanie nie sygnalizują jeszcze szczytu rynkowego, nastroje inwestorów realnych są tylko nieznacznie przeważone w stosunku do akcji i niedoważone w stosunku do kredytów, a obawy przed agresywnymi podwyżkami stóp procentowych Fed zmniejszyły się.

Dodatkowo, zacieśnianie ilościowe (QT) nie stanowi istotnego zagrożenia dla płynności, a perspektywy gospodarcze Chin pozostają pozytywnym czynnikiem ryzyka. Co więcej, modele uczenia maszynowego HSBC przewidują środowisko rynku akcji "Everything Rallies".

Biorąc pod uwagę te czynniki, HSBC pozostaje nastawiony na ryzyko, utrzymując maksymalnie przeważone pozycje w kredytach o wysokiej rentowności, długu rynków wschodzących oraz akcjach w USA, na rynkach wschodzących i w Japonii.

Utrzymuje również niedoważone pozycje w obligacjach państw rynków rozwiniętych i kredytach o ratingu inwestycyjnym.

-----------------------------------

Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu?

Subskrypcja miesięczna na aplikację to jedyne '8,54EUR' z KODEM PROM23 na subskrypcję roczną i dwuletnią.

Akcje niedowartościowane, pełen portfel największych ekspertów inwestowania, portfele rebalansowane co miesiąc - nie możesz tego przegapić!


https://d32-invdn-com.investing.com/content/a77ad91f1e842f79caab1b3f99c6526c.png

-----------------------------------

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.