🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Telekomy kwestionują nadchodzące zasady neutralności sieci

Opublikowano 06.06.2024, 13:26
© Reuters.
T
-
CMCSA
-
VZ
-

Grupy z branży telekomunikacyjnej podejmują działania prawne, aby zapobiec przywróceniu zasad neutralności sieci przez administrację Bidena, które mają wejść w życie 22 lipca. Grupy te, reprezentujące głównych graczy, takich jak AT&T (NYSE:T), Comcast (NASDAQ:CMCSA) i Verizon (NYSE:VZ), złożyły pozwy w wielu amerykańskich sądach okręgowych.

Federalna Komisja Łączności (FCC) głosowała w kwietniu za odzyskaniem kontroli regulacyjnej nad szerokopasmowym Internetem, dążąc do przywrócenia wytycznych dotyczących otwartego Internetu ustanowionych w 2015 roku. Wytyczne te zostały wcześniej uchylone przez administrację Trumpa. Nadchodzące przepisy mają na celu uniemożliwienie dostawcom usług internetowych blokowania lub dławienia ruchu do określonych stron internetowych oraz angażowania się w płatną priorytetyzację treści zgodnych z prawem. Ponadto zasady te przyznałyby FCC nowe uprawnienia do podejmowania działań przeciwko chińskim firmom telekomunikacyjnym i nadzorowania przerw w świadczeniu usług internetowych.

Grupy branżowe, w tym USTelecom, NCTA, CTIA i ACA Connects, dążą do wstrzymania nakazu, aby umożliwić kontrolę sądową lub potencjalnie nakaz sądowy w celu tymczasowego zablokowania nowych przepisów. Argumentują, że FCC przekracza swoje uprawnienia do regulowania dostępu do Internetu dla Amerykanów.

Dążenie do przywrócenia neutralności sieci było kluczową inicjatywą prezydenta Joe Bidena, który w lipcu 2021 r. podpisał dekret wykonawczy zachęcający FCC do przywrócenia przepisów z 2015 r. Przewodnicząca FCC Jessica Rosenworcel stwierdziła, że komisja nie zamierza regulować stawek ani utrudniać zachęt inwestycyjnych w sieci.

Demokraci do niedawna nie byli w stanie realizować swojego programu neutralności sieci, ponieważ do października nie posiadali większości w pięcioosobowej FCC. Pod rządami poprzedniej administracji FCC twierdziła, że zasady neutralności sieci były niepotrzebne i hamowały innowacje, prowadząc do zmniejszenia inwestycji w sieć przez dostawców usług internetowych, co Demokraci kwestionowali.

Pomimo federalnego wycofania wymogów neutralności sieci w 2017 r., kilkanaście stanów uchwaliło własne przepisy lub regulacje. Grupy branżowe zaprzestały wyzwań prawnych przeciwko tym wymogom na szczeblu stanowym w maju 2022 r.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.