Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Saldo gotówki na koncie Grupy Medinice wynosiło 10,32 mln zł na koniec 2023 r.

Opublikowano 29.03.2024, 10:31
© Reuters.  Saldo gotówki na koncie Grupy Medinice wynosiło 10,32 mln zł na koniec 2023 r.
MDG
-

Warszawa, 29.03.2024 (ISBnews) - Saldo gotówki na koncie Grupy Medinice wynosiło 10,32 mln zł na 31 grudnia 2023 r. i w ciągu roku zmniejszyło się o 10,87 mln zł, podała spółka w sprawozdaniu zarządu.

"W połowie 2021 roku, w ramach emisji akcji serii J, Medinice pozyskało prawie 25 mln zł na rozwój kluczowych produktów. Kwota ta w dalszym ciągu zabezpiecza finansowanie rozpoczętych projektów i doprowadzenie ich do fazy komercjalizacyjnej" - czytamy w komunikacie.

"Obecnie spółka dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi na rozwój bieżących projektów. Jednocześnie firma uczestniczy w programach dotacyjnych z NCBiR oraz PARP. Uzyskane dotacje mogą dodatkowo wzmocnić sytuację finansową spółki" - czytamy dalej.

Przychody w roku 2023 wyniosły 225 tys. zł i były na podobnym poziomie co w roku 2022. Przychody w 2023 roku pochodziły głównie z zarządzania projektem R&D dla spółki Jitmed sp. z o.o. niepodlegającej konsolidacji, podano w sprawozdaniu.

"Brak istotnych powtarzalnych przychodów ze sprzedaży jest zgodny ze strategią Grupy, która koncentruje się na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych swoich innowacyjnych projektów w celu ich późniejszej komercjalizacji" - czytamy dalej.

Koszty działalności operacyjnej Grupy wzrosły o 15% (o 759 tys. zł), osiągając poziom 6 mln zł. Największy wpływ na wykazany wzrost kosztów miały pozycje Usługi obce (wzrost o 779 tys. zł) oraz Pozostałe koszty rodzajowe (wzrost o 410 tys. zł). Z kolei niższe niż w roku ubiegłym były koszty niegotówkowe: wycena programu motywacyjnego ujęta w Kosztach świadczeń pracowniczych (spadek o 439 tys. zł) oraz saldo Pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych zawierających głównie odpisy wstrzymanych projektów (niższe o 271 tys.). W 2023 roku utworzono odpis aktualizacyjny projektu Cathaio, wymieniono także.

"W minionym roku nasza praca była niezwykle intensywna. Z zaangażowaniem realizowaliśmy wyznaczone cele, bazując na ustalonym harmonogramie i budżecie projektów. Obecnie skupiamy się na badaniach klinicznych w PacePress, gdzie zmodyfikowaliśmy protokół badawczy i przyspieszyliśmy rekrutację pacjentów. Rozpoczęliśmy także prace nad szybką ścieżką certyfikacji w Europie, co, mamy nadzieję, umożliwi wcześniejszą rejestrację produktu jako urządzenia medycznego w krajach podlegających MDR" - powiedział prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

W raportowanym okresie spółka otrzymała również kluczową zgodę od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL) na przeprowadzanie badań klinicznych dla CoolCryo.

"Badania kliniczne mają rozpocząć się jeszcze w tym półroczu, a ich celem jest ocena efektywności i bezpieczeństwa produktu w środowisku klinicznym. Zarówno w CoolCryo, jak i w AtriClamp rozpoczęliśmy już przewód certyfikacji na rynku USA. Dzięki temu powinniśmy być w stanie przyspieszyć proces komercjalizacji tych projektów" - skomentował szef rady naukowej Medinice Piotr Suwalski.

Jak wskazano w komunikacie, CoolCryo - jak oceniły Domy Maklerskie INC (WA:INCP) i Trigon - jest jednym z bardziej perspektywicznych projektów spółki, który do 2025 roku ma szansę osiągnąć fazę rozwoju pozwalającą na uzyskanie wpływów związanych z zawarciem umów partneringowych. Spółka pokłada nadzieję, że w efekcie zintensyfikowanych działań certyfikacyjnych, może to nastąpić nawet w tym roku.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.