🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Rentowności obligacji UE rosną po tym, jak MSCI pomija blok z indeksu

EdytorBrando Bricchi
Opublikowano 13.06.2024, 19:37
© Reuters.
EU50
-
FGBL
-
MIEU00000PUS
-

Rentowności obligacji Unii Europejskiej odnotowały wzrost w czwartek, gdy rynek zareagował na decyzję MSCI, globalnego kompilatora indeksów, o nieuwzględnianiu długu UE w swoich indeksach obligacji rządowych. Posunięcie to było zaskoczeniem dla inwestorów, którzy spodziewali się włączenia UE, co urzędnicy w bloku uważają za krytyczny krok w kierunku uznania jej za podmiot podobny do państwa w społeczności inwestycyjnej.

MSCI, które ogłosiło to w środę, stwierdziło, że ponownie rozważy swoją decyzję w przyszłym roku. Przed ogłoszeniem, obligacje UE osiągały dobre wyniki, przewyższając obligacje poszczególnych państw członkowskich w ostatnich tygodniach. Jednak nieoczekiwane wykluczenie doprowadziło do wyprzedaży, powodując, że rentowność 10-letnich obligacji UE wzrosła aż o 7 punktów bazowych, osiągając 3,13%, a rentowność 30-letnich obligacji również wzrosła o 7 punktów bazowych do 3,51%, według cen Tradeweb. Później rentowności nieco się ustabilizowały, ale pozostały o około 5 punktów bazowych wyższe w ciągu dnia.

Gareth Hill, zarządzający portfelem w Royal London Asset Management, zauważył, że decyzja była zaskakująca, ale zasugerował również, że obligacje UE mogą stać się bardziej atrakcyjne ze względu na wynikający z tego spadek cen, biorąc pod uwagę silne ratingi UE Triple A.

Pomimo tego niepowodzenia, rentowności długoterminowych obligacji UE są nadal niższe niż rentowności obligacji Francji, które wzrosły w tym tygodniu po decyzji prezydenta Emmanuela Macrona o rozpisaniu przedterminowych wyborów.

UE stała się znaczącym pożyczkobiorcą na globalnym rynku obligacji z planami pozyskania do 712 mld EUR (772 mld USD) do 2026 r. w celu wsparcia funduszu odbudowy po COVID. Znaczenie włączenia indeksu zostało podkreślone w zeszłorocznej ankiecie przeprowadzonej wśród inwestorów z UE, wskazując, że jest to kluczowy czynnik dla dostosowania długu UE do długu rządów państwowych i zwiększenia popytu.

Implikacje decyzji MSCI dla innych dostawców indeksów pozostają niepewne. Intercontinental Exchange (NYSE: ICE), spółka macierzysta New York Stock Exchange, również ocenia sposób klasyfikacji długu UE, a wyniki spodziewane są w sierpniu. Szczególnie istotna będzie reakcja indeksów Bloomberg i iBoxx, które według analityków Citi są bardziej popularne.

Kaspar Hense, zarządzający portfelem w BlueBay Asset Management, podkreślił, że ciągłość wysiłków na rzecz integracji fiskalnej jest bardziej istotna dla perspektyw zadłużenia UE niż włączenie do indeksu. Tymczasowy charakter pandemicznego programu pożyczkowego UE został wymieniony jako wyzwanie dla włączenia do indeksu. Ponadto potencjalne zaangażowanie Narodowego Rajdu Marine Le Pen we francuskim rządzie może skomplikować dyskusje w Radzie UE, zwłaszcza dotyczące wydatków na obronę, i może wpłynąć na prawdopodobieństwo dalszego wspólnego zaciągania pożyczek na takie inicjatywy.

Kilka krajów UE opowiedziało się za zwiększeniem wspólnych pożyczek na finansowanie obrony, a władze wykonawcze UE zasugerowały możliwość ustanowienia nowego funduszu. Jednak sprzeciw skrajnie prawicowych frakcji wobec dalszej integracji fiskalnej może utrudnić realizację tych ambicji. Hense zauważył, że prawdopodobieństwo postrzegania UE jako podmiotu rządowego zmniejszyło się w następstwie tych wydarzeń.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.