Rainbow Tours miało 39,03 mln zł zysku netto, 51,15 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.

Opublikowano 24.05.2024, 19:38
© Reuters.  Rainbow Tours miało 39,03 mln zł zysku netto, 51,15 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.
RBW
-

Warszawa, 24.05.2024 (ISBnews) - Rainbow Tours (WA:RBW) odnotowało 39,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 19,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 46 mln zł wobec 24,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 51,15 mln zł wobec 30,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 721,6 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 556,03 mln zł rok wcześniej.

Przychody grupy kapitałowej Rainbow Tours w I kwartale 2024 roku wzrosły o 29,8%, wartość przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosła we wskazanym okresie (w relacji do tego samego okresu roku 2023) o 29,9%. Przychody ze sprzedaży pozostałe spadły o 43,4%, przy czym spółka zaznacza, że zgodnie z obowiązującą sezonowością w zakresie działalności hotelowej, spółka hotelowa White Olive A.E. nie wypracowuje przychodów w I kwartale roku kalendarzowego, a jedynie ponosi koszty operacyjne.

Rentowność netto Grupy, stanowiąca stosunek wyniku netto do przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie I kwartału 2024 roku wyniosła 5,29%, a w okresie I kwartału 2023 roku wskaźnik ten wyniósł 3,37%, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 40,94 mln zł wobec 23,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.