🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

R22: Cel programu motywacyjnego w Vercom i cyber_Folks to łącznie 165 mln zł EBITDA w 2024

Opublikowano 29.03.2023, 10:26
© Reuters.  R22: Cel programu motywacyjnego w Vercom i cyber_Folks to łącznie 165 mln zł EBITDA w 2024

Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - R22 szacuje, że zgodnie z programami motywacyjnymi ogłoszonymi w Vercomie oraz cyber_Folks, łączna EBITDA dwóch głównych segmentów ma osiągnąć 165 mln zł na koniec 2024 r.

"Celem ogłoszonych programów motywacyjnych jest docenienie najbardziej doświadczonych pracowników. Obecna kondycja grupy to w dużej mierze ich zasługa. Wierzymy, że taka inicjatywa jeszcze bardziej zwiększy motywację oraz efektywność kadry, a to z pewnością zaprocentuje w przyszłości kolejnymi, dobrymi wynikami" - powiedział prezes R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

R22 podała, że w 2022 r. zysk EBITDA wyniósł 100,92 mln zł wobec 72,19 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,18 mln zł w 2022 r. wobec 296,6 mln zł rok wcześniej.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.