Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 09.02.2024, 18:53
Zaktualizowano 09.02.2024, 20:10
© Reuters Przegląd informacji ze spółek

Ten Square (NYSE:SQ) Games zdecydowało o skupie do 954 166 akcji własnych, stanowiących 13,01% udziału w kapitale, oferując 120 zł za walor, podała spółka. Na skup akcji przeznaczyła 114,5 mln zł. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 12 do 22 lutego 2024 roku, zaś przewidywany termin rozliczenia transakcji to 27 lutego.

Grupa CCC (WA:CCCP) liczy, że tegoroczna marża EBITDA wyniesie powyżej 10-12%, poinformował dyrektor zarządzający ds. finansów Łukasz Stelmach.

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE (WA:PGE)) wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. regulacji, wiceprezesa zarządu ds. wsparcia i rozwoju, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lutego 2024 r.

Grupa CCC ocenia, że Modivo osiągnie w 2024 roku "grubo powyżej 40%" marży brutto, poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa pracuje też m.in. nad obniżaniem kosztów finansowych w br. i liczy na sfinalizowanie działań refinansowania w ciągu 2-3 miesięcy.

Projekt budowy w Polsce floty modułowych reaktorów jądrowych (SMR) w technologii BWRX-300 firmy GE-Hitachi Nuclear Energy przez Orlen Synthos Green Energy (OSGE) może być kontynuowany nawet przy ewentualnym wycofaniu się Orlenu (WA:PKN), poinformował prezes OSGE Rafał Kasprów.

Zarząd Polenergii podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu udzielenia zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego. Intencją zarządu jest uzyskanie upoważnienia na okres trzech lat do podwyższenia kapitału o kwotę nie wyższą niż 115 828 368 zł poprzez emisję nie więcej niż 57 914 184 nowych akcji, podała spółka. Zarząd planuje pozyskać w latach 2024-2027 łączne wpływy w wysokości do ok. 3,4 mld zł, dzięki emisji nowych akcji.

Priorytety Grupy CCC na 2024 rok to dwucyfrowy wzrost sprzedaży, poprawa marży brutto i rentowności EBITDA w każdej linii biznesowej, utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej oraz niższy poziom kosztów finansowych, poinformował prezes Dariusz Miłek.

CCC odnotowało 217 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA w IV kw. roku obrotowego 2023 (listopad 2023 - styczeń 2024) wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.