Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 05.02.2024, 19:00
Zaktualizowano 05.02.2024, 18:10
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek

XX ZW Investment Group - akcjonariusz XTB (WA:XTB) - rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu, którego celem będzie sprzedaż przez akcjonariusza ok. 8,2 mln akcji, stanowiących ok. 6,97% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo ogólnej liczby głosów, podało XTB. Zakładając sprzedaż wszystkich akcji sprzedawanych w ramach procesu ABB (ST:ABB), akcjonariusz będzie posiadał ok. 63,43 mln akcji spółki, stanowiących ok. 53,95% kapitału.

Sygnity (WA:SGN) odnotowało ok. 50 mln skonsolidowanego zysku netto i ok. 65 mln zł zysku EBITDA w roku obrotowym rozpoczętym 1 października 2022 r. i zakończonym 31 grudnia 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody w tym okresie wyniosły ok. 291 mln zł, a zysk brutto 53 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ocenia, że planowane przez Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusza odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków, podniesienie stawki opłat za przejazd pojazdów od 1 kwietnia br. jest niezasadne oraz uderza bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych, podała Dyrekcja.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - na wniosek Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego 35,01% kapitału zakładowego - podjęło uchwałę w sprawie powołania Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa giełdy, podała spółka. Wcześniej NWZ odwołało z funkcji prezesa Marka Dietla.

Allegro (WA:ALEP) rozpoczęło testy usługi Allegro Cash - cashback będzie dodawany na konto Allegro Cash zgodnie z zasadą: 1% cashbacku za zamówienia od jednego sprzedawcy o wartości od 100 zł i 2% cashbacku za zamówienia od 200 zł, podała spółka. Faza testowa usługi powinna potrwać kilka miesięcy.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Red Carpet TV - spółka zależna Red Carpet Media Group - otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy naziemny w ogólnopolskim multipleksie MUX-8, o charakterze wyspecjalizowanym filmowo-dokumentalnym pod nazwą "CTV9", podała Red Carpet Media Group.

Creotech Instruments (WA:CRI1) zostanie włączony do indeksu sWIG80 po zakończeniu sesji giełdowej 6 lutego br., podała spółka. Creotech zajmował pierwsze miejsce na liście rezerwowej do indeksu sWIG80 w ostatniej korekcie kwartalnej portfeli indeksów ogłoszonej 30 listopada 2023 roku. Włączenie akcji Creotech do indeksu sWIG80 jest skutkiem nadzwyczajnej korekty portfela, w wyniku której z indeksu mWIG40 wykreślone zostaną akcje spółki TIM.

Develia zawarła umowę joint venture z funduszem CEE Student Housing Fund, zarządzanym przez I Asset Management i wspieranym przez Hanner. W jej ramach we Wrocławiu powstanie obiekt zamieszkania dla studentów z ponad 300 pokojami, podała spółka. Develia będzie pełnić w projekcie rolę dewelopera, odpowiedzialnego za nabycie gruntu, nadzór nad budową oraz fit-out inwestycji. Po zakończeniu budowy partner wykupi udziały Develii w projekcie i zajmie się komercjalizacją oraz zarządzaniem obiektem.

Trzy czwarte (75%) Polaków skorzystało z możliwości kupna i/lub sprzedaży przedmiotów używanych w ub.r., co oznacza wzrost o blisko 10 pkt proc. wobec wyniku z 2021 r., wynika z badania Allegro Lokalnie. Równie często uczestniczymy w rynku przedmiotów z drugiej ręki w wersji online, jak i offline. Trzy czwarte ankietowanych przyznaje, że nadal ma plan kupować i sprzedawać używane przedmioty równie aktywnie, co dotychczas.

QNA Technology zakończyła proces budowy pierwszej wersji eksperymentalnej Pilotażowej Linii Syntezy kropek kwantowych, podała spółka.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

SimFabric podpisał z amerykańskim koncernem Alchemy Insights Inc. umowę określającą zasady współpracy w ramach wsparcia tworzenia zdecentralizowanych rozwiązań deweloperskich opartych o technologię blockchain, kryptowaluty i NFT, podała spółka.

Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 405,54 mln zł na koniec grudnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 390,37 mln zł.

Umowę na korzystanie z kantoru internetowego PKO Banku Polskiego zawarł 2-milionowy klient zawarł właśnie, podał bank. Od początku istnienia kantoru klienci wykonali w nim ponad 47 mln transakcji.

Patrycja Klarecka i Armen Artwich złożyli rezygnację z funkcji członków zarządu Orlenu (WA:PKN) z upływem dnia 5 lutego 2024 roku, podała spółka.

Ragnar Trade, które w końcu stycznia osiągnęło 5,02% udziałów w kapitale Plaza Centers nie wyklucza dalszego zaangażowania kapitałowego w spółkę oraz rozważa możliwość wprowadzenia swojego przedstawiciela do jej zarządu, poinformował ISBnews prezes Ragnar Trade Piotr Międlar.

Ryvu Therapeutics, dzięki osiągnięciu drugiego kamienia milowego w projekcie realizowanym wspólnie z amerykańską spółką Exelixis w ramach umowy licencyjnej, jest uprawniona do otrzymania płatności od Exelixis w wysokości 2 mln USD, wynika z komunikatu spółki.

PKO Bank Polski (WA:PKO) skokowo zwiększy swoją obecność w światach wirtualnych w tym roku, poinformował ISBtech wiceprezes Artur Kurcweil. Wskazał też, że wykorzystanie chmury obliczeniowej w PKO BP jest powszechne.

PKO Bank Polski chce znacząco zwiększyć cyfrową dojrzałość w 2024 r., poinformował ISBtech wiceprezes Artur Kurcweil. Zapowiedział też, że bank będzie stawiać na rozwój hiperpersonalizacji w obszarze oferty dla klientów detalicznych.

Grupa Pepco wprowadziła z końcem stycznia br. ponad 2 tysiące produktów Pepco na półki ponad 850 sklepów Poundland w Wielkiej Brytanii i Irlandii, podała spółka. Rozwój oferty koordynowany jest głównie z Poznania, gdzie mieści się centrala Pepco.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

HiProMine zdecydował o emisji obligacji imiennych serii A, zamiennych na akcje serii O, o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. Na dziś wyznaczono też początek book-buildingu na te papiery.

Grupa Azoty (WA:ATTP) zawarła porozumienie z 13 instytucjami finansującymi, które zapewnia utrzymanie dostępności limitów w ramach umów o finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów umów o finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z umów o finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia, zawartego na okres do 27 lutego 2024 roku, podała spółka.

Grupa Azoty Polyolefins - spółka stowarzyszona Zakładów Chemicznych Police - otrzymała od Hyundai Engineering, generalnego wykonawcy projektu Polimery Police, propozycję przedłużenia terminu zakończenia projektu o dodatkowe 95 dni (ponad 166 dni wskazane w informacji o rozpoczęciu przez generalnego wykonawcę procedury zmiany umowy EPC wydłużającej termin zakończenia projektu z 13 listopada 2023 roku) oraz zwiększenia wynagrodzenia dla generalnego wykonawcy o 39 772 455 euro, podały Police.

Michał Róg złożył 2 lutego 2024 roku rezygnację z funkcji członka zarządu Orlen z upływem dnia 5 lutego 2024 roku, podała spółka.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

tyle odwołań w spółkach SP, tyle rezygnacji w związku z tymi odwołaniami I NIC?! teraz jest wszystko w porządku?
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.