🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 50% ZNIŻKĘ

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 14.06.2023, 20:07
© Reuters.  Przegląd informacji ze spółek
PGE
-
CCCP
-
KRIP
-
LPPP
-
MSZ
-
SQ
-
P911_p
-

LPP (WA:LPPP) zanotowało dwucyfrowe dynamiki sprzedaży offline i stabilne r/r sprzedaże online w maju i czerwcu br., co pozwala na podtrzymanie wcześniejszych zapowiedzi 18 mld zł przychodów grupy w r.obr. 2023/2024, tj. wzrostu o ok. 20% r/r, z czego 25% wzrostu r/r w kanale sprzedaży stacjonarnej oraz stabilnego poziomu w kanale internetowym, podała spółka.

Grupa CCC (WA:CCCP) odnotowuje nieznaczny wzrost przychodów w ujęciu r/r w II kw. br., podała spółka. Jednocześnie CCC podtrzymuje dotychczasowe założenia na 2023 r.

LPP odnotowało 109,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2023/2024 (luty-kwiecień 2023) wobec 268 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

CCC odnotowało 140,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (1 lutego - 30 kwietnia 2023 r.) wobec 208,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Pekabexu szacuje, że udział sprzedaży eksportowej wyniesie ok. 30% w tym roku, ale docelowo chciałby, żeby był jeszcze o nawet 10 pkt proc. większy, poinformowała wiceprezes Beata Żaczek.

Pekabex spodziewa się, że portfel zamówień w generalnym wykonawstwie (GW) będzie stabilny w pozostałej części bieżącego roku, a w prefabrykacji - powiększy się, poinformowali członkowie zarządu. Natomiast marża w prefabrykacji może przejściowo spaść w br.

Generalna Dyrekcja Dróg ‎Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wybrała ofertę ‎Budimeksu o łącznej wartości 549 429 195 zł netto ‎jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Kontynuacja projektowania i budowa ‎obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79, podała spółka.

Agora zawarła warunkową umowę sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Tychach, o powierzchni 27.774 m2, podała spółka. Cena sprzedaży nieruchomości wyniesie 19,65 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Grupy Agora w II kwartale 2023 r. może wynieść około 1,5 mln zł.

Capital Park otrzymał pozwolenie na modernizację XIX-wiecznej, zabytkowej kamienicy w centrum Szczecina, którą odkupił w 2022 r., podała spółka. Za projekt modernizacji Rezydencji Aleja Fontann odpowiedzialni są architekci z biura Dedeco. Powstaną w niej 62 wysokiej klasy apartamenty o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5 600 m2, a uzupełnieniem będzie dwupoziomowy garaż podziemny na 61 miejsc parkingowych. To pierwsza realizacja spółki w Szczecinie.

Akcjonariusze Ten Square (NYSE:SQ) Games zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 52,31 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 7,2 zł na akcję. Pozostałe 2,94 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy wyznaczono na 21 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 28 czerwca 2023 roku. Liczba akcji uprawnionych do dywidendy wynosi 7 264 822 sztuki.

Akcjonariusze Atalu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 193,57 mln zł na dywidendę, co daje 5 zł na akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 38 714 610 szt., dzień dywidendy ustalono na 22 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 3 lipca 2023 roku.

Medinice otrzymało od Kanadyjskiego Urzędu Patentowego potwierdzenie ochrony patentowej na system do wykonywania małoinwazyjnej krioablacji kardiochirurgicznej o nazwie "CoolCryo", podała spółka. Projekt wykorzystuje ciekły azot do otrzymywania bardzo niskiej temperatury do niszczenia tkanek. System został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej, która docelowo ma być wykonywana techniką małoinwazyjną z zastosowaniem technik wideotorakoskopowych, co stanowi jego dużą przewagę konkurencyjną.

Zwyczajne walne zgromadzenie Lokum Deweloper podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia części zysku netto za 2022 r., w łącznej kwocie 30,42 mln zł do wypłaty dla akcjonariuszy. Na każdą akcję będzie przypadała kwota 1,69 zł. Dywidendą objęte są wszystkie akcje w liczbie 18 mln szt. ZWZ ustaliło jako dzień dywidendy 3 lipca, a dzień wypłaty dywidendy - 10 lipca 2023 roku, podała spółka.

Zarząd Kredyt Inkaso (WA:KRIP) podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego programu emisji obligacji, do 18 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych serii N1 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 18 mln zł, z terminem ich wykupu przypadającym na 13 lipca 2027 r., podała spółka.

Mostostal Zabrze (WA:MSZ) sfinalizował zakup spółki A-Grotex z siedzibą w Gliwicach, której głównym obszarem działalności są prace służące utrzymaniu ruchu oraz prace serwisowe w zakresie mechanicznym, elektrycznym i remontowym na terenie ciepłowni i zakładów przemysłowych, podał Mostostal. A-Grotex posiada również wytwórnię aparatury ze stali stopowych oraz realizuje zamówienia w formule EPC (projekt-dostawa-montaż). Roczne przychody spółki stanowią ok. 0,5% przychodów Grupy Mostostal Zabrze.

Akcjonariusze Bloober Team wyrazili zgodę na przeniesienie notowania akcji na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała spółka.

Develia otrzymała pozwolenie na użytkowanie I etapu inwestycji Aleje Praskie na warszawskim Grochowie i w drugiej połowie czerwca rozpocznie przekazywanie mieszkań nabywcom, podała spółka. W ramach tej fazy osiedla powstało 110 lokali mieszkalnych i 11 usługowych. Docelowo w ramach inwestycji ma powstać blisko 1600 mieszkań.

11 bit studios celuje z datą premier gier "Frostpunk 2" i "Alters" na I poł. 2024 r., poinformowali przedstawiciele spółki. "The Invincible", "The Thaumaturge" i "Frostpunk Mobile" mają trafić na rynek w II półroczu bieżącego roku. Łączny budżet produkcyjny wewnętrznych projektów spółki ("Frostpunk 2", "Alters", "P8") to ok. 150 mln zł.

Goat Gamez - założone przez Movie Games i Roberta Lewandowskiego - zawarło umowę z "renomowanym europejskim wydawcą" na produkcję, marketing i porting gry "Sports: Renovations", podało Movie Games. Szczegóły dotyczące wydawcy i współpracy zostaną podane na specjalnie przygotowywanym przez partnera wydarzeniu.

Captor Therapeutics uzyskał rekomendację do dofinansowania jego projektu pt. "Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka" w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM), podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 74,29 mln zł, natomiast rekomendowane dofinansowanie wynosi 52,21 mln zł.

Akcje Zalando, Porsche (ETR:P911_p) oraz SAP zadebiutują na rynku GlobalConnect 15 czerwca 2023 r., podała GPW. Obecnie w obrocie dostępne są akcje siedmiu spółek, ale planowane jest poszerzenie oferty m.in. o dostępność akcji wybranych spółek amerykańskich.

PGE (WA:PGE) Baltica liczy na to, że Ministerstwo Infrastruktury wyda ostateczne rozstrzygnięcie w odniesieniu do decyzji lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku jeszcze w tym miesiącu, poinformował prezes Arkadiusz Sekściński.

Finalna decyzja inwestycyjna (FID) dotycząca budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 o mocy 1,5 GW zostanie podjęta nie później niż za rok, poinformował prezes PGE Baltica Arkadiusz Sekściński.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o obniżeniu dla mBanku dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie jednostkowym, podał bank. Decyzja KNF oznacza spadek dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie jednostkowym o 0,65 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego i 0,49 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier I.

Projekt Celon Farma dotyczący rozwoju klinicznego innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych został zakwalifikowany do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych, podała spółka. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 39,8 mln zł, a wysokość dofinansowania (przyznana kwota środków publicznych) wynosi ok. 19,3 mln zł. Termin realizacji Projektu: 31 grudnia 2027 r.

Projekt Ryvu Therapeutics pod nazwą "Przeprowadzenie wieloośrodkowego, otwartego badania klinicznego fazy II (RIVER-81) oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową, u których nie powiodła się wcześniejsza terapia wenetoklaksem i środkiem hypometylującym" został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Agencji Badań Medycznych (ABM). Całkowita wartość projektu netto wynosi 133 915 538,7 zł, natomiast rekomendowana wartość dofinansowania - 62 268 848,90 zł.

Entain CEE ogłosi w połowie lipca br. wezwanie na nabycie 100% akcji STS Holding, po cenie 24,8 zł za akcję, podał Entain w komunikacie. Prezes STS Mateusz Juroszek wraz ze swoim ojcem Zbigniewem Juroszkiem, którzy poprzez fundacje rodzinne posiadają łącznie ok. 70% kapitału zakładowego STS, zawarli wiążącą umowę, w której nieodwołalnie zobowiązali się do złożenia zapisów w wezwaniu.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.