Prognoza cen akcji Walgreens: czy jest zbyt tania, czy też stanowi pułapkę wartości?

Opublikowano 01.05.2024, 15:40
Zaktualizowano 01.05.2024, 16:40
Prognoza cen akcji Walgreens: czy jest zbyt tania, czy też stanowi pułapkę wartości?
WMT
-
WBA
-

Ceny akcji Walgreens Boots Alliance (NYSE: NASDAQ:WBA) stały się toksycznym pustkowiem. W środę spadł do najniższego poziomu 17 dolarów, znacznie poniżej najwyższego w historii poziomu 71,50 dolarów, co oznacza spadek o 76%.

Walgreens stracił na wartości 85 miliardów dolarów

Jej kapitalizacja rynkowa gwałtownie spadła z ponad 100 miliardów dolarów do około 15 miliardów dolarów, co spowodowało poważne niedoszacowanie jej wartości. Z danych SeekingAlpha wynika, że spółka odnotowuje wskaźnik PE w ujęciu terminowym na poziomie 5,50, czyli mniej niż średnia z pięciu lat wynosząca 8,46 i mediana sektorowa wynosząca 5,49.

Walgreens Boots Alliance nie jest jedyną firmą farmaceutyczną, która boryka się z problemami. Na początku tego tygodnia Walmart ogłosił, że zamyka swoje ośrodki zdrowia, ponieważ koszty utrzymują się na podwyższonym poziomie. Miała około 51 sklepów i planowała otworzyć kolejnych 75.

Podobnie CVS opublikowało w środę słabe wyniki finansowe, co doprowadziło do 13-procentowego załamania jego akcji. Był to drugi kwartał z rzędu, w którym CVS obniżyło swoje wytyczne forward. Podobnie jak Walmart, firma podała wyższe koszty leczenia w swojej działalności ubezpieczeniowej Medicare.

W ciągu ostatnich kilku lat przychody Walgreen stale rosły. Jej roczne przychody wzrosły z ponad 120 miliardów dolarów w 2019 roku do 144,6 miliarda dolarów w kolejnych dwunastu miesiącach. W zeszłym roku finansowym zarobił 139 miliardów dolarów.

Jednak jego koszty stały się dużym wyzwaniem, co prowadzi do problemów z rentownością. Spółka przeniosła się z zysku netto w wysokości ponad 3,9 miliarda dolarów w 2019 roku do straty netto w wysokości ponad 3 miliardów dolarów w ostatnim roku finansowym. Strata w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła do ponad 6 miliardów dolarów.

Ostatnia strata wynikała z odpisu z tytułu utraty wartości w działalności VillageMD. Firma VillageMD, która była strategią firmy Walgreens mającą na celu rozwój jej działalności, ogłosiła plany zamknięcia 160 klinik, ponieważ skupiała się na gęsto zaludnionych miastach.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że spółka będzie nadal borykać się z kolejnymi wynikami finansowymi, które mają zostać osiągnięte 27 czerwca. Analitycy spodziewają się, że przychody spółki wyniosą ponad 35 miliardów dolarów, w porównaniu z 37 miliardami dolarów w poprzednim kwartale.

Prognoza cen akcji Walgreens

Wykres WBA sporządzony przez TradingView

Wracając do wykresu tygodniowego, widzimy, że cena akcji WBA znajduje się w silnym trendzie niedźwiedzim, po osiągnięciu maksymalnego poziomu 71,50 dolarów w 2015 roku. Akcje spadły poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 27,66 dolarów, najniższego punktu w październiku 2022 i 2021 roku. dolna strona odwróconego wzoru miseczki i uchwytu.

Akcje Walgreens stale spadają poniżej 50-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej. Ostatnio spadł poniżej ważnego wsparcia na poziomie 19,64 USD, najniższego poziomu z czerwca 2012 r.

Indeks względnej siły (RSI) zbliża się do poziomu wyprzedania na poziomie 30. Dlatego też, biorąc pod uwagę zasady podążania za trendem, istnieje prawdopodobieństwo, że akcje będą nadal spadać, ponieważ sprzedający kierują się na kluczowe wsparcie na poziomie 15 dolarów.

The post Prognoza cen akcji Walgreens: czy jest zbyt tania, czy też stanowi pułapkę wartości? appeared first on Invezz

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.