🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi łącznie 1 647 mln zł netto

Opublikowano 15.05.2024, 19:54
© Reuters.  Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi łącznie 1 647 mln zł netto
ZUE
-

Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi łącznie 1 647 mln zł netto, w tym zakontraktowane roboty budowlano montażowe ZUE i Energopol to wartość 1 631 mln zł, podała spółka.

"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania portfel zamówień Grupy ZUE wynosi łącznie 1 647 mln zł netto, w tym zakontraktowane roboty budowlano montażowe ZUE i Energopol to wartość 1 631 mln zł. Portfel przyjętych przez Railway gft zamówień na dostawy materiałów i urządzeń wynosi 16 mln zł. Spółki Grupy aktywnie biorą udział w kolejnych przetargach" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Okres I kwartału 2024 roku to kontynuacja prac w ramach portfelowych kontraktów na głównych rynkach Grupy, tj. kolejowym w Polsce i Rumunii oraz miejskim w Polsce. Postępowała również realizacja kontraktów drogowych prowadzonych przez Energopol.

"Jeśli chodzi o podaż nowych zleceń, to zarówno rynek kolejowy jak i miejski jest obecnie w fazie spowolnienia. Stan ten wynika z stagnacji w zakresie pozyskiwania środków unijnych, która miała miejsce w ostatnich latach. Po formalnym odblokowaniu części środków z UE, rynek oczekuje, że nastąpi ożywienie w drugiej połowie bieżącego roku. Na spowolnienie na rynku kolejowym ma również wpływ rewizja Krajowego Programu Kolejowego, programu Kolej+, a także trwające analizy CPK w zakresie komponentu kolejowego (również analizowane są nowe warianty inwestycji)" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1 484,1 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.