Zgarnij zniżkę 40%
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

PolCard from Fiserv: 21% Polaków chciałaby płacić odciskiem palca

Opublikowano 15.02.2024, 10:40
© Reuters.  PolCard from Fiserv: 21% Polaków chciałaby płacić odciskiem palca
FI
-

Warszawa, 15.02.2024 (ISBnews) - Możliwością płacenia odciskiem palca jest zainteresowanych 21% Polaków, wynika z raportu PolCard from Fiserv "Preferencje płatnicze Polaków 2024".

"Wyniki badania PolCard from Fiserv pokazują, że już ponad 40% Polaków w różnym wieku jest otwartych na innowacyjne metody płatności. To bardzo duży odsetek, co pokazuje, że zapotrzebowanie na takie usługi rośnie" - powiedział prezes Fiserv Polska Krzysztof Polończyk, cytowany w komunikacie.

Autoryzacją płatności za pomocą odcisku palca interesują się szczególnie mężczyźni (24% w porównaniu do 18% kobiet). Ten sposób rozliczania się był najczęściej wymieniany zarówno przez osoby najmłodsze (18-29 lat), w średnim wieku (40-49 lat), jak i seniorów w wieku 60-69 lat (we wszystkich przypadkach po 25%).

"Poza autoryzacją płatności odciskiem palca, co szósty respondent badania z grupy zainteresowanej nowymi rozwiązaniami płatniczymi wymienił możliwość rozliczania się za pomocą automatów samoobsługowych UAT. Rozwiązanie to wskazał co czwarty mężczyzna. Ponadto co dziewiąty respondent chciałby rozliczać się za pomocą odcisku dłoni. Odpowiedziało tak aż 20% najmłodszych ankietowanych" - dodał Polończyk.

Poza płaceniem odciskiem palca czy dłoni, ankietowani odpowiadali, że chętnie rozliczaliby się też za pomocą innych rozwiązań biometrycznych. Wśród nich wymieniali autoryzowanie wydatków z wykorzystaniem tęczówki oka (9% z grupy zainteresowanej innowacyjnymi metodami płatniczymi), twarzy (8%) i głosu (7%). Ze sposobów spoza obszaru biometrii zainteresowanie respondentów wzbudziło również rozliczaniem się z wykorzystaniem systemów smart home (8%) i z użyciem samochodu, który ma dostęp do internetu (6%).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Fiserv Polska, właściciela marki PolCard from Fiserv, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.