Zgarnij zniżkę 40%

PKP Cargo apeluje do części związków zawodowych o porozumienie

Opublikowano 07.02.2024, 13:23
Zaktualizowano 07.02.2024, 12:40
© Reuters.  PKP Cargo apeluje do części związków zawodowych o porozumienie

Warszawa, 07.02.2024 (ISBnews) - Zarząd PKP Cargo (WA:PKPP) deklaruje wolę kontynuowania dialogu społecznego i apeluje do części związków zawodowych, które pozostają w sporze zbiorowym, o zawarcie porozumienia, podała spółka. Zarząd podkreśla, że trzy organizacje związkowe reprezentujące ponad 50% pracowników nie pozostają w sporze z zarządem spółki i nie przystępują do strajku ostrzegawczego.

"W dniu 2 lutego 2024 r. zarząd PKP Cargo SA podjął uchwałę o wdrożeniu od dnia 1 stycznia 2024 r. podwyżek wynagrodzeń w PKP Cargo SA. Uchwała jest konsekwencją porozumienia, o którym zarząd informował rynek w raporcie bieżącym nr 34/2023 w dniu 1 grudnia 2023 r." - czytamy w komunikacie.

"Zarząd przedstawił stronie społecznej propozycję wypłaty pracownikom dodatkowej gratyfikacji w wysokości 750 zł. Warunkiem wypłaty dodatkowej gratyfikacji jest zakończenie sporu zbiorowego i podpisanie porozumienia przez stronę społeczną. Zarząd nie uzyskał zgody związków zawodowych pozostających w sporze zbiorowym na tę propozycję. Zarząd zapewnia o woli kontynuowania dialogu społecznego, którego finałem będzie osiągnięcie porozumienia przez obie strony i apeluje do strony związkowej, pozostającej w sporze zbiorowym, o zawarcie porozumienia, o co wielokrotnie apelował w obecności pani mediator" - czytamy dalej.

Zarząd informuje, że trzy organizacje związkowe reprezentujące ponad 50% pracowników nie pozostają w sporze z zarządem spółki i nie przystępują do strajku ostrzegawczego. Z tego też powodu zarząd nie będzie komentował decyzji części organizacji związkowych w sprawie przeprowadzenia strajku ostrzegawczego w dniu 7 lutego 2024 r.

Wczoraj Biuro Prasowe Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce podało, że zarząd PKP Cargo odmówił podpisania porozumienia, które 5 lutego podpisały wszystkie związki zawodowe będące stroną ZUZP. Porozumienie określa termin i wysokość wdrożenia podwyżek oraz rekompensatę za brak podwyżek od grudnia 2023 i przede wszystkim określa, że podwyżki stanowią realizację paragrafu 5 paktu gwarancji pracowniczych dot. podwyżek wynagrodzeń za rok 2023. Według ZZM, to porozumienie byłoby podstawą zakończenia sporu zbiorowego i uchroniło spółkę przed strajkiem, który miał odbyć się 7 lutego od godz. 10.00 do 12.00.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

W połowie grudnia PKP Cargo podało, że organizacje związkowe w spółce wszczęły spór zbiorowy wobec niespełnienia przez zarząd żądania wdrożenia podwyżki od 1 października. Szacowany przez spółkę koszt podwyżek w 2023 r. zgodnie z żądaniem organizacji związkowych wyniósłby ok. 40 mln zł.

10 stycznia spółka informowała, że podczas rokowań przeprowadzonych w ramach sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi nie osiągnęła porozumienia i sporządziła protokół rozbieżności. Protokół przedstawia stanowiska obu stron wobec postulatu zgłoszonego przez związki, dotyczącego wdrożenia z dniem 1 października 2023 r. podwyżki wynagrodzeń w ramach rokowań w sporze zbiorowym. Podpisanie ww. protokołu kończy rokowania, a spór zbiorowy przechodzi w etap mediacji, zapowiedziano wtedy.

1 grudnia ub.r. spółka podała, że w ramach negocjacji z organizacjami związkowymi będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w sprawie wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń, podpisała porozumienie z organizacjami związkowymi zrzeszającymi ponad 50% załogi spółki, które zakłada przyznanie pracownikom spółki podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2024 r., podała spółka. Szacowany koszt podwyżek wyniesie około 170 mln zł, podano wtedy.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2022 r. miała 5,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.