🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

OT Logistics sfinalizowało sprzedaż akcji Luka Rijeka; zawarło ugodę z Allianz

Opublikowano 15.03.2023, 15:16
© Reuters.  OT Logistics sfinalizowało sprzedaż akcji Luka Rijeka; zawarło ugodę z Allianz
ALVG
-
NVGP
-

Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - OT Logistics zakończyło I etap transakcji sprzedaży akcji w Luka Rijeka, zawierając przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz Port Acquisitions i przenosząc skutecznie wszystkie obecnie posiadane akcje w spółce, podało OT Logistics. W następnym etapie transakcji zostaną dokonane płatności cen oraz pozostałe czynności. Ponadto OT Logistics zawarło ugodę z Allianz (ETR:ALVG), który zobowiązał się do wycofania wniosku o upadłość spółki oraz pozwu arbitrażowego.

"OTL zawarła ugodę z Allianz ZB d.o.o., działającą również na rzecz określonych zarządzanych przez nią funduszy (łącznie jako Allianz), dotyczącą roszczeń Allianz wynikających w szczególności z umowy akcjonariuszy z dnia 15 września 2017 r. [...] oraz zawiadomienia o wykonaniu opcji put [...]. Na mocy ww. ugody Allianz oraz OTL potwierdziły, że poprzez wykonanie ugody strony uregulowały wszelkie kwestie związane z umową akcjonariuszy oraz opcją put, o których mowa powyżej, oraz, że strony nie mają względem siebie żadnych roszczeń dotyczących umowy akcjonariuszy, opcji put oraz ich niewykonania lub nienależytego wykonania (a w przypadku gdyby takie roszczenia były strony się ich zrzekły w najszerszym możliwym zakresie). Allianz zobowiązał się również do wycofania wniosku o upadłość spółki oraz pozwu arbitrażowego wniesionego przez Allianz w zakresie realizacji opcji put" - czytamy w komunikacie.

Kilka dni temu spółka podała, że spełnił się ostatni z warunków zawieszających, przewidzianych w warunkowej przedwstępnej umowie sprzedaży akcji w spółce Luka Rijeka zawartej przez OT Logistics z Port Acquisitions 4 lutego 2023 r. Umowa dotyczyła sprzedaży 25,38% akcji Luka Rijeka (posiadanych przez OTL i Rubicon Partners (WA:NVGP) Ventures ASI, pod warunkiem przeniesienia tych akcji z Rubicon na OTL), za łączną kwotę 26,34 mln euro.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.