😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

OEX pracuje nad akwizycjami w obszarze e-commerce services, liczy na poprawę EBITDA

Opublikowano 09.11.2023, 11:58
© Reuters.  OEX pracuje nad akwizycjami w obszarze e-commerce services, liczy na poprawę EBITDA
GPW
-
OEXP
-

Warszawa, 09.11.2023 (ISBnews) - OEX pracuje nad akwizycjami, szczególnie w obszarze segmentu e-commerce services, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy spółki  Robert Krasowski. Spółka liczy też, że dzięki poprawie rentowności spółek iPOS oraz Open Loyalty ich wyniki będą pozytywnie wpływały na EBITDA grupy w kolejnych okresach.

Grupa OEX zakończyła III kw. 2023 r. w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej oraz z niskim zadłużeniem, podano. Wskaźnik długu netto do EBITDA (MSR17) na 31 września 2023 wyniósł minus 1,37. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie ponad 78,8 mln zł, przy czym w III  br. kwartale OEX wypłacił swoim akcjonariuszom ponad 27 mln zł dywidendy, tj. 4 zł na jedną akcję.

"Środki chcemy przeznaczyć m.in. na rozwój i inwestycje. Pracujemy nad akwizycjami, szczególnie w obszarze Segmentu e-commerce services. Chcemy rozwinąć działalność na rynkach zagranicznych, chociaż trzeba zauważyć, że przychody niektórych spółek z Grupy OEX już teraz w pewnym stopniu generowane są przez klientów spoza Polski"  - powiedział Krasowski, cytowany w komunikacie.

Spółka podała wcześniej, że odnotowała 25,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 96,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 34,54 mln zł wobec 32,97 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (zgodnie z MSSF 16) sięgnął 63,03 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 543,31 mln zł w I-III kw. 2023 r. wobec 507,15 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki III kwartału pokazują, że grupa posiada stabilną pozycję i z sukcesem realizuje przyjętą strategię. To kolejny kwartał, w którym grupa odnotowała wzrost przychodów i zysku EBITDA. Osiągnęliśmy dobre wyniki pomimo wzrostu kosztów działalności o 8,2%. Zysk przed opodatkowaniem, po oczyszczeniu wyników za okres porównywalny z wpływu zdarzeń jednorazowych (sprzedaż akcji spółki Divante w 2022 roku) wzrósł blisko o 19,4%. To oznacza, że dobrze radzimy sobie z głównymi wyzwaniami, jak wzrost wynagrodzeń i inflacyjny wzrost pozostałych kosztów oraz kosztów finansowych" - skomentował dyrektor finansowy.

Poza segmentami operacyjnymi, w kategorii "nieprzypisane" grupa ujmuje przychody spółek iPOS oraz Open Loyalty, które opracowują i wdrażają innowacyjne rozwiązania w obszarze cyfryzacji i technologii dla handlu. iPOS wypracowała blisko 7 mln zł przychodów, natomiast  Open Loyalty ponad 5 mln zł. Obie spółki odnotowały znaczący wzrost przychodów w odniesieniu do pierwszych trzech kwartałów 2022 r., podano także.

"W III kwartale br. obie spółki kontynuowały trend poprawy rentowności, co pozwala nam sądzić że będą one pozytywnie wpływały na EBITDA całej Grupy w kolejnych okresach. Dobre wyniki w połączeniu z ich atrakcyjnym, skalowalnym modelem biznesowym i możliwościami rozwoju powinny mieć pozytywny wpływ na wartość tych spółek, co z kolei powinno zostać z czasem odzwierciedlone w wycenie całej Grupy" - zasygnalizował Krasowski.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell (WA:OEXP)). Miała 689 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.