💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

OEX miało 25,02 mln zł zysku netto, 63,03 mln zł zysku EBITDA w I-III kw. 2023 r.

Opublikowano 09.11.2023, 11:23
© Reuters.  OEX miało 25,02 mln zł zysku netto, 63,03 mln zł zysku EBITDA w I-III kw. 2023 r.
OEXP
-

Warszawa, 09.11.2023 (ISBnews) - OEX odnotowało 25,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 96,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 34,54 mln zł wobec 32,97 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (zgodnie z MSSF 16) sięgnął 63,03 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 543,31 mln zł w I-III kw. 2023 r. wobec 507,15 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy w okresie trzech kwartałów 2023 roku wyniosły 543 314 tys. zł i były wyższe o 7,1% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej wyniosły w tym okresie 510 893 tys. zł, co stanowi wzrost rok do roku o 8,2%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 34 542 tys. zł co stanowi wzrost rok do roku o 4,8%. Wskaźnik rentowności zysku na działalności operacyjnej wyniósł 6,4% w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku, w porównaniu z 6,5% w analogicznym okresie 2022 roku" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Spółka podała też, ze przychody segmentu zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej w okresie trzech kwartałów 2023 roku wyniosły 168,42 mln zł i były wyższe o 8,6% r/r, a wzrost przychodów wynika głównie z wyższej liczby zawartych umów z klientami abonamentowymi i wyższych przychodów z tytułu prowizji od operatorów telekomunikacyjnych. Przychody segmentu stanowiły w okresie trzech kwartałów 2023 roku 31% łącznych przychodów grupy wobec 30,6% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Segment wsparcia sprzedaży osiągnął w okresie trzech kwartałów 2023 roku przychody na poziomie 215 599 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,4% r/r, a  przychody segmentu stanowiły w okresie trzech kwartałów 2023 roku 39,7% łącznych przychodów grupy wobec 41,5% w roku ubiegłym, podano.

Segment eCommerce services osiągnął w okresie trzech kwartałów 2023 roku przychody w wysokości 146 467 tys. zł i były one wyższe o 11% r/r. Przychody segmentu eCommerce services stanowiły w okresie trzech kwartałów 2023 roku 27% łącznych przychodów grupy, wobec 26% w analogicznym okresie roku ubiegłego, podano także.

"Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy wyniósł w okresie trzech kwartałów 2023 roku 63 025 tys. zł i był o 8,8% wyższy niż w roku ubiegłym. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, EBITDA za trzy kwartały 2023 roku wyniosła 43 349 tys. zł i była o 6,0% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022. Ujemny wpływ na EBITDA grupy mają spółki nie klasyfikowane do segmentów operacyjnych, ujmowane w pozycji 'nieprzypisane', w szczególności znaczącą wartością jest ujemny wynik operacyjny jednostki dominującej, tj. OEX S.A, która nie prowadzi działalności operacyjnej poza obrębem grupy" - czytamy dalej w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 19,97 mln zł wobec 101,44 mln zł zysku rok wcześniej.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell (WA:OEXP)). Miała 689 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.