Novaturas miał 2,68 mln euro straty netto, 2,39 mln euro straty EBITDA w IV kw. 2023 r.

Opublikowano 28.02.2024, 09:39
© Reuters.  Novaturas miał 2,68 mln euro straty netto, 2,39 mln euro straty EBITDA w IV kw. 2023 r.
NVT
-

Warszawa, 28.02.2024 (ISBnews) - Novaturas odnotował 2,68 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 0,88 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,13 mln euro wobec 0,88 mln euro straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 2,39 mln euro wobec 0,43 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,73 mln euro w IV kw. 2023 r. wobec 41,37 mln euro rok wcześniej.

W I-IV kw. 2023 r. spółka miała 3,69 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,61 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 208,55 mln euro w porównaniu z 196,68 mln euro rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,52 mln euro wobec 0,69 mln euro.

"Ostatni rok był prawdziwym sukcesem dla Novaturas, z przychodami i wynikiem EBITDA najlepszymi w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, kluczowym czynnikiem była nasza najszersza oferta kierunków w regionie i sprawne zarządzanie potrzebami klientów. Dodatkowo spadające ceny paliw sprawiły, że podróże stały się bardziej przystępne, co miało pozytywny wpływ na wyniki" - powiedział CEO Kristijonas Kaikaris, cytowany w komunikacie.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.